Sri Guru Granth Sahib

Page - 909


ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਜਿ ਕੁਟੰਬੁ ਛੋਡਿ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਹਿ ॥
ehu jog na hovai jogee ji kuttanb chhodd parabhavan kareh |

This is not Yoga, O Yogi, to abandon your family and wander around.

ਗ੍ਰਿਹ ਸਰੀਰ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹਹਿ ॥੮॥
grih sareer meh har har naam guraparasaadee apanaa har prabh laheh |8|

The Name of the Lord, Har, Har, is within the household of the body. By Guru's Grace, you shall find your Lord God. ||8||

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਮਿਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸੁ ਮਹਿ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥
eihu jagat mittee kaa putalaa jogee is meh rog vaddaa trisanaa maaeaa |

This world is a puppet of clay, Yogi; the terrible disease, the desire for Maya is in it.

ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥
anek jatan bhekh kare jogee rog na jaae gavaaeaa |9|

Making all sorts of efforts, and wearing religious robes, Yogi, this disease cannot be cured. ||9||

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
har kaa naam aaukhadh hai jogee jis no man vasaae |

The Name of the Lord is the medicine, Yogi; the Lord enshrines it in the mind.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥
guramukh hovai soee boojhai jog jugat so paae |10|

One who becomes Gurmukh understands this; he alone finds the Way of Yoga. ||10||

ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਬਿਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
jogai kaa maarag bikham hai jogee jis no nadar kare so paae |

The Path of Yoga is very difficult, Yogi; he alone finds it, whom God blesses with His Grace.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥
antar baahar eko vekhai vichahu bharam chukaae |11|

Inside and outside, he sees the One Lord; he eliminates doubt from within himself. ||11||

ਵਿਣੁ ਵਜਾਈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥
vin vajaaee kinguree vaajai jogee saa kinguree vajaae |

So play the harp which vibrates without being played, Yogi.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵਹਿ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥
kahai naanak mukat hoveh jogee saache raheh samaae |12|1|10|

Says Nanak, thus you shall be liberated, Yogi, and remain merged in the True Lord. ||12||1||10||

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
raamakalee mahalaa 3 |

Raamkalee, Third Mehl:

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥
bhagat khajaanaa guramukh jaataa satigur boojh bujhaaee |1|

The treasure of devotional worship is revealed to the Gurmukh; the True Guru has inspired me to understand this understanding. ||1||

ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santahu guramukh dee vaddiaaee |1| rahaau |

O Saints, the Gurmukh is blessed with glorious greatness. ||1||Pause||

ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਈ ॥੨॥
sach rahahu sadaa sahaj sukh upajai kaam krodh vichahu jaaee |2|

Dwelling always in Truth, celestial peace wells up; sexual desire and anger are eliminated from within. ||2||

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੩॥
aap chhodd naam liv laagee mamataa sabad jalaaee |3|

Eradicating self-conceit, remain lovingly focused on the Naam, the Name of the Lord; through the Word of the Shabad, burn away possessiveness. ||3||

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥
jis te upajai tis te binasai ante naam sakhaaee |4|

By Him we are created, and by Him we are destroyed; in the end, the Naam will be our only help and support. ||4||

ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨਹ ਦੇਖਹੁ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥੫॥
sadaa hajoor door nah dekhahu rachanaa jin rachaaee |5|

He is ever-present; don't think that He is far away. He created the creation. ||5||

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥
sachaa sabad ravai ghatt antar sache siau liv laaee |6|

Deep within your heart, chant the True Word of the Shabad; remain lovingly absorbed in the True Lord. ||6||

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੭॥
satasangat meh naam niramolak vaddai bhaag paaeaa jaaee |7|

The Priceless Naam is in the Society of the Saints; by great good fortune, it is obtained. ||7||

ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਮਨੁ ਰਾਖਹੁ ਇਕ ਠਾਈ ॥੮॥
bharam na bhoolahu satigur sevahu man raakhahu ik tthaaee |8|

Do not be deluded by doubt; serve the True Guru, and keep your mind steady in one place. ||8||

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਫਿਰਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੯॥
bin naavai sabh bhoolee firadee birathaa janam gavaaee |9|

Without the Name, everyone wanders around in confusion; they waste away their lives in vain. ||9||

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ਹੰਢੈ ਪਾਖੰਡਿ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧੦॥
jogee jugat gavaaee handtai paakhandd jog na paaee |10|

Yogi, you have lost the Way; you wander around confused. Through hypocrisy, Yoga is not attained. ||10||

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰਸਬਦੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥੧੧॥
siv nagaree meh aasan baisai gurasabadee jog paaee |11|

Sitting in Yogic postures in the City of God, through the Word of the Guru's Shabad, you shall find Yoga. ||11||

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥੧੨॥
dhaatur baajee sabad nivaare naam vasai man aaee |12|

Restrain your restless wanderings through the Shabad, and the Naam will come to dwell in your mind. ||12||

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੩॥
ehu sareer saravar hai santahu isanaan kare liv laaee |13|

This body is a pool, O Saints; bathe in it, and enshrine love for the Lord. ||13||

ਨਾਮਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥
naam isanaan kareh se jan niramal sabade mail gavaaee |14|

Those who cleanse themselves through the Naam, are the most immaculate people; through the Shabad, they wash off their filth. ||14||

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮੁ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਿਨਸਿ ਜਾਈ ॥੧੫॥
trai gun achet naam cheteh naahee bin naavai binas jaaee |15|

Trapped by the three qualities, the unconscious person does not think of the Naam; without the Name, he wastes away. ||15||

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤਿ ਤ੍ਰਿਗੁਣਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥੧੬॥
brahamaa bisan mahes trai moorat trigun bharam bhulaaee |16|

The three forms of Brahma, Vishnu and Shiva are trapped in the three qualities, lost in confusion. ||16||

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੭॥
guraparasaadee trikuttee chhoottai chauthai pad liv laaee |17|

By Guru's Grace, this triad is eradicated, and one is lovingly absorbed in the fourth state. ||17||

ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥੧੮॥
panddit parreh parr vaad vakhaaneh tinaa boojh na paaee |18|

The Pandits, the religious scholars, read, study and discuss the arguments; they do not understand. ||18||

ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਉਪਦੇਸੁ ਕਹਹਿ ਕਿਸੁ ਭਾਈ ॥੧੯॥
bikhiaa maate bharam bhulaae upades kaheh kis bhaaee |19|

Engrossed in corruption, they wander in confusion; who can they possibly instruct, O Siblings of Destiny? ||19||

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥
bhagat janaa kee aootam baanee jug jug rahee samaaee |20|

The Bani, the Word of the humble devotee is the most sublime and exalted; it prevails throughout the ages. ||20||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430