Sri Guru Granth Sahib

Page - 418


ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
thaan mukaam jale bij mandar muchh muchh kueir rulaaeaa |

He burned the rest-houses and the ancient temples; he cut the princes limb from limb, and cast them into the dust.

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥
koee mugal na hoaa andhaa kinai na parachaa laaeaa |4|

None of the Mugals went blind, and no one performed any miracle. ||4||

ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
mugal patthaanaa bhee larraaee ran meh teg vagaaee |

The battle raged between the Mugals and the Pat'haans, and the swords clashed on the battlefield.

ਓਨੑੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣਿ ਚਲਾਈ ਓਨੑੀ ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ ॥
onaee tupak taan chalaaee onaee hasat chirraaee |

They took aim and fired their guns, and they attacked with their elephants.

ਜਿਨੑ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨੑਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥
jina kee cheeree daragah paattee tinaa maranaa bhaaee |5|

Those men whose letters were torn in the Lord's Court, were destined to die, O Siblings of Destiny. ||5||

ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ ॥
eik hindavaanee avar turakaanee bhattiaanee tthakuraanee |

The Hindu women, the Muslim women, the Bhattis and the Rajputs

ਇਕਨੑਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨੑਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥
eikanaa peran sir khur paatte ikanaa vaas masaanee |

some had their robes torn away, from head to foot, while others came to dwell in the cremation ground.

ਜਿਨੑ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨੑ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੬॥
jina ke banke gharee na aaeaa tina kiau rain vihaanee |6|

Their husbands did not return home - how did they pass their night? ||6||

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥
aape kare karaae karataa kis no aakh sunaaeeai |

The Creator Himself acts, and causes others to act. Unto whom should we complain?

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥
dukh sukh terai bhaanai hovai kis thai jaae rooaaeeai |

Pleasure and pain come by Your Will; unto whom should we go and cry?

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
hukamee hukam chalaae vigasai naanak likhiaa paaeeai |7|12|

The Commander issues His Command, and is pleased. O Nanak, we receive what is written in our destiny. ||7||12||

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
aasaa kaafee mahalaa 1 ghar 8 asattapadeea |

Aasaa, Kaafee, First Mehl, Eighth House, Ashtpadheeyaa:

ਜੈਸੇ ਗੋਇਲਿ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
jaise goeil goeilee taise sansaaraa |

As the shepherd is in the field for only a short time, so is one in the world.

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧਹਿ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥
koorr kamaaveh aadamee baandheh ghar baaraa |1|

Practicing falsehood, they build their homes. ||1||

ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaagahu jaagahu sootiho chaliaa vanajaaraa |1| rahaau |

Wake up! Wake up! O sleepers, see that the travelling merchant is leaving. ||1||Pause||

ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਹਿ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥
neet neet ghar baandheeeh je rahanaa hoee |

Go ahead and build your houses, if you think you will stay here forever and ever.

ਪਿੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥
pindd pavai jeeo chalasee je jaanai koee |2|

The body shall fall, and the soul shall depart; if only they knew this. ||2||

ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥
ohee ohee kiaa karahu hai hosee soee |

Why do you cry out and mourn for the dead? The Lord is, and shall always be.

ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮੑ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥
tum rovahuge os no tuma kau kaun roee |3|

You mourn for that person, but who will mourn for you? ||3||

ਧੰਧਾ ਪਿਟਿਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮੑ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
dhandhaa pittihu bhaaeeho tuma koorr kamaavahu |

You are engrossed in worldly entanglements, O Siblings of Destiny, and you are practicing falsehood.

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮੑ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥
ohu na sunee kat hee tuma lok sunaavahu |4|

The dead person does not hear anything at all; your cries are heard only by other people. ||4||

ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥
jis te sutaa naanakaa jaagaae soee |

Only the Lord, who causes the mortal to sleep, O Nanak, can awaken him again.

ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥
je ghar boojhai aapanaa taan need na hoee |5|

One who understands his true home, does not sleep. ||5||

ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਲਿਆ ਕਿਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥
je chaladaa lai chaliaa kichh sanpai naale |

If the departing mortal can take his wealth with him,

ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਖਿ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥
taa dhan sanchahu dekh kai boojhahu beechaare |6|

then go ahead and gather wealth yourself. See this, reflect upon it, and understand. ||6||

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥
vanaj karahu makhasood laihu mat pachhotaavahu |

Make your deals, and obtain the true merchandise, or else you shall regret it later.

ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥
aaugan chhoddahu gun karahu aaise tat paraavahu |7|

Abandon your vices, and practice virtue, and you shall obtain the essence of reality. ||7||

ਧਰਮੁ ਭੂਮਿ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਰਿ ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥
dharam bhoom sat beej kar aaisee kiras kamaavahu |

Plant the seed of Truth in the soil of Dharmic faith, and practice such farming.

ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥
taan vaapaaree jaaneeahu laahaa lai jaavahu |8|

Only then will you be known as a merchant, if you take your profits with you. ||8||

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
karam hovai satigur milai boojhai beechaaraa |

If the Lord shows His Mercy, one meets the True Guru; contemplating Him, one comes to understand.

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਬਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥
naam vakhaanai sune naam naame biauhaaraa |9|

Then, one chants the Naam, hears the Naam, and deals only in the Naam. ||9||

ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥
jiau laahaa tottaa tivai vaatt chaladee aaee |

As is the profit, so is the loss; this is the way of the world.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥
jo tis bhaavai naanakaa saaee vaddiaaee |10|13|

Whatever pleases His Will, O Nanak, is glory for me. ||10||13||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mahalaa 1 |

Aasaa, First Mehl:

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮੑੀ ਮੈਡਾ ॥
chaare kunddaa dtoodteea ko neemaee maiddaa |

I have searched in the four directions, but no one is mine.

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੈਡਾ ॥੧॥
je tudh bhaavai saahibaa too mai hau taiddaa |1|

If it pleases You, O Lord Master, then You are mine, and I am Yours. ||1||

ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਮਿੑ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥
dar beebhaa mai neemi ko kai karee salaam |

There is no other door for me; where shall I go to worship?

ਹਿਕੋ ਮੈਡਾ ਤੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hiko maiddaa too dhanee saachaa mukh naam |1| rahaau |

You are my only Lord; Your True Name is in my mouth. ||1||Pause||

ਸਿਧਾ ਸੇਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥
sidhaa sevan sidh peer maageh ridh sidh |

Some serve the Siddhas, the beings of spiritual perfection, and some serve spiritual teachers; they beg for wealth and miraculous powers.

ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਧਿ ॥੨॥
mai ik naam na veesarai saache gur budh |2|

May I never forget the Naam, the Name of the One Lord. This is the wisdom of the True Guru. ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430