Sri Guru Granth Sahib

Página - 43


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ ॥
bhalake utth papoleeai vin bujhe mugadh ajaan |

Diario adornamos nuestro cuerpo, pero sin el Conocimiento de lo Real, somos como piedras ignorantes.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣਿ ॥
so prabh chit na aaeio chhuttaigee bebaan |

El cuerpo de aquél que no se acuerda del Señor, será arrojado al desperdicio.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ॥੧॥
satigur setee chit laae sadaa sadaa rang maan |1|

Pero si logra habitar en el Señor, gozará del Éxtasis por siempre. (1)

ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥
praanee toon aaeaa laahaa lain |

Oh hombre, llegaste a la tierra a hacer méritos.

ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lagaa kit kufakarre sabh mukadee chalee rain |1| rahaau |

Tu comportamiento ha sido vano, mientras la noche de la vida transcurre inmutable. (1-Pausa)

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
kudam kare pas pankheea disai naahee kaal |

Los animales y los pájaros se divierten y juegan, pues no pueden ver la muerte.

ਓਤੈ ਸਾਥਿ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
otai saath manukh hai faathaa maaeaa jaal |

El hombre está como ellos, vive engañado por Maya.

ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਹਿ ਜਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥
mukate seee bhaaleeeh ji sachaa naam samaal |2|

Sólo son salvados aquéllos que contemplan el Nombre Verdadero del Señor. (2)

ਜੋ ਘਰੁ ਛਡਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jo ghar chhadd gavaavanaa so lagaa man maeh |

Ese hogar que tiene uno que abandonar, es al que uno se apega.

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ॥
jithai jaae tudh varatanaa tis kee chintaa naeh |

Y Aquel lugar al que uno tiene que llegar al final, por ése ni se preocupa.

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਨਿਕਲੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥
faathe seee nikale ji gur kee pairee paeh |3|

Aquéllos que llegaron hasta los Pies del Guru, fueron liberados de las garras de Maya. (3)

ਕੋਈ ਰਖਿ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਦਿਖਾਇ ॥
koee rakh na sakee doojaa ko na dikhaae |

Nadie te podrá salvar sin el Guru, no hay nadie más a quien puedas buscar.

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
chaare kunddaa bhaal kai aae peaa saranaae |

He viajado por las cuatro esquinas del mundo buscando Tu Santuario, oh Señor.

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ ਡੁਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥
naanak sachai paatisaeh ddubadaa leaa kadtaae |4|3|73|

Dice Nanak, el Verdadero Rey, mi Dios, me ha salvado, mientras me estaba ahogando en el mar de las cosas materiales. (4-3-73)

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
gharree muhat kaa paahunaa kaaj savaaranahaar |

El hombre fue invitado por un corto tiempo a esta tierra para satisfacer su Destino final.

ਮਾਇਆ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
maaeaa kaam viaapiaa samajhai naahee gaavaar |

Pero se perdió en la Maya y en la lujuria, sin poder realizar su Destino.

ਉਠਿ ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਰਿਆ ਵਸਿ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
autth chaliaa pachhutaaeaa pariaa vas jandaar |1|

Y al dejar este mundo fue cuando se percató de su falta y así tuvo que enfrentar las consecuencias de su actitud. (1)

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹਿ ॥
andhe toon baitthaa kandhee paeh |

El ciego que se sienta en la orilla traicionera del río, pronto será arrastrado por la corriente.

ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
je hovee poorab likhiaa taa gur kaa bachan kamaeh |1| rahaau |

Si sólo fuera congruente con su Destino, habitaría en la Palabra del Guru. (1-Pausa)

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
haree naahee nah ddadduree pakee vadtanahaar |

Uno no sabe si la cosecha de la vida será levantada madura, a medias o inmadura.

ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰਿ ਤਈਆਰੁ ॥
lai lai daat pahutiaa laave kar teeaar |

Y entonces el mensajero de la muerte da alcance.

ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਣਿ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
jaa hoaa hukam kirasaan daa taa lun miniaa khetaar |2|

Cuando el Maestro da la Palabra y así lo desea, uno levanta la cosecha de la granja y cuenta el grano. (2)

ਪਹਿਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿ ਸੋਇਆ ॥
pahilaa pahar dhandhai geaa doojai bhar soeaa |

En la tercera edad uno desperdicia su ser en el error,

ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥
teejai jhaakh jhakhaaeaa chauthai bhor bheaa |

y en la cuarta, el día de la muerte llega sin avisar

ਕਦ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
kad hee chit na aaeio jin jeeo pindd deea |3|

uno se olvida de Aquél que le dio el cuerpo y la vida. (3)

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
saadhasangat kau vaariaa jeeo keea kurabaan |

Desde mi Alma, ofrezco mi vida en sacrificio a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.

ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਨਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
jis te sojhee man pee miliaa purakh sujaan |

Misma que me hizo realizar el Ser y me unió con mi Sabio Señor.

ਨਾਨਕ ਡਿਠਾ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
naanak dditthaa sadaa naal har antarajaamee jaan |4|4|74|

Y entonces Lo vi siempre en mi compañía, sí, Al que conoce la Esencia de todas las cosas. (4-4-74)

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mahalaa 5 |

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੁ ਇਕੋ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ ॥
sabhe galaa visaran iko visar na jaau |

Que deje todo excepto a mi Señor.

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
dhandhaa sabh jalaae kai gur naam deea sach suaau |

El Guru me ha liberado de todos mis embrollos y me ha hecho saborear el Nombre del Verdadero Señor.

ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹਿ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
aasaa sabhe laeh kai ikaa aas kamaau |

Oh hombre, deja ya tus ilusiones y apóyate en la Verdadera Esperanza de tu Señor.

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਅਗੈ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥
jinee satigur seviaa tin agai miliaa thaau |1|

Los que sirvieron al Guru aseguraron un lugar en el más allá. (1)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥
man mere karate no saalaeh |

Alaba, oh mi mente, al Creador,

ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabhe chhadd siaanapaa gur kee pairee paeh |1| rahaau |

dejando a un lado todas tus astucias y póstrate a los Pies del Guru. (1-Pausa)

ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥
dukh bhukh nah viaapee je sukhadaataa man hoe |

Uno no sufre ni dolor ni hambre, si el Dador de Paz viene a posarse en su mente.

ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮਿ ਨ ਛਿਜੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
kit hee kam na chhijeeai jaa hiradai sachaa soe |

Uno no pierde nada cuando el Uno Verdadero llega a habitar en su corazón.

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਖਹਿ ਹਥ ਦੇ ਤਿਸੁ ਮਾਰਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
jis toon rakheh hath de tis maar na sakai koe |

Aquél, oh Señor, a quien Tú le das Tu Mano, nadie lo puede destruir.

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
sukhadaataa gur seveeai sabh avagan kadtai dhoe |2|

Alabado, Alabado sea el Señor, el Dador de Paz, Quien borra todos nuestros errores. (2)

ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
sevaa mangai sevako laaeean apunee sev |

Tu Sirviente, oh Señor, busca servir a los que han sido bendecidos con Tu Servicio.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Flag Counter