Sri Guru Granth Sahib

Página - 1327


ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar sat naam karataa purakh nirbhau niravair akaal moorat ajoonee saibhan guraprasaad |

Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creativo es su Ser Personificado, Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento, Auto Existente, por la Gracia del Guru.

ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥
raag parabhaatee bibhaas mahalaa 1 chaupade ghar 1 |

Rag Parbhati, Bibhas, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਤਰਣਾ ਨਾਇ ਪਤਿ ਪੂਜ ॥
naae terai taranaa naae pat pooj |

Tu Nombre nos lleva a través, Tu Nombre trae Respeto y Alabanza,

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਗਹਣਾ ਮਤਿ ਮਕਸੂਦੁ ॥
naau teraa gahanaa mat makasood |

Tu Nombre nos embellece, es el Objeto de la mente despierta.

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਨਾਉ ਮੰਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥
naae terai naau mane sabh koe |

Tu Nombre confiere Honor al nombre de cada uno.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥
vin naavai pat kabahu na hoe |1|

Sin Tu Nombre uno no es respetado. (1)

ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਪਾਜੁ ॥
avar siaanap sagalee paaj |

Todos los demás trucos astutos son sólo un teatro.

ਜੈ ਬਖਸੇ ਤੈ ਪੂਰਾ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jai bakhase tai pooraa kaaj |1| rahaau |

A quien el Señor bendice con Su Perdón sus asuntos son resueltos a la perfección. (1-Pausa)

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਉ ਦੀਬਾਣੁ ॥
naau teraa taan naau deebaan |

Tu Nombre es mi Fuerza, Tu Nombre es mi Soporte,

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਲਸਕਰੁ ਨਾਉ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
naau teraa lasakar naau sulataan |

Tu Nombre es mi Ejército, Tu Nombre es mi Rey,

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਮਾਣੁ ਮਹਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥
naae terai maan mahat paravaan |

Tu Nombre otorga Honor, Gloria y Aprobación.

ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥
teree nadaree karam pavai neesaan |2|

Por Tu Gracia uno es bendecido con la Insignia y la Bandera de Tu Misericordia. (2)

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਹਜੁ ਨਾਇ ਸਾਲਾਹ ॥
naae terai sahaj naae saalaah |

Tu Nombre trae Paz Intuitiva y Equilibrio, Tu Nombre trae Alabanza,

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥
naau teraa amrit bikh utth jaae |

Tu Nombre es el Néctar Ambrosial que limpia y purifica el veneno.

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਵਸਹਿ ਮਨਿ ਆਇ ॥
naae terai sabh sukh vaseh man aae |

Con Tu Nombre, toda Paz y Comodidad llega a habitar en la mente.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਇ ॥੩॥
bin naavai baadhee jam pur jaae |3|

Sin el Nombre, los Manmukjs son atados, amarrados y arrastrados hasta la ciudad de la muerte. (3)

ਨਾਰੀ ਬੇਰੀ ਘਰ ਦਰ ਦੇਸ ॥
naaree beree ghar dar des |

El mortal está involucrado con su pareja, con su casa y hogar,

ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਹਿ ਵੇਸ ॥
man keea khuseea keecheh ves |

con su tierra y país, con los placeres de su mente y con finas ropas;

ਜਾਂ ਸਦੇ ਤਾਂ ਢਿਲ ਨ ਪਾਇ ॥
jaan sade taan dtil na paae |

pero cuando el llamado llega, no puede retrasarse.

ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੪॥੧॥
naanak koorr koorro hoe jaae |4|1|

Oh, dice Nanak, al final, los falsos muestran su falsedad. (4-1)

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
prabhaatee mahalaa 1 |

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਥੈ ਲੋਇ ॥
teraa naam ratan karam chaanan surat tithai loe |

Tu Nombre es la Joya y Tu Gracia es la Luz, pero Tu Luz está en la Conciencia.

ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਇ ॥੧॥
andher andhee vaaparai sagal leejai khoe |1|

La oscuridad llena lo oscuro y entonces todo se ha perdido. (1)

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੁ ॥
eihu sansaar sagal bikaar |

El mundo entero está corrupto y Tu Nombre es la Única Cura, nada más funciona.

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
teraa naam daaroo avar naasat karanahaar apaar |1| rahaau |

Oh, Señor Creador Infinito. (1-Pausa)

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ ਹੋਵਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋੜਿ ॥
paataal pureea ek bhaar hoveh laakh karorr |

Oh mi Bienamado, Tu Valor no podría ser estimado

ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਤਿ ਤਾ ਪਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰੈ ਹੋਵਹਿ ਹੋਰਿ ॥੨॥
tere laal keemat taa pavai jaan sirai hoveh hor |2|

ni siquiera poniendo en el otro extremo de la balanza decenas de miles y millones de reinos y dominios.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430