Sri Guru Granth Sahib

Página - 137


ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
sasurai peeeai tis kant kee vaddaa jis paravaar |

Todos pertenecemos a Él, a nuestro Esposo, como una gran familia. Él tiene dominio sobre nosotros en este mundo y también en el siguiente.

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
aoochaa agam agaadh bodh kichh ant na paaraavaar |

Él es lo más Alto de lo alto y se encuentra más allá de nuestra capacidad de Comprenderlo;

ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥
sevaa saa tis bhaavasee santaa kee hoe chhaar |

su Conocimiento es Insondable e Infinito. Complace al Señor; a través de Servirlo te vuelves como el Polvo sobre el que los Santos pisan.

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥
deenaa naath daiaal dev patit udhaaranahaar |

Él es el Señor de aquéllos que no tienen soporte, el Ángel de Misericordia y tu Salvador.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
aad jugaadee rakhadaa sach naam karataar |

Desde el principio, y a través de los tiempos, El verdadero nombre del Creador nos ha salvado.

ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥
keemat koe na jaanee ko naahee tolanahaar |

Nadie Lo puede evaluar; nadie puede obtener Su Medida.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
man tan antar vas rahe naanak nahee sumaar |

Él compenetra nuestro cuerpo y nuestra Alma; Él, el Infinito.

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥
din rain ji prabh knau sevade tin kai sad balihaar |2|

Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que sirven a su Señor noche y día. (2)

ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥
sant araadhan sad sadaa sabhanaa kaa bakhasind |

Los Santos meditan siempre en el Uno, Quien es Misericordioso con todos.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥
jeeo pindd jin saajiaa kar kirapaa diteen jind |

Sí, meditan en Aquél que ha creado nuestro cuerpo y nuestra vida; y de Su Misericordia, nos ha bendecido también con un Alma.

ਗੁਰਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥
gurasabadee aaraadheeai japeeai niramal mant |

Medita en Él a través de la Palabra del Shabd del Guru, la Cual es el Único y Verdadero Mantra.

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥
keemat kahan na jaaeeai paramesur beant |

No podemos ponerle precio, porque Él, el Señor, es Infinito.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥
jis man vasai naraaeino so kaheeai bhagavant |

Aquél en cuya mente habita el Señor, ha sido supremamente bendecido y es el único afortunado en verdad.

ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥
jeea kee lochaa pooreeai milai suaamee kant |

Cuando encontramos al Señor, nuestro Esposo y Amo, conocemos la total Plenitud.

ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥
naanak jeevai jap haree dokh sabhe hee hant |

Nanak vive meditando en Él, el Disipador de toda tristeza.

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥
din rain jis na visarai so hariaa hovai jant |3|

Aquél que nunca se olvida del Señor está siempre rejuvenecido. (3)

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥
sarab kalaa prabh poorano many nimaanee thaau |

Todo el Mérito es del Señor; Él es el Único Apoyo de alguien tan débil como yo.

ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥
har ott gahee man andare jap jap jeevaan naau |

Encuentro Refugio en Él en mi mente, y vivo recordando Su Nombre.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥
kar kirapaa prabh aapanee jan dhoorree sang samaau |

Oh Señor, sé Misericordioso conmigo y haz que yo pueda mezclarme con el Polvo debajo de los Pies de Tus Santos.

ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥
jiau toon raakheh tiau rahaa teraa ditaa painaa khaau |

Oh Señor, así como Tú me conservas, así soy; con lo que sea que Tú me bendigas, con eso me alimento.

ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
audam soee karaae prabh mil saadhoo gun gaau |

Y Tú, mi Señor, haces que yo actúe y cante Tus alabanzas en la Compañía de los Santos.

ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥
doojee jaae na sujhee kithai kookan jaau |

No conozco ningún otro lugar a donde pueda ir a contar mis penas.

ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥
agiaan binaasan tam haran aooche agam amaau |

Tú eres el Único Disipador de la oscuridad y de la ignorancia; Tú, el Ser Supremo, Vasto e Insondable.

ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
man vichhurriaa har meleeai naanak ehu suaau |

Toma esta mente y únela a Ti, que tanto tiempo ha estado separada.

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥
sarab kaliaanaa tith din har parasee gur ke paau |4|1|

Oh Señor, yo seré pura alegría el día que me ponga a los Pies del Guru, ésta es la única súplica de Nanak. (4-1)

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥
vaar maajh kee tathaa salok mahalaa 1 malak mureed tathaa chandraharraa soheea kee dhunee gaavanee |

Var de Mallh y los Sloks de Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino (para ser cantados en los tonos de Malik, Murid y Chandarhara Sohia)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar sat naam karataa purakh guraprasaad |

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Omnisciente Creador, el Espíritu Divino, el Iluminador

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Slok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥
gur daataa gur hivai ghar gur deepak tih loe |

El Guru es el Benefactor, es el Santuario de Paz y la Luz de los tres mundos.

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥
amar padaarath naanakaa man maaniaai sukh hoe |1|

Eterno es Su Regalo, la Palabra del Shabd; aquél que cree en Ella con toda la fuerza de su mente, obtiene la Paz Divina. (1)

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧਿ ॥
pahilai piaar lagaa than dudh |

Primero uno mama la leche de su madre,

ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
doojai maae baap kee sudh |

luego toma conciencia de su madre y de su padre,

ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥
teejai bhayaa bhaabhee beb |

Más tarde de sus hermanas, hermanos y cuñadas.

ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥
chauthai piaar upanee khedd |

Después toma conciencia del juego del amor,

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥
panjavai khaan peean kee dhaat |

Y su deseo se reduce a comer y beber.

ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥
chhivai kaam na puchhai jaat |

Después llega la lujuria que no respeta ninguna casta,

ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
satavai sanj keea ghar vaas |

Entonces acumula riquezas y procura un hogar.

ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥
atthavai krodh hoaa tan naas |

Después su cuerpo envejece y se retuerce de rabia,

ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥
naavai dhaule ubhe saah |

Se vuelve gris y su respiración se vuelve laboriosa;

ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥
dasavai dadhaa hoaa suaah |

se muere y su cuerpo regresa al polvo.

ਗਏ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥
ge sigeet pukaaree dhaah |

Los amigos que acompañan la carroza fúnebre, lloran y se lamentan;

ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥
auddiaa hans dasaae raah |

pero el pajarito ha volado, y nadie sabe a dónde.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430