Sri Guru Granth Sahib

Page - 482


ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤਿ ਢਾਲਿ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥
baajeegaree sansaar kabeeraa chet dtaal paasaa |3|1|23|

The world is a game, O Kabeer, so throw the dice consciously. ||3||1||23||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਪਿ ਕਰਿ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥
tan rainee man pun rap kar hau paachau tat baraatee |

I make my body the dying vat, and within it, I dye my mind. I make the five elements my marriage guests.

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉ ਭਾਵਰਿ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ॥੧॥
raam raae siau bhaavar laihau aatam tih rang raatee |1|

I take my marriage vows with the Lord, my King; my soul is imbued with His Love. ||1||

ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥
gaau gaau ree dulahanee mangalachaaraa |

Sing, sing, O brides of the Lord, the marriage songs of the Lord.

ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mere grih aae raajaa raam bhataaraa |1| rahaau |

The Lord, my King, has come to my house as my Husband. ||1||Pause||

ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਮਹਿ ਬੇਦੀ ਰਚਿ ਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥
naabh kamal meh bedee rach le braham giaan uchaaraa |

Within the lotus of my heart, I have made my bridal pavilion, and I have spoken the wisdom of God.

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥
raam raae so doolahu paaeio as baddabhaag hamaaraa |2|

I have obtained the Lord King as my Husband - such is my great good fortune. ||2||

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨਾਂ ॥
sur nar mun jan kautak aae kott tetees ujaanaan |

The angles, holy men, silent sages, and the 330,000,000 deities have come in their heavenly chariots to see this spectacle.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਬਿਆਹਿ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥
keh kabeer mohi biaaeh chale hai purakh ek bhagavaanaa |3|2|24|

Says Kabeer, I have been taken in marriage by the One Supreme Being, the Lord God. ||3||2||24||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮਿ ਡਰਉ ਰੇ ॥
saas kee dukhee sasur kee piaaree jetth ke naam ddrau re |

I am bothered by my mother-in-law, Maya, and loved by my father-in-law, the Lord. I fear even the name of my husband's elder brother, Death.

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥
sakhee sahelee nanad gahelee devar kai bireh jrau re |1|

O my mates and companions, my husband's sister, misunderstanding has seized me, and I am burning with the pain of separation from my husband's younger brother, divine knowledge. ||1||

ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਰਹਨਿ ਰਹਉ ਰੇ ॥
meree mat bauree mai raam bisaario kin bidh rahan rhau re |

My mind has gone insane, since I forgot the Lord. How can I lead a virtuous lifestyle?

ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sejai ramat nain nahee pekhau ihu dukh kaa sau khau re |1| rahaau |

He rests in the bed of my mind, but I cannot see Him with my eyes. Unto whom should I tell my sufferings? ||1||Pause||

ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥
baap saavakaa karai laraaee maaeaa sad matavaaree |

My step-father, egotism, fights with me, and my mother, desire, is always intoxicated.

ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ॥੨॥
badde bhaaee kai jab sang hotee tab hau naah piaaree |2|

When I stayed with my elder brother, meditation, then I was loved by my Husband Lord. ||2||

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
kahat kabeer panch ko jhagaraa jhagarat janam gavaaeaa |

Says Kabeer, the five passions argue with me, and in these arguments, my life is wasting away.

ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧਿਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥
jhootthee maaeaa sabh jag baadhiaa mai raam ramat sukh paaeaa |3|3|25|

The false Maya has bound the whole world, but I have obtained peace, chanting the Name of the Lord. ||3||3||25||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਹਮ ਘਰਿ ਸੂਤੁ ਤਨਹਿ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠਿ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ham ghar soot taneh nit taanaa kantth janeaoo tumaare |

In my house, I constantly weave the thread, while you wear the thread around your neck, O Brahmin.

ਤੁਮੑ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦੁ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥
tuma tau bed parrahu gaaeitree gobind ridai hamaare |1|

You read the Vedas and sacred hymns, while I have enshrined the Lord of the Universe in my heart. ||1||

ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨੁ ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਹਿ ਗੋਬਿੰਦਾ ॥
meree jihabaa bisan nain naaraaein hiradai baseh gobindaa |

Upon my tongue, within my eyes, and within my heart, abides the Lord, the Lord of the Universe.

ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਸਿ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਸਿ ਮੁਕੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jam duaar jab poochhas bavare tab kiaa kahas mukandaa |1| rahaau |

When you are interrogated at Death's door, O mad-man, what will you say then? ||1||Pause||

ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ham goroo tum guaar gusaaee janam janam rakhavaare |

I am a cow, and You are the herdsman, the Sustainer of the World. You are my Saving Grace, lifetime after lifetime.

ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥
kabahoon na paar utaar charaaeihu kaise khasam hamaare |2|

You have never taken me across to graze there - what sort of a herdsman are You? ||2||

ਤੂੰ ਬਾਮੑਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ॥
toon baaman mai kaaseek julahaa boojhahu mor giaanaa |

You are a Brahmin, and I am a weaver of Benares; can You understand my wisdom?

ਤੁਮੑ ਤਉ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹਰਿ ਸਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ॥੩॥੪॥੨੬॥
tuma tau jaache bhoopat raaje har sau mor dhiaanaa |3|4|26|

You beg from emperors and kings, while I meditate on the Lord. ||3||4||26||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥
jag jeevan aaisaa supane jaisaa jeevan supan samaanan |

The life of the world is only a dream; life is just a dream.

ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਹਮ ਗਾਠਿ ਦੀਨੀ ਛੋਡਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ ॥੧॥
saach kar ham gaatth deenee chhodd param nidhaanan |1|

Believing it to be true, I grasped at it, and abandoned the supreme treasure. ||1||

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤੁ ਕੀਨੑ ॥
baabaa maaeaa moh hit keena |

O Father, I have enshrined love and affection for Maya,

ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ ਲੀਨੑ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin giaan ratan hir leena |1| rahaau |

which has taken the jewel of spiritual wisdom away from me. ||1||Pause||

ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗੁ ਉਰਝੈ ਪਸੁ ਨ ਦੇਖੈ ਆਗਿ ॥
nain dekh patang urajhai pas na dekhai aag |

The moth sees with its eyes, but it still becomes entangled; the insect does not see the fire.

ਕਾਲ ਫਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਤੈ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨਿ ਲਾਗਿ ॥੨॥
kaal faas na mugadh chetai kanik kaamin laag |2|

Attached to gold and woman, the fool does not think of the noose of Death. ||2||

ਕਰਿ ਬਿਚਾਰੁ ਬਿਕਾਰ ਪਰਹਰਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ ॥
kar bichaar bikaar parahar taran taaran soe |

Reflect upon this, and abandon sin; the Lord is a boat to carry you across.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਦੁਤੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੩॥੫॥੨੭॥
keh kabeer jagajeevan aaisaa duteea naahee koe |3|5|27|

Says Kabeer, such is the Lord, the Life of the World; there is no one equal to Him. ||3||5||27||

ਆਸਾ ॥
aasaa |

Aasaa:

ਜਉ ਮੈ ਰੂਪ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇਰੇ ਅਬ ਫੁਨਿ ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥
jau mai roop kee bahutere ab fun roop na hoee |

In the past, I have taken many forms, but I shall not take form again.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430