Sri Guru Granth Sahib

Page - 1237


ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧਹੁ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਾਧਹੁ ਘਰੀ ਮੁਹਤਕ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥
kiau na araadhahu mil kar saadhahu gharee muhatak belaa aaee |

Why do you not worship and adore Him? Join together with the Holy Saints; any instant, your time shall come.

ਅਰਥੁ ਦਰਬੁ ਸਭੁ ਜੋ ਕਿਛੁ ਦੀਸੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਈ ॥
arath darab sabh jo kichh deesai sang na kachhahoo jaaee |

All your property and wealth, and all that you see - none of it will go along with you.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਹੁ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥੨॥
kahu naanak har har aaraadhahu kavan upamaa deo kavan baddaaee |2|

Says Nanak, worship and adore the Lord, Har, Har. What praise, and what approval, can I offer to Him? ||2||

ਪੂਛਉ ਸੰਤ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥
poochhau sant mero tthaakur kaisaa |

I ask the Saints, what is my Lord and Master like?

ਹਂੀਉ ਅਰਾਪਉਂ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ॥
haneeo araapaun dehu sadesaa |

I offer my heart, to one who brings me news of Him.

ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕੈਸਾ ਕਹ ਮੋਹਨ ਪਰਵੇਸਾ ॥
dehu sadesaa prabh jeeo kaisaa kah mohan paravesaa |

Give me news of my Dear God; where does the Enticer live?

ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਈ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਰ ਦੇਸਾ ॥
ang ang sukhadaaee pooran brahamaaee thaan thaanantar desaa |

He is the Giver of peace to life and limb; God is totally permeating all places, interspaces and countries.

ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੁਗਤਾ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਰਿ ਜੈਸਾ ॥
bandhan te mukataa ghatt ghatt jugataa keh na skau har jaisaa |

He is liberated from bondage, joined to each and every heart. I cannot say what the Lord is like.

ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਪੂਛੈ ਦੀਨੁ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥੩॥
dekh charit naanak man mohio poochhai deen mero tthaakur kaisaa |3|

Gazing upon His wondrous play, O Nanak, my mind is fascinated. I humbly ask, what is my Lord and Master like? ||3||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥
kar kirapaa apune peh aaeaa |

In His Kindness, He has come to His humble servant.

ਧੰਨਿ ਸੁ ਰਿਦਾ ਜਿਹ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ॥
dhan su ridaa jih charan basaaeaa |

Blessed is that heart, in which the Lord's Feet are enshrined.

ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥
charan basaaeaa sant sangaaeaa agiaan andher gavaaeaa |

His Feet are enshrined within, in the Society of the Saints; the darkness of ignorance is dispelled.

ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਰਿਦੈ ਉਲਾਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥
bheaa pragaas ridai ulaas prabh lorreedaa paaeaa |

The heart is enlightened and illumined and enraptured; God has been found.

ਦੁਖੁ ਨਾਠਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਸਹਜਾਇਆ ॥
dukh naatthaa sukh ghar meh vootthaa mahaa anand sahajaaeaa |

Pain is gone, and peace has come to my house. The ultimate intuitive peace prevails.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥
kahu naanak mai pooraa paaeaa kar kirapaa apune peh aaeaa |4|1|

Says Nanak, I have found the Perfect Lord; in His Kindness, He has come to His humble servant. ||4||1||

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨਿ ॥
saarang kee vaar mahalaa 4 raae mahame hasane kee dhun |

Vaar Of Saarang, Fourth Mehl, To Be Sung To The Tune Of Mehma-Hasna:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥
salok mahalaa 2 |

Salok, Second Mehl:

ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥
gur kunjee paahoo nival man kotthaa tan chhat |

The key of the Guru opens the lock of attachment, in the house of the mind, under the roof of the body.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥
naanak gur bin man kaa taak na ugharrai avar na kunjee hath |1|

O Nanak, without the Guru, the door of the mind cannot be opened. No one else holds the key in hand. ||1||

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦਿ ॥
n bheejai raagee naadee bed |

He is not won over by music, songs or the Vedas.

ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿ ॥
n bheejai suratee giaanee jog |

He is not won over by intuitive wisdom, meditation or Yoga.

ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਤੈ ਰੋਜਿ ॥
n bheejai sogee keetai roj |

He is not won over by feeling sad and depressed forever.

ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪਂੀ ਮਾਲਂੀ ਰੰਗਿ ॥
n bheejai roopanee maalanee rang |

He is not won over by beauty, wealth and pleasures.

ਨ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥਿ ਭਵਿਐ ਨੰਗਿ ॥
n bheejai teerath bhaviaai nang |

He is not won over by wandering naked at sacred shrines.

ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਤਂੀ ਕੀਤੈ ਪੁੰਨਿ ॥
n bheejai daatanee keetai pun |

He is not won over by giving donations in charity.

ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰਿ ਬੈਠਿਆ ਸੁੰਨਿ ॥
n bheejai baahar baitthiaa sun |

He is not won over by living alone in the wilderness.

ਨ ਭੀਜੈ ਭੇੜਿ ਮਰਹਿ ਭਿੜਿ ਸੂਰ ॥
n bheejai bherr mareh bhirr soor |

He is not won over by fighting and dying as a warrior in battle.

ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਤੇ ਹੋਵਹਿ ਧੂੜ ॥
n bheejai kete hoveh dhoorr |

He is not won over by becoming the dust of the masses.

ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥
lekhaa likheeai man kai bhaae |

The account is written of the loves of the mind.

ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥
naanak bheejai saachai naae |2|

O Nanak, the Lord is won over only by His Name. ||2||

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mahalaa 1 |

First Mehl:

ਨਵ ਛਿਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
nav chhia khatt kaa kare beechaar |

You may study the nine grammars, the six Shaastras and the six divions of the Vedas.

ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਉਚਰੈ ਭਾਰ ਅਠਾਰ ॥
nis din ucharai bhaar atthaar |

You may recite the Mahaabhaarata.

ਤਿਨਿ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੋਹਿ ॥
tin bhee ant na paaeaa tohi |

Even these cannot find the limits of the Lord.

ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥
naam bihoon mukat kiau hoe |

Without the Naam, the Name of the Lord, how can anyone be liberated?

ਨਾਭਿ ਵਸਤ ਬ੍ਰਹਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥
naabh vasat brahamai ant na jaaniaa |

Brahma, in the lotus of the navel, does not know the limits of God.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੩॥
guramukh naanak naam pachhaaniaa |3|

The Gurmukh, O Nanak, realizes the Naam. ||3||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
aape aap niranjanaa jin aap upaaeaa |

The Immaculate Lord Himself, by Himself, created Himself.

ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥
aape khel rachaaeion sabh jagat sabaaeaa |

He Himself created the whole drama of all the world's play.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪਿ ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥
trai gun aap sirajian maaeaa mohu vadhaaeaa |

He Himself formed the three gunas, the three qualities; He increased the attachment to Maya.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥
guraparasaadee ubare jin bhaanaa bhaaeaa |

By Guru's Grace, they are saved - those who love the Will of God.

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥
naanak sach varatadaa sabh sach samaaeaa |1|

O Nanak, the True Lord is pervading everywhere; all are contained within the True Lord. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430