Sri Guru Granth Sahib

Página - 1076


ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਇਦਾ ॥੬॥
aap tarai sagale kul taare har daragah pat siau jaaeidaa |6|

Y mira, uno es emancipado junto con todo su linaje y va a la Corte del Señor con todo Honor y Gloria. (6)

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭਿ ਲੋਆ ॥
khandd pataal deep sabh loaa |

El mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los continentes,

ਸਭਿ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਆ ॥
sabh kaalai vas aap prabh keea |

en todas partes todos están sujetos a la muerte, pues tal es la Voluntad del Señor.

ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਆਪਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੋ ਨਿਹਚਲੁ ਜੋ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇਦਾ ॥੭॥
nihachal ek aap abinaasee so nihachal jo tiseh dhiaaeidaa |7|

Eterno sólo es el Dios Inmortal y aquél que habita en Él, se vuelve Inmortal también. (7)

ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ ॥
har kaa sevak so har jehaa |

El Sirviente del Señor es como el Señor. Sí,

ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ ॥
bhed na jaanahu maanas dehaa |

no pienses ni por un instante que es distinto sólo por tener la forma humana, como olas del mar,

ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਫਿਰਿ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇਦਾ ॥੮॥
jiau jal tarang uttheh bahu bhaatee fir salalai salal samaaeidaa |8|

él se inmerge en su igual, el Dios. (8)

ਇਕੁ ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੁਆਰੈ ॥
eik jaachik mangai daan duaarai |

El buscador pide caridad a Tu Puerta,

ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
jaa prabh bhaavai taa kirapaa dhaarai |

oh Señor, y cuando así es Tu Voluntad, le muestras Tu Compasión.

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਮਨੁ ਠਹਰਾਇਦਾ ॥੯॥
dehu daras jit man tripataasai har keeratan man tthaharaaeidaa |9|

Oh Dios, bendíceme con Tu Visión para que mi mente sea confortada, es a través de Tu Alabanza que permanece íntegra. (9)

ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਿਤੈ ਵਸਿ ਨ ਆਵੈ ॥
roorro tthaakur kitai vas na aavai |

Nadie puede gobernar o dirigir al Bello Señor de ninguna forma,

ਹਰਿ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਜਿ ਹਰਿ ਕਿਆ ਸੰਤਾ ਭਾਵੈ ॥
har so kichh kare ji har kiaa santaa bhaavai |

y lo que sea que hace, con eso Sus Santos están siempre complacidos.

ਕੀਤਾ ਲੋੜਨਿ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨਿ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥
keetaa lorran soee karaaein dar fer na koee paaeidaa |10|

Pero aquéllo que los Santos quieren que el Señor haga, eso Él hace, y nadie puede, a Su Puerta preguntar, ¿por qué? (10)

ਜਿਥੈ ਅਉਘਟੁ ਆਇ ਬਨਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
jithai aaughatt aae banat hai praanee |

Donde sea que el ser humano se encuentre en dolor,

ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥
tithai har dhiaaeeai saaringapaanee |

él debería contemplar a su Dios, el Soporte de la Tierra,

ਜਿਥੈ ਪੁਤ੍ਰੁ ਕਲਤ੍ਰੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਆਪਿ ਛਡਾਇਦਾ ॥੧੧॥
jithai putru kalatru na belee koee tithai har aap chhaddaaeidaa |11|

pues ahí donde la esposa, los hijos y los amigos no pueden ayudar, ahí sólo Dios llega a nuestro rescate. (11)

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥
vaddaa saahib agam athaahaa |

El Señor es Grandioso, Insondable e Infinito.

ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
kiau mileeai prabh veparavaahaa |

Oh ¿cómo es que uno puede encontrar a su Dios Autosuficiente y Sin Preocupaciones?

ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਜਿਸੁ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ਸੋ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥
kaatt silak jis maarag paae so vich sangat vaasaa paaeidaa |12|

Sí, Él, Quien rompe nuestras ataduras y nos muestra el Camino, Él habita en el Seno de la Sociedad de los Santos. (12)

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੀਐ ॥
hukam boojhai so sevak kaheeai |

Sólo el que conoce la Voluntad, es el Sirviente de Dios.

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਸਮਸਰਿ ਸਹੀਐ ॥
buraa bhalaa due samasar saheeai |

Él toma tanto lo malo como lo bueno, pues cuando es purgado de su ego, es cuando conoce al Uno Solo,

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਤ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥
haumai jaae ta eko boojhai so guramukh sahaj samaaeidaa |13|

y por la Gracia del Guru se inmerge en el Equilibrio de Dios. (13)

ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
har ke bhagat sadaa sukhavaasee |

Los Devotos del Señor están siempre en Éxtasis.

ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ ॥
baal subhaae ateet udaasee |

Sí, nuestro Señor tiene mente de niño, es Desapegado y no tiene preocupaciones.

ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤੁ ਲਾਡਾਇਦਾ ॥੧੪॥
anik rang kareh bahu bhaatee jiau pitaa poot laaddaaeidaa |14|

Él juguetea con nosotros y nos mima así como un padre amoroso con su hijo. (14)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
agam agochar keemat nahee paaee |

El Señor es Insondable, Imperceptible e Invaluable,

ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਈ ॥
taa mileeai jaa le milaaee |

y mira, uno lo puede encontrar sólo si Él se encuentra con nosotros y,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਦਾ ॥੧੫॥
guramukh pragatt bheaa tin jan kau jin dhur masatak lekh likhaaeidaa |15|

por la Gracia del Guru, se les manifiesta a aquéllos que lo tienen así inscrito en su Destino por Él, el Dios. (15)

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥
too aape karataa kaaran karanaa |

Oh Dios, sólo Tú eres el Hacedor y la Causa.

ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥
srisatt upaae dharee sabh dharanaa |

Creando al mundo también le das sustento.

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਹਰਿ ਦੁਆਰੈ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਲਾਜ ਰਖਾਇਦਾ ॥੧੬॥੧॥੫॥
jan naanak saran peaa har duaarai har bhaavai laaj rakhaaeidaa |16|1|5|

Oh Señor, Nanak busca Tu Refugio y si así es Tu Voluntad, salva su honor. (16-1-5)

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo solahe mahalaa 5 |

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਤੂਹੈ ॥
jo deesai so eko toohai |

Todo eso que parece eres Tú,

ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਵਣਿ ਸੁਣੀਐ ॥
baanee teree sravan suneeai |

oh Dios y todo lo que escuchamos es Tu Discurso.

ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਨ ਜਾਪਸਿ ਕਾਈ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਣਾ ॥੧॥
doojee avar na jaapas kaaee sagal tumaaree dhaaranaa |1|

Sí, no hay lugar en donde Tú no estás y eres Tú, Quien lo sostiene todo. (1)

ਆਪਿ ਚਿਤਾਰੇ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥
aap chitaare apanaa keea |

Tú Mismo te ocupas y das seguimiento a lo que has creado,

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਥੀਆ ॥
aape aap aap prabh theea |

siendo Auto Engendrado Te has creado a Ti Mismo y volviéndote Auto Existente,

ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਰਚਿਓਨੁ ਪਸਾਰਾ ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਰਣਾ ॥੨॥
aap upaae rachion pasaaraa aape ghatt ghatt saaranaa |2|

has creado la Expansión del Universo y así das Sustento a todos los corazones. (2)

ਇਕਿ ਉਪਾਏ ਵਡ ਦਰਵਾਰੀ ॥
eik upaae vadd daravaaree |

A algunos has creado que siendo reyes presiden su corte,

ਇਕਿ ਉਦਾਸੀ ਇਕਿ ਘਰ ਬਾਰੀ ॥
eik udaasee ik ghar baaree |

mientras que otros se recluyen o se conservan en su hogar.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Share