Sri Guru Granth Sahib

Página - 1157


ਕੋਟਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮੁੋਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ॥੭॥
kott muneesar muon meh rahate |7|

y por Quien millones de videntes se conservan en el silencio, sólo Él es mi Dios. (7)

ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥
avigat naath agochar suaamee |

Él es mi Señor Eterno, mi Esposo, el Maestro Imperceptible,

ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
poor rahiaa ghatt antarajaamee |

sí, ese Quien lo penetra todo, el Conocedor Intimo de los corazones.

ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥
jat kat dekhau teraa vaasaa |

A donde sea que volteo a ver, ahí solamente Lo veo a Él.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥
naanak kau gur keeo pragaasaa |8|2|5|

Así es como el Guru ha iluminado mi mente. (8-2-5)

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bhairau mahalaa 5 |

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
satigur mo kau keeno daan |

Mira, el Guru Verdadero me ha bendecido con Su Regalo.

ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥
amol ratan har deeno naam |

Sí, Él me ha bendecido con la Maravilla del Naam, el Nombre del Señor.

ਸਹਜ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਆਨੰਤਾ ॥
sahaj binod choj aanantaa |

Infinitas son las Dichas de Equilibrio que da,

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਅਚਿੰਤਾ ॥੧॥
naanak kau prabh milio achintaa |1|

pues de forma espontánea me encontró. (1)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸਾਚੀ ॥
kahu naanak keerat har saachee |

Dice Nanak, Verdadera, Verdadera es la Alabanza de Dios,

ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bahur bahur tis sang man raachee |1| rahaau |

sólo si uno se entonara en Ella por siempre y para siempre. (1-Pausa)

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥
achint hamaarai bhojan bhaau |

De manera espontánea me alimento del Amor de Dios,

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥
achint hamaarai leechai naau |

así el Nombre se edifica en mi corazón.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰ ॥
achint hamaarai sabad udhaar |

De forma espontánea la Alabanza lo libera a uno.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥
achint hamaarai bhare bhanddaar |2|

De forma espontánea el Tesoro de Dios llena mi mente. (2)

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
achint hamaarai kaaraj poore |

De forma espontánea todas mis tareas son realizadas.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਵਿਸੂਰੇ ॥
achint hamaarai lathe visoore |

De forma espontánea me quito de todos mis sufrimientos.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥
achint hamaarai bairee meetaa |

De forma espontánea mis enemigos se vuelven mis amigos,

ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੩॥
achinto hee ihu man vas keetaa |3|

sí, de manera espontánea he conquistado a mi mente. (3)

ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ॥
achint prabhoo ham keea dilaasaa |

De forma espontánea mi Señor ha acariciado mi Alma.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
achint hamaaree pooran aasaa |

De forma espontánea encuentro la Satisfacción, oh hermanos.

ਅਚਿੰਤ ਹਮੑਾ ਕਉ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤੁ ॥
achint hamaa kau sagal sidhaant |

De forma espontánea me lleno del Conocimiento de la Quintaesencia de Dios.

ਅਚਿੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥੪॥
achint ham kau gur deeno mant |4|

De forma espontánea soy bendecido con el Mantra del Guru. (4)

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ॥
achint hamaare binase bair |

De forma espontánea soy liberado de todas mis envidias y celos.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥
achint hamaare mitte andher |

De forma espontánea la oscuridad de la ignorancia es disipada en mi interior.

ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਨਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਠਾ ॥
achinto hee man keeratan meetthaa |

De forma espontánea la Alabanza de Dios se hace Dulce para mí.

ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥੫॥
achinto hee prabh ghatt ghatt ddeetthaa |5|

Oh, de forma espontánea he podido ver a Dios en cada corazón. (5)

ਅਚਿੰਤ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥
achint mittio hai sagalo bharamaa |

Espontáneamente, me libero de toda ilusión.

ਅਚਿੰਤ ਵਸਿਓ ਮਨਿ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮਾ ॥
achint vasio man sukh bisraamaa |

Espontáneamente mi mente ahora vive en Éxtasis.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੈ ॥
achint hamaarai anahat vaajai |

Espontáneamente la Melodía Divina resuena en mi interior.

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥
achint hamaarai gobind gaajai |6|

Oh, de manera espontánea, Dios se ha manifestado en mí. (6)

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
achint hamaarai man pateeaanaa |

De manera espontánea mi mente está complacida con Dios

ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ਅਚਿੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥
nihachal dhanee achint pachhaanaa |

y así realizo a mi Dios Libre de Preocupaciones, a mi Maestro Eterno.

ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲ ਬਿਬੇਕਾ ॥
achinto upajio sagal bibekaa |

De forma espontánea la Sabiduría se ha edificado en mí.

ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਥਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥੭॥
achint charee hath har har ttekaa |7|

De forma espontánea mi Dios me bendijo con Su Soporte. (7)

ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ॥
achint prabhoo dhur likhiaa lekh |

De forma espontánea Dios escribió mi destino.

ਅਚਿੰਤ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥
achint milio prabh tthaakur ek |

Oh, de forma espontánea me encontré con mi Señor.

ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥
chint achintaa sagalee gee |

De forma espontánea me liberé de mis angustias, oh hermanos,

ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥
prabh naanak naanak naanak mee |8|3|6|

y así Nanak se ha fundido en su Señor, el Dios. (8-3-6)

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧ ॥
bhairau baanee bhagataa kee | kabeer jeeo ghar 1 |

Bhairo, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
eihu dhan mere har ko naau |

Mira, he reunido las Riquezas del Señor,

ਗਾਂਠਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਚਿ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gaantth na baadhau bech na khaau |1| rahaau |

sí, no las conservo para mí, ni las tiro a la basura. (1-Pausa)

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥
naau mere khetee naau mere baaree |

Solamente el Señor es mi Granja, oh Dios soy Devoto sólo de Ti,

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮੑਾਰੀ ॥੧॥
bhagat krau jan saran tumaaree |1|

sí, busco únicamente Tu Santuario. (1)

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥
naau mere maaeaa naau mere poonjee |

Tu Nombre es mi Capital y toda mi Riqueza, oh Dios,

ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥੨॥
tumeh chhodd jaanau nahee doojee |2|

no Te hago a un lado, ni tampoco me voy con el otro. (2)

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਧਿਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
naau mere bandhip naau mere bhaaee |

Tu Nombre es mi Pariente, es mi Hermano,

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
naau mere sang ant hoe sakhaaee |3|

sí, sólo Tu Nombre me guardará Compañía en el final. (3)

ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥
maaeaa meh jis rakhai udaas |

Aquél a quien conservas en el Desapego en medio de la Maya,

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥
keh kabeer hau taa ko daas |4|1|

de ese ser, oh Dios, Kabir es su esclavo. (4-1)

ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ॥
naange aavan naange jaanaa |

El ser humano llega a este mundo desnudo, y desnudo se va, pues no,

ਕੋਇ ਨ ਰਹਿਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥
koe na rahihai raajaa raanaa |1|

nadie permanece cuando llaga el fin, ni los reyes, ni siquiera el rey de reyes. (1)


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430