Sri Guru Granth Sahib

Página - 347


ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar sat naam karataa purakh nirbhau niravair akaal moorat ajoonee saibhan guraprasaad |

Un Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Ser Creador Personificado, Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de Lo Inmortal, más allá del Nacimiento, Auto Existente, por la Gracia del Guru

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਸੋ ਦਰੁ ॥
raag aasaa mahalaa 1 ghar 1 so dar |

Rag Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino, So Dar, Esa Puerta.

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮੑਾਲੇ ॥
so dar teraa kehaa so ghar kehaa jit beh sarab samaale |

¿Cuál es esa Puerta y cuál el Hogar en donde Te sientas para atender a todos?

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaaje tere naad anek asankhaa kete tere vaavanahaare |

Incontables Instrumentos musicales, de muchos tipos y clases vibran para Ti, tantos músicos hay ahí para Ti,

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kete tere raag paree siau kaheeeh kete tere gaavanahaare |

tantas Ragas, junto con sus acompañantes armonías y tantos cantantes se entonan para Ti.

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavani tudhano paun paanee baisantar gaavai raajaa dharam duaare |

Los vientos Te cantan, así como el agua y el fuego, el Recto Juez del Dharma canta a Tu Puerta.

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gaavani tudhano chit gupat likh jaanan likh likh dharam veechaare |

Chitar y Gupat, los ángeles que gravan en los archivos lo conciente y lo subconsciente, Te cantan, ellos saben y lo escriben y en base a esos archivos, el Señor del Dharma emite Sus Juicios.

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavani tudhano eesar brahamaa devee sohan tere sadaa savaare |

Shiva, Brahma y la diosa Parvati, tan bella y decorada por Ti,

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavani tudhano indr indraasan baitthe devatiaa dar naale |

te cantan, los Indras, sentados en sus trono celestiales, con sus deidades a Tu Puerta,

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavani tudhano sidh samaadhee andar gaavani tudhano saadh beechaare |

Te cantan. Los Sidhas, en Samadhi, Te cantan, y los Santos, en su Meditación, Te cantan;

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavani tudhano jatee satee santokhee gaavan tudhano veer karaare |

los célibes y los seres pacientes y verdaderos, Te cantan y los poderosos guerreros también.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tudhano panddit parre rakheesur jug jug bedaa naale |

Los escolares Pandits Te cantan, junto con los Santos Rishis y los lectores de los Vedas a través de las Épocas.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavan tudhano mohaneea man mohan surag machh peaale |

Los Mojinis, bellezas celestiales que fascinan a los corazones en el paraíso, en este mundo y en las regiones inferiores, Te cantan.

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavani tudhano ratan upaae tere jete atthasatth teerath naale |

Las catorce inapreciables Joyas creadas por Ti, y los sesenta y ocho lugares santos, cantan para Ti.

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavani tudhano jodh mahaabal sooraa gaavani tudhano khaanee chaare |

Los poderosos guerreros y los héroes divinos, junto con las Cuatro Fuentes de la Creación,

ਗਾਵਨਿੑ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavani tudhano khandd manddal brahamanddaa kar kar rakhe tere dhaare |

Cantan para Ti. Los Continentes, los mundos y los sistemas solares, creados e instalados por Tu Mano, cantan para Ti.

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿੑ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿੑ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
seee tudhano gaavani jo tudh bhaavani rate tere bhagat rasaale |

Los que están complaciendo Tu Voluntad, cantan para Ti,

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥
hor kete tudhano gaavan se mai chit na aavan naanak kiaa beechaare |

y también quienes están imbuidos en el Néctar de Tu Alabanza de Devoción. Tantos otros cantan para Ti, que no me vienen a la mente, ¿cómo puede Nanak acordarse de todos ellos?

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
soee soee sadaa sach saahib saachaa saachee naaee |

Ese Señor y Maestro, es Verdad, para siempre Verdad, Él es Verdad y Verdad es Su Nombre.

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaae na jaasee rachanaa jin rachaaee |

Quien creó la Creación es Verdad, y siempre será Verdad, Él no se irá aunque la Creación desaparezca.

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee jinasee maaeaa jin upaaee |

Él creó el mundo de Maya, con sus formas y colores,

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar dekhai keetaa apanaa jiau tis dee vaddiaaee |

y habiendo creado la Creación, Él Mismo la cuida, así como le complace a Su Grandeza.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai soee karasee fir hukam na karanaa jaaee |

Lo que sea que Le place, eso es lo que Él hace, nadie Lo puede comandar.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430