Sri Guru Granth Sahib

Page - 1182


ਤੂ ਕਰਿ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
too kar gat meree prabh deaar |1| rahaau |

Save me, O my Merciful Lord God. ||1||Pause||

ਜਾਪ ਨ ਤਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਤਿ ॥
jaap na taap na karam keet |

I have not practiced meditation, austerities or good actions.

ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਤਿ ॥
aavai naahee kachhoo reet |

I do not know the way to meet You.

ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥
man meh raakhau aas ek |

Within my mind, I have placed my hopes in the One Lord alone.

ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਰਉ ਟੇਕ ॥੨॥
naam tere kee trau ttek |2|

The Support of Your Name shall carry me across. ||2||

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੑ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥
sarab kalaa prabh tuma prabeen |

You are the Expert, O God, in all powers.

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਜਲਹਿ ਮੀਨ ॥
ant na paaveh jaleh meen |

The fish cannot find the limits of the water.

ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਤੇ ਊਚ ॥
agam agam aoochah te aooch |

You are Inaccessible and Unfathomable, the Highest of the High.

ਹਮ ਥੋਰੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਮੂਚ ॥੩॥
ham thore tum bahut mooch |3|

I am small, and You are so very Great. ||3||

ਜਿਨ ਤੂ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥
jin too dhiaaeaa se ganee |

Those who meditate on You are wealthy.

ਜਿਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਧਨੀ ॥
jin too paaeaa se dhanee |

Those who attain You are rich.

ਜਿਨਿ ਤੂ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥
jin too seviaa sukhee se |

Those who serve You are peaceful.

ਸੰਤ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ॥੪॥੭॥
sant saran naanak pare |4|7|

Nanak seeks the Sanctuary of the Saints. ||4||7||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥
tis too sev jin too keea |

Serve the One who created You.

ਤਿਸੁ ਅਰਾਧਿ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥
tis araadh jin jeeo deea |

Worship the One who gave you life.

ਤਿਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਹਿ ਫਿਰਿ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
tis kaa chaakar hohi fir ddaan na laagai |

Become His servant, and you shall never again be punished.

ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਿ ਪੋਤਦਾਰੀ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥
tis kee kar potadaaree fir dookh na laagai |1|

Become His trustee, and you shall never again suffer sorrow. ||1||

ਏਵਡ ਭਾਗ ਹੋਹਿ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
evadd bhaag hohi jis praanee |

That mortal who is blessed with such great good fortune,

ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
so paae ihu pad nirabaanee |1| rahaau |

attains this state of Nirvaanaa. ||1||Pause||

ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥
doojee sevaa jeevan birathaa |

Life is wasted uselessly in the service of duality.

ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥
kachhoo na hoee hai pooran arathaa |

No efforts shall be rewarded, and no works brought to fruition.

ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥
maanas sevaa kharee duhelee |

It is so painful to serve only mortal beings.

ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥੨॥
saadh kee sevaa sadaa suhelee |2|

Service to the Holy brings lasting peace and bliss. ||2||

ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥
je lorreh sadaa sukh bhaaee |

If you long for eternal peace, O Siblings of Destiny,

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਹਿ ਬਤਾਈ ॥
saadhoo sangat gureh bataaee |

then join the Saadh Sangat, the Company of the Holy; this is the Guru's advice.

ਊਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥
aoohaa japeeai keval naam |

There, the Naam, the Name of the Lord, is meditated on.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥
saadhoo sangat paaragaraam |3|

In the Saadh Sangat, you shall be emancipated. ||3||

ਸਗਲ ਤਤ ਮਹਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥
sagal tat meh tat giaan |

Among all essences, this is the essence of spiritual wisdom.

ਸਰਬ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
sarab dhiaan meh ek dhiaan |

Among all meditations, meditation on the One Lord is the most sublime.

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਊਤਮ ਧੁਨਾ ॥
har keeratan meh aootam dhunaa |

The Kirtan of the Lord's Praises is the ultimate melody.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥੪॥੮॥
naanak gur mil gaae gunaa |4|8|

Meeting with the Guru, Nanak sings the Glorious Praises of the Lord. ||4||8||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਜਿਸੁ ਬੋਲਤ ਮੁਖੁ ਪਵਿਤੁ ਹੋਇ ॥
jis bolat mukh pavit hoe |

Chanting His Name, one's mouth becomes pure.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸੋਇ ॥
jis simarat niramal hai soe |

Meditating in remembrance on Him, one's reputation becomes stainless.

ਜਿਸੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮੁ ਕਿਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥
jis araadhe jam kichh na kahai |

Worshipping Him in adoration, one is not tortured by the Messenger of Death.

ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲਹੈ ॥੧॥
jis kee sevaa sabh kichh lahai |1|

Serving Him, everything is obtained. ||1||

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥
raam raam bol raam raam |

The Lord's Name - chant the Lord's Name.

ਤਿਆਗਹੁ ਮਨ ਕੇ ਸਗਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tiaagahu man ke sagal kaam |1| rahaau |

Abandon all the desires of your mind. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਕੇ ਧਾਰੇ ਧਰਣਿ ਅਕਾਸੁ ॥
jis ke dhaare dharan akaas |

He is the Support of the earth and the sky.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਜਿਸ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
ghatt ghatt jis kaa hai pragaas |

His Light illuminates each and every heart.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਇ ॥
jis simarat patit puneet hoe |

Meditating in remembrance on Him, even fallen sinners are sanctified;

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਰੋਇ ॥੨॥
ant kaal fir fir na roe |2|

in the end, they will not weep and wail over and over again. ||2||

ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਹਿ ਊਤਮ ਧਰਮ ॥
sagal dharam meh aootam dharam |

Among all religions, this is the ultimate religion.

ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਿ ਕੈ ਊਪਰਿ ਕਰਮ ॥
karam karatoot kai aoopar karam |

Among all rituals and codes of conduct, this is above all.

ਜਿਸ ਕਉ ਚਾਹਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ॥
jis kau chaaheh sur nar dev |

The angels, mortals and divine beings long for Him.

ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਲਗਹੁ ਸੇਵ ॥੩॥
sant sabhaa kee lagahu sev |3|

To find Him, commit yourself to the service of the Society of the Saints. ||3||

ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਜਿਸੁ ਕੀਆ ਦਾਨੁ ॥
aad purakh jis keea daan |

One whom the Primal Lord God blesses with His bounties,

ਤਿਸ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਧਾਨੁ ॥
tis kau miliaa har nidhaan |

obtains the treasure of the Lord.

ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
tis kee gat mit kahee na jaae |

His state and extent cannot be described.

ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯॥
naanak jan har har dhiaae |4|9|

Servant Nanak meditates on the Lord, Har, Har. ||4||9||

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
basant mahalaa 5 |

Basant, Fifth Mehl:

ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ ॥
man tan bheetar laagee piaas |

My mind and body are gripped by thirst and desire.

ਗੁਰਿ ਦਇਆਲਿ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ॥
gur deaal pooree meree aas |

The Merciful Guru has fulfilled my hopes.

ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥
kilavikh kaatte saadhasang |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, all my sins have been taken away.

ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ॥੧॥
naam japio har naam rang |1|

I chant the Naam, the Name of the Lord; I am in love with the Name of the Lord. ||1||

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਬਸੰਤੁ ਬਨਾ ॥
guraparasaad basant banaa |

By Guru's Grace, this spring of the soul has come.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
charan kamal hiradai ur dhaare sadaa sadaa har jas sunaa |1| rahaau |

I enshrine the Lord's Lotus Feet within my heart; I listen to the Lord's Praise, forever and ever. ||1||Pause||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter