Sri Guru Granth Sahib

Página - 425


ਆਪਣੈ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥
aapanai hath vaddiaaeea de naame laae |

En las Manos de Dios está la Gloria; es por Su Gracia que eres absorbido en la Contemplación de Su Nombre.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥
naanak naam nidhaan man vasiaa vaddiaaee paae |8|4|26|

Nanak atesora el Nombre en su mente y así es bendecido con Gloria. (8‑4‑26)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
sun man man vasaae toon aape aae milai mere bhaaee |

Oh mente, escucha el Naam, el Nombre del Señor; enaltécelo en tu interior, y Tu Señor, por Su propia Voluntad, vendrá a encontrarte.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥
anadin sachee bhagat kar sachai chit laaee |1|

Alaba a tu Señor día y noche y entona tu ser en el Verdadero Uno. (1)

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
eko naam dhiaae toon sukh paaveh mere bhaaee |

Medita sólo en el Único Nombre; erradicando tu dualidad y tu ego,

ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
haumai doojaa door kar vaddee vaddiaaee |1| rahaau |

conoce el Éxtasis y la Gloria. (1‑Pausa)

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥
eis bhagatee no sur nar mun jan lochade vin satigur paaee na jaae |

La Alabanza del Señor es buscada por los ángeles y los videntes,

ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
panddit parrade jotikee tin boojh na paae |2|

pero sin el Verdadero Guru, uno no la puede obtener. Los eruditos leen los libros y los astrónomos las estrellas, pero no conocen la Esencia. (2)

ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapai thai sabh rakhion kichh kahan na jaaee |

En Sus Manos el Señor conserva todo, pero no se puede decir cómo.

ਆਪੇ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
aape dee su paaeeai gur boojh bujhaaee |3|

Uno recibe lo que el Señor Mismo da; éste es el misterio revelado por el Guru. (3)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
jeea jant sabh tis de sabhanaa kaa soee |

Todo pertenece a Ti, oh Señor; Tú perteneces a todo.

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥
mandaa kis no aakheeai je doojaa hoee |4|

¿A quién podríamos llamar malo cuando no hay nadie sin Ti? (4)

ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥
eiko hukam varatadaa ekaa sir kaaraa |

La vida se desenvuelve por el Mando de Dios; todos los seres están involucrados en Su Juego.

ਆਪਿ ਭਵਾਲੀ ਦਿਤੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੫॥
aap bhavaalee diteean antar lobh vikaaraa |5|

Él Mismo desvía a Sus seres del Sendero y así, dentro de ellos, vive el vicio y la avaricia. (5)

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤਿਅਨੁ ਬੂਝਨਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
eik aape guramukh keetian boojhan veechaaraa |

A algunos los despierta a su realidad y conocen y meditan en la Esencia.

ਭਗਤਿ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੬॥
bhagat bhee onaa no bakhaseean antar bhanddaaraa |6|

Son bendecidos con la Alabanza del Señor y en su interior obtienen el Tesoro de Virtud. (6)

ਗਿਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
giaaneea no sabh sach hai sach sojhee hoee |

Los Sabios no saben más que la Verdad,

ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੈ ਦੇ ਨ ਭੁਲਨੑੀ ਸਚੁ ਜਾਣਨਿ ਸੋਈ ॥੭॥
oe bhulaae kisai de na bhulanaee sach jaanan soee |7|

están despiertos sólo a la Verdad y en la Verdad, no son desviados por el otro. (7)

ਘਰ ਮਹਿ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ghar meh panch varatade panche veechaaree |

En su interior también están los cinco deseos, pero son discriminados.

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਿ ਨ ਆਵਨੑੀ ਨਾਮਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥
naanak bin satigur vas na aavanaee naam haumai maaree |8|5|27|

Dice Nanak, las cinco pasiones no son canalizadas sin el Verdadero Guru; es a través del Naam, el Nombre del Señor que uno calma su ego. (8‑5‑27)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mahalaa 3 |

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥
gharai andar sabh vath hai baahar kichh naahee |

Lo que buscamos está en el interior de nuestro hogar; no está afuera.

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥
guraparasaadee paaeeai antar kapatt khulaahee |1|

Lo obtenemos a través de la Gracia del Guru, y sus puertas se abren hacia nosotros. (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥
satigur te har paaeeai bhaaee |

Oh hermano, obtenemos al Señor a través del Verdadero Guru.

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
antar naam nidhaan hai poorai satigur deea dikhaaee |1| rahaau |

El Tesoro del Naam, el Nombre del Señor está en nuestro interior, pero es revelado a través del Verdadero Guru. (1‑Pausa)

ਹਰਿ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
har kaa gaahak hovai so le paae ratan veechaaraa |

El discípulo del Señor logra la joya de la mente concreta,

ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
andar kholai dib disatt dekhai mukat bhanddaaraa |2|

y cuando en su interior tiene la Visión de lo Divino, encuentra la Fuente de Éxtasis. (2)

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਹਿ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥
andar mahal anek heh jeeo kare vaseraa |

Hay tantas mansiones dentro del cuerpo en las que el Alma habita,

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥
man chindiaa fal paaeisee fir hoe na feraa |3|

y cuando los anhelos de su corazón están satisfechos no vuelve más al mundo del deseo. (3)

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਲਿ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
paarakheea vath samaal lee gur sojhee hoee |

Los sabios ensamblan en su ser la Realidad estando despiertos al Guru.

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥
naam padaarath amul saa guramukh paavai koee |4|

El Naam, el Nombre del Señor es el objeto invaluable de la vida; es a través del Guru que uno Lo obtiene. (4)

ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਕਿਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਭਾਈ ॥
baahar bhaale su kiaa lahai vath gharai andar bhaaee |

Aquél que busca afuera, no encuentra nada, pues todo está en el interior.

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੫॥
bharame bhoolaa sabh jag firai manamukh pat gavaaee |5|

El mundo entero está desviado por la duda, y así en ego los hombres pierden su honor. (5)

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਰਿ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥
ghar dar chhodde aapanaa par ghar jhootthaa jaaee |

Abandonando el propio Hogar, el Verdadero, él se dirige hacia la puerta equivocada,

ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥
chorai vaangoo pakarreeai bin naavai chottaa khaaee |6|

ahí es atrapado como un ladrón, porque sin el Naam, el Nombre del Señor, sufre tristeza. (6)

ਜਿਨੑੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥
jinaee ghar jaataa aapanaa se sukhee bhaaee |

Benditos son aquéllos que realizan su propio Hogar;

ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥
antar braham pachhaaniaa gur kee vaddiaaee |7|

ellos encuentran al Señor en su interior a través de la Gloria del Guru. (7)

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥
aape daan kare kis aakheeai aape dee bujhaaee |

El Señor Mismo otorga los regalos y Él Mismo confiere el Entendimiento. ¿Ante quién podríamos quejarnos?

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥
naanak naam dhiaae toon dar sachai sobhaa paaee |8|6|28|

Oh, dice Nanak, habita en el Naam, el Nombre del Señor, y obtén la Gloria en la Corte Verdadera. (8‑6‑28)


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Share