Sri Guru Granth Sahib

Page - 662


ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਇ ॥
jin man raakhiaa aganee paae |

He preserved the mind in the fire of the womb;

ਵਾਜੈ ਪਵਣੁ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਇ ॥੨॥
vaajai pavan aakhai sabh jaae |2|

at His Command, the wind blows everywhere. ||2||

ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਪਰੀਤਿ ਸੁਆਦ ॥
jetaa mohu pareet suaad |

These worldly attachments, loves and pleasurable tastes,

ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ॥
sabhaa kaalakh daagaa daag |

all are just black stains.

ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੁਹਿ ਚਲਿਆ ਲਾਇ ॥
daag dos muhi chaliaa laae |

One who departs, with these black stains of sin on his face

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥
daragah baisan naahee jaae |3|

shall find no place to sit in the Court of the Lord. ||3||

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਆਖਣੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥
karam milai aakhan teraa naau |

By Your Grace, we chant Your Name.

ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ਹੋਰੁ ਨਹੀ ਥਾਉ ॥
jit lag taranaa hor nahee thaau |

Becoming attached to it, one is saved; there is no other way.

ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰਿ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ॥
je ko ddoobai fir hovai saar |

Even if one is drowning, still, he may be saved.

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ ॥੪॥੩॥੫॥
naanak saachaa sarab daataar |4|3|5|

O Nanak, the True Lord is the Giver of all. ||4||3||5||

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
dhanaasaree mahalaa 1 |

Dhanaasaree, First Mehl:

ਚੋਰੁ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥
chor salaahe cheet na bheejai |

If a thief praises someone, his mind is not pleased.

ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾ ਤਸੂ ਨ ਛੀਜੈ ॥
je badee kare taa tasoo na chheejai |

If a thief curses him, no damage is done.

ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥
chor kee haamaa bhare na koe |

No one will take responsibility for a thief.

ਚੋਰੁ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥੧॥
chor keea changaa kiau hoe |1|

How can a thief's actions be good? ||1||

ਸੁਣਿ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
sun man andhe kute koorriaar |

Listen, O mind, you blind, false dog!

ਬਿਨੁ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਚਿਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin bole boojheeai sachiaar |1| rahaau |

Even without your speaking, the Lord knows and understands. ||1||Pause||

ਚੋਰੁ ਸੁਆਲਿਉ ਚੋਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥
chor suaaliau chor siaanaa |

A thief may be handsome, and a thief may be wise,

ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਦੁਗਾਣਾ ॥
khotte kaa mul ek dugaanaa |

but he is still just a counterfeit coin, worth only a shell.

ਜੇ ਸਾਥਿ ਰਖੀਐ ਦੀਜੈ ਰਲਾਇ ॥
je saath rakheeai deejai ralaae |

If it is kept and mixed with other coins,

ਜਾ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੨॥
jaa parakheeai khottaa hoe jaae |2|

it will be found to be false, when the coins are inspected. ||2||

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥
jaisaa kare su taisaa paavai |

As one acts, so does he receive.

ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥
aap beej aape hee khaavai |

As he plants, so does he eat.

ਜੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਖਾਇ ॥
je vaddiaaeea aape khaae |

He may praise himself gloriously,

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਤੇਹੈ ਰਾਹਿ ਜਾਇ ॥੩॥
jehee surat tehai raeh jaae |3|

but still, according to his understanding, so is the path he must follow. ||3||

ਜੇ ਸਉ ਕੂੜੀਆ ਕੂੜੁ ਕਬਾੜੁ ॥
je sau koorreea koorr kabaarr |

He may tell hundreds of lies to conceal his falsehood,

ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਆਖਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥
bhaavai sabh aakhau sansaar |

and all the world may call him good.

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਅਧੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
tudh bhaavai adhee paravaan |

If it pleases You, Lord, even the foolish are approved.

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੬॥
naanak jaanai jaan sujaan |4|4|6|

O Nanak, the Lord is wise, knowing, all-knowing. ||4||4||6||

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
dhanaasaree mahalaa 1 |

Dhanaasaree, First Mehl:

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ ॥
kaaeaa kaagad man paravaanaa |

The body is the paper, and the mind is the inscription written upon it.

ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜੈ ਇਆਣਾ ॥
sir ke lekh na parrai eaanaa |

The ignorant fool does not read what is written on his forehead.

ਦਰਗਹ ਘੜੀਅਹਿ ਤੀਨੇ ਲੇਖ ॥
daragah gharreeeh teene lekh |

In the Court of the Lord, three inscriptions are recorded.

ਖੋਟਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਵੇਖੁ ॥੧॥
khottaa kaam na aavai vekh |1|

Behold, the counterfeit coin is worthless there. ||1||

ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿਚਿ ਰੁਪਾ ਹੋਇ ॥
naanak je vich rupaa hoe |

O Nanak, if there is silver in it,

ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kharaa kharaa aakhai sabh koe |1| rahaau |

then everyone proclaims, "It is genuine, it is genuine." ||1||Pause||

ਕਾਦੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥
kaadee koorr bol mal khaae |

The Qazi tells lies and eats filth;

ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥
braahaman naavai jeea ghaae |

the Brahmin kills and then takes cleansing baths.

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥
jogee jugat na jaanai andh |

The Yogi is blind, and does not know the Way.

ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥੨॥
teene ojaarre kaa bandh |2|

The three of them devise their own destruction. ||2||

ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥
so jogee jo jugat pachhaanai |

He alone is a Yogi, who understands the Way.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
guraparasaadee eko jaanai |

By Guru's Grace, he knows the One Lord.

ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ ॥
kaajee so jo ulattee karai |

He alone is a Qazi, who turns away from the world,

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥
guraparasaadee jeevat marai |

and who, by Guru's Grace, remains dead while yet alive.

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
so braahaman jo braham beechaarai |

He alone is a Brahmin, who contemplates God.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥੩॥
aap tarai sagale kul taarai |3|

He saves himself, and saves all his generations as well. ||3||

ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਸੋਈ ਦਿਲਿ ਧੋਵੈ ॥
daanasaband soee dil dhovai |

One who cleanses his own mind is wise.

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸੋਈ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥
musalamaan soee mal khovai |

One who cleanses himself of impurity is a Muslim.

ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥
parriaa boojhai so paravaan |

One who reads and understands is acceptable.

ਜਿਸੁ ਸਿਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੫॥੭॥
jis sir daragah kaa neesaan |4|5|7|

Upon his forehead is the Insignia of the Court of the Lord. ||4||5||7||

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
dhanaasaree mahalaa 1 ghar 3 |

Dhanaasaree, First Mehl, Third House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜੋਗੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬੁ ॥
kaal naahee jog naahee naahee sat kaa dtab |

No, no, this is not the time, when people know the way to Yoga and Truth.

ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਰਿਸਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗੁ ॥੧॥
thaanasatt jag bharisatt hoe ddoobataa iv jag |1|

The holy places of worship in the world are polluted, and so the world is drowning. ||1||

ਕਲ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ॥
kal meh raam naam saar |

In this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name is the most sublime.

ਅਖੀ ਤ ਮੀਟਹਿ ਨਾਕ ਪਕੜਹਿ ਠਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
akhee ta meetteh naak pakarreh tthagan kau sansaar |1| rahaau |

Some people try to deceive the world by closing their eyes and holding their nostrils closed. ||1||Pause||

ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕੁ ਪਕੜਹਿ ਸੂਝਤੇ ਤਿਨਿ ਲੋਅ ॥
aantt setee naak pakarreh soojhate tin loa |

They close off their nostrils with their fingers, and claim to see the three worlds.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter