Sri Guru Granth Sahib

Page - 425


ਆਪਣੈ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥
aapanai hath vaddiaaeea de naame laae |

Glory is in His Hands; He bestows His Name, and attaches us to it.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥
naanak naam nidhaan man vasiaa vaddiaaee paae |8|4|26|

O Nanak, the treasure of the Naam abides within the mind, and glory is obtained. ||8||4||26||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
sun man man vasaae toon aape aae milai mere bhaaee |

Listen, O mortal: enshrine His Name within your mind; He shall come to meet with you, O my Sibling of Destiny.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥
anadin sachee bhagat kar sachai chit laaee |1|

Night and day, center your consciousness on true devotional worship of the True Lord. ||1||

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
eko naam dhiaae toon sukh paaveh mere bhaaee |

Meditate on the One Naam, and you shall find peace, O my Siblings of Destiny.

ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
haumai doojaa door kar vaddee vaddiaaee |1| rahaau |

Eradicate egotism and duality, and your glory shall be glorious. ||1||Pause||

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥
eis bhagatee no sur nar mun jan lochade vin satigur paaee na jaae |

The angels, humans and silent sages long for this devotional worship, but without the True Guru, it cannot be attained.

ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
panddit parrade jotikee tin boojh na paae |2|

The Pandits, the religious scholars, and the astrologers read their books, but they do not understand. ||2||

ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapai thai sabh rakhion kichh kahan na jaaee |

He Himself keeps all in His Hand; nothing else can be said.

ਆਪੇ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
aape dee su paaeeai gur boojh bujhaaee |3|

Whatever He gives, is received. The Guru has imparted this understanding to me. ||3||

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
jeea jant sabh tis de sabhanaa kaa soee |

All beings and creatures are His; He belongs to all.

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥
mandaa kis no aakheeai je doojaa hoee |4|

So who can we call bad, since there is no other? ||4||

ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥
eiko hukam varatadaa ekaa sir kaaraa |

The Command of the One Lord is pervading throughout; duty to the One Lord is upon the heads of all.

ਆਪਿ ਭਵਾਲੀ ਦਿਤੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੫॥
aap bhavaalee diteean antar lobh vikaaraa |5|

He Himself has led them astray, and placed greed and corruption within their hearts. ||5||

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤਿਅਨੁ ਬੂਝਨਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
eik aape guramukh keetian boojhan veechaaraa |

He has sanctified those few Gurmukhs who understand Him, and reflect upon Him.

ਭਗਤਿ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੬॥
bhagat bhee onaa no bakhaseean antar bhanddaaraa |6|

He grants devotional worship to them, and within them is the treasure. ||6||

ਗਿਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
giaaneea no sabh sach hai sach sojhee hoee |

The spiritual teachers know nothing but the Truth; they obtain true understanding.

ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੈ ਦੇ ਨ ਭੁਲਨੑੀ ਸਚੁ ਜਾਣਨਿ ਸੋਈ ॥੭॥
oe bhulaae kisai de na bhulanaee sach jaanan soee |7|

They are led astray by Him, but they do not go astray, because they know the True Lord. ||7||

ਘਰ ਮਹਿ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ghar meh panch varatade panche veechaaree |

Within the homes of their bodies, the five passions are pervading, but here, the five are well-behaved.

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਿ ਨ ਆਵਨੑੀ ਨਾਮਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥
naanak bin satigur vas na aavanaee naam haumai maaree |8|5|27|

O Nanak, without the True Guru, they are not overcome; through the Naam, the ego is conquered. ||8||5||27||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Aasaa, Third Mehl:

ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥
gharai andar sabh vath hai baahar kichh naahee |

Everything is within the home of your own self; there is nothing beyond it.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥
guraparasaadee paaeeai antar kapatt khulaahee |1|

By Guru's Grace, it is obtained, and the doors of the inner heart are opened wide. ||1||

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥
satigur te har paaeeai bhaaee |

From the True Guru, the Lord's Name is obtained, O Siblings of Destiny.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
antar naam nidhaan hai poorai satigur deea dikhaaee |1| rahaau |

The treasure of the Naam is within; the Perfect True Guru has shown this to me. ||1||Pause||

ਹਰਿ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
har kaa gaahak hovai so le paae ratan veechaaraa |

One who is a buyer of the Lord's Name, finds it, and obtains the jewel of contemplation.

ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
andar kholai dib disatt dekhai mukat bhanddaaraa |2|

He opens the doors deep within, and through the Eyes of Divine Vision, beholds the treasure of liberation. ||2||

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਹਿ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥
andar mahal anek heh jeeo kare vaseraa |

There are so many mansions within the body; the soul dwells within them.

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥
man chindiaa fal paaeisee fir hoe na feraa |3|

He obtains the fruits of his mind's desires, and he shall not have to go through reincarnation again. ||3||

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਲਿ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
paarakheea vath samaal lee gur sojhee hoee |

The appraisers cherish the commodity of the Name; they obtain understanding from the Guru.

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥
naam padaarath amul saa guramukh paavai koee |4|

The wealth of the Naam is priceless; how few are the Gurmukhs who obtain it. ||4||

ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਕਿਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਭਾਈ ॥
baahar bhaale su kiaa lahai vath gharai andar bhaaee |

Searching outwardly, what can anyone find? The commodity is deep within the home of the self, O Siblings of Destiny.

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੫॥
bharame bhoolaa sabh jag firai manamukh pat gavaaee |5|

The entire world is wandering around, deluded by doubt; the self-willed manmukhs lose their honor. ||5||

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਰਿ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥
ghar dar chhodde aapanaa par ghar jhootthaa jaaee |

The false one leaves his own hearth and home, and goes out to another's home.

ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥
chorai vaangoo pakarreeai bin naavai chottaa khaaee |6|

Like a thief, he is caught, and without the Naam, he is beaten and struck down. ||6||

ਜਿਨੑੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥
jinaee ghar jaataa aapanaa se sukhee bhaaee |

Those who know their own home, are happy, O Siblings of Destiny.

ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥
antar braham pachhaaniaa gur kee vaddiaaee |7|

They realize God within their own hearts, through the glorious greatness of the Guru. ||7||

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥
aape daan kare kis aakheeai aape dee bujhaaee |

He Himself gives gifts, and He Himself bestows understanding; unto whom can we complain?

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥
naanak naam dhiaae toon dar sachai sobhaa paaee |8|6|28|

O Nanak, meditate on the Naam, the Name of the Lord, and you shall obtain glory in the True Court. ||8||6||28||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter