Sri Guru Granth Sahib

Página - 187


ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥
kavan gun jo tujh lai gaavau |

¿Qué méritos Tuyos, oh Señor, podría yo cantar?

ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan bol paarabraham reejhaavau |1| rahaau |

¿Cuáles son las palabras que Te complacen? (1-Pausa)

ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥
kavan su poojaa teree krau |

¿De qué forma Te puedo alabar?

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥
kavan su bidh jit bhavajal trau |2|

¿De qué forma podría ser llevado a través del mar de las existencias? (2)

ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥
kavan tap jit tapeea hoe |

¿Cuál es la austeridad que me puede volver austero?

ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥
kavan su naam haumai mal khoe |3|

¿Cuál es el Nombre que lava y limpia la impureza de mi ego? (3)

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥
gun poojaa giaan dhiaan naanak sagal ghaal |

Los méritos de la Virtud, Alabanza, Sabiduría, Meditación y acciones Piadosas, pertenecen a aquél que tiene la Gracia del Señor.

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥
jis kar kirapaa satigur milai deaal |4|

Él conoce al Guru, al Benévolo y Verdadero Uno.(4)

ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
tis hee gun tin hee prabh jaataa |

Sólo él recibe el Mérito, sólo a él se le revela el Señor,

ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥
jis kee maan lee sukhadaataa |1| rahaau doojaa |36|105|

a quien el Dador de Paz, el Dios, aprueba. (1-Segunda pausa-36-105)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥
aapan tan nahee jaa ko garabaa |

El cuerpo, del cual estamos orgullosos, no es nuestro,

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥੧॥
raaj milakh nahee aapan darabaa |1|

ni tierras, ni propiedades, ni el dinero que llamamos propio. (1)

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥
aapan nahee kaa kau lapattaaeio |

Si todo esto no es nuestro, ¿por qué nos aferramos a ello?

ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapan naam satigur te paaeio |1| rahaau |

El Nombre del Señor es nuestro, Mismo que recibimos a través del Guru. (1-Pausa)

ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
sut banitaa aapan nahee bhaaee |

Pero no nuestros hijos, esposa o hermanos,

ਇਸਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥
eisatt meet aap baap na maaee |2|

ni tampoco nuestro padre, madre, amigos u otros objetos de amor.(2)

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥
sueinaa roopaa fun nahee daam |

Ni tampoco el oro, la plata y otras riquezas,

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥
haivar gaivar aapan nahee kaam |3|

ni tampoco bellos caballos, ni elefantes nos sirven. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kahu naanak jo gur bakhas milaaeaa |

Oh, dice Nanak, a quien el Guru bendice con su Gracia,

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥
tis kaa sabh kichh jis kaa har raaeaa |4|37|106|

a él le pertenece todo, porque él pertenece al Señor, el Rey de reyes. (4-37-106)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
gur ke charan aoopar mere maathe |

Los Pies del Guru están en mi frente,

ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
taa te dukh mere sagale laathe |1|

y de esta forma todas mis aflicciones se han ido. (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
satigur apune kau kurabaanee |

Ofrezco mi ser en sacrificio al Verdadero Guru,

ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aatam cheen param rang maanee |1| rahaau |

a través del Cual examino mi ser, y me regocijo en Éxtasis.(1-Pausa)

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥
charan ren gur kee mukh laagee |

Me froto el Polvo de los Pies del Guru en mi frente,

ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥
ahanbudh tin sagal tiaagee |2|

y así me deshago de mi egocéntrica actitud. (2)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥
gur kaa sabad lago man meetthaa |

Amo dulcemente al Guru,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥
paarabraham taa te mohi ddeetthaa |3|

y veo entonces al Supremo Señor.(3)

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gur sukhadaataa gur karataar |

El Guru es el Dador de Paz; el Guru es Dios, el Creador;

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥
jeea praan naanak gur aadhaar |4|38|107|

y, para Nanak, el Guru es la respiración vital de su vida.(4-38-107)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ॥
re man mere toon taa kau aaeh |

Oh mi mente, busca el Refugio del Señor,

ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥
jaa kai aoonaa kachhahoo naeh |1|

Quien no está privado de nada. (1)

ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥
har saa preetam kar man meet |

Haz de tu Señor tu Bienamado, oh mi mente, la Vida de tu vida, oh mi amigo,

ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
praan adhaar raakhahu sad cheet |1| rahaau |

y consérvate en tu Ser Consciente.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥
re man mere toon taa kau sev |

Oh mi mente, sírvelo sólo a Él,

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥
aad purakh aparanpar dev |2|

Quien es la Persona Primordial y el Dios Infinito. (2)

ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥
tis aoopar man kar toon aasaa |

Apóyate en Él, oh mente,

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥
aad jugaad jaa kaa bharavaasaa |3|

y descansa así tu esperanza, Él es tu Soporte desde el comienzo del tiempo. (3)

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jaa kee preet sadaa sukh hoe |

Aquél cuyo Amor provee nada más que Bondad,

ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥
naanak gaavai gur mil soe |4|39|108|

oh, dice Nanak, a Él cántale, presentándote ante el Guru.(4-39-108)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
meet karai soee ham maanaa |

Todo lo que mi Amigo hace conduce a la Dicha;

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
meet ke karatab kusal samaanaa |1|

todo lo que mi Amigo hace a eso me someto. (1)

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥
ekaa ttek merai man cheet |

Mi mente descansa su esperanza sólo en el Uno,

ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis kichh karanaa su hamaraa meet |1| rahaau |

sólo es mi amigo aquél que hace lo que Él desea. (1-Pausa)

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
meet hamaaraa veparavaahaa |

Mi Amigo está tranquilo,

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
gur kirapaa te mohi asanaahaa |2|

Él vino a ser mi Amor a través de la Gracia del Guru.(2)

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
meet hamaaraa antarajaamee |

Mi Amigo es el Íntimo Conocedor de todo,

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
samarath purakh paarabraham suaamee |3|

el Ser Todopoderoso, el Señor Supremo, el Maestro. (3)

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥
ham daase tum tthaakur mere |

Soy Tu Sirviente y Tú mi Señor y Maestro.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430