Sri Guru Granth Sahib

Página - 1313


ਗੋਵਿਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਜਪਿ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥
govid govid govid jap mukh aoojalaa paradhaan |

Meditando en Dios y cantando Govind, Govind, Govind, tu semblante estará radiante y serás famoso y excelso.

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦੁ ਹਰਿ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ॥੨॥
naanak gur govind har jit mil har paaeaa naam |2|

Oh, dice Nanak, el Guru es Dios Nuestro Señor, el Señor del Universo. Meditando en Él obtendrás el Nombre del Señor. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕੋ ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ ॥
toon aape hee sidh saadhiko too aape hee jug jogeea |

Tú Mismo eres el Siddha y el buscador, Tú Mismo eres la Yoga y el Yogui,

ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀਅੜਾ ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ ॥
too aape hee ras raseearraa too aape hee bhog bhogeea |

tú Mismo eres el catador de sabores, Tú Mismo eres el que disfruta de los placeres,

ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਗੀਆ ॥
too aape aap varatadaa too aape kareh su hogeea |

y Tú Mismo prevaleces en todo. Lo que sea que haces eso sucede.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨੁ ਧਨੁੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧਨੋ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਬੁਲਗ ਬੁਲੋਗੀਆ ॥
satasangat satigur dhan dhanuo dhan dhan dhano jit mil har bulag bulogeea |

Bendita, Bendita, Bendita, Bendita, Bendita sea la Saad Sangat, la Congregación Verdadera del Guru.

ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਬੋਲਤ ਸਭਿ ਪਾਪ ਲਹੋਗੀਆ ॥੧॥
sabh kahahu mukhahu har har hare har har hare har bolat sabh paap lahogeea |1|

Acércate a ella, pronunciando y cantando el Nombre del Señor. Que todo el mundo cante al unísono el Nombre del Señor Jar, Jar, Jaré, Jar, Jar, Jaré. Cantando Jar las faltas y errores son borrados. (1)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mahalaa 4 |

Slok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
har har har har naam hai guramukh paavai koe |

Jar, Jar, Jar, Jar es el Nombre del Señor. Excepcionales son aquéllos que como Gurmukjs Lo obtienen.

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਨਾਸੁ ਹੋਇ ਦੁਰਮਤਿ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
haumai mamataa naas hoe duramat kadtai dhoe |

El ansia de posesión y el egoísmo son erradicados y la maldad de la mente eliminada.

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ ॥੧॥
naanak anadin gun ucharai jin kau dhur likhiaa hoe |1|

Oh, dice Nanak, quién es bendecido con tal Destino canta de noche y de día el Nombre del Señor. (1)

ਮਃ ੪ ॥
mahalaa 4 |

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
har aape aap deaal har aape kare su hoe |

El Señor Mismo es Misericordioso y lo que hace eso viene a suceder;

ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
har aape aap varatadaa har jevadd avar na koe |

el Señor Mismo es Todo Prevaleciente; no hay nada ni nadie tan Grandioso como el Señor.

ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
jo har prabh bhaavai so theeai jo har prabh kare su hoe |

Lo que place a Su Voluntad eso ocurre; lo que sea que Dios hace, eso queda hecho.

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਬੇਅੰਤੁ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
keemat kinai na paaeea beant prabhoo har soe |

Nadie puede apreciar Su Valor. Dios Nuestro Señor no tiene fin.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੨॥
naanak guramukh har saalaahiaa tan man seetal hoe |2|

Oh, dice Nanak, como Gurmukj alaba al Señor y tu mente y cuerpo serán refrescados y suavizados. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri.

ਸਭ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ॥
sabh jot teree jagajeevanaa too ghatt ghatt har rang ranganaa |

Eres la Luz de Todo, Eres la Luz del mundo y compenetras todos los corazones con Tu Amor.

ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
sabh dhiaaveh tudh mere preetamaa too sat sat purakh niranjanaa |

Todos meditan en Ti, oh mi Bienamado, Eres el Verdadero, el Verdadero Ser Primordial, el Señor Inmaculado, el Uno, el Dador.

ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀਆ ਹਰਿ ਜਾਚਹਿ ਸਭ ਮੰਗ ਮੰਗਨਾ ॥
eik daataa sabh jagat bhikhaareea har jaacheh sabh mang manganaa |

El mundo entero es pordiosero y todos suplican por Tus Regalos.

ਸੇਵਕੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ॥
sevak tthaakur sabh toohai toohai guramatee har chang changanaa |

Eres el Sirviente, el Señor y Maestro de todo. Mediante la Enseñanza del Guru somos elevados y ennoblecidos.

ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਰਿਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ ਰਿਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਸਭ ਫਲ ਫਲਨਾ ॥੨॥
sabh kahahu mukhahu rikheekes hare rikheekes hare jit paaveh sabh fal falanaa |2|

Que todos digan que el Señor es el Maestro de los sentidos, el Maestro de las facultades. Mediante Él es como obtenemos los Frutos y la recompensa. (2)

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mahalaa 4 |

Slok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਮਨ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
har har naam dhiaae man har daragah paaveh maan |

Oh mente, medita en el Nombre del Señor Jar, Jar, y serás honrado en la Corte del Señor.

ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰਸਬਦੀ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥
jo ichheh so fal paaeisee gurasabadee lagai dhiaan |

Obtendrás los Frutos de tu deseo, enfocando tu Meditación en la Palabra del Shabd del Guru.

ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭਿ ਕਟੀਅਹਿ ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥
kilavikh paap sabh katteeeh haumai chukai gumaan |

Tus faltas y errores desaparecerán y te encontrarás libre de egoísmo y orgullo.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸਿਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥
guramukh kamal vigasiaa sabh aatam braham pachhaan |

El Loto del Corazón del Gurmukj florece encontrando a Dios en cada Alma.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥
har har kirapaa dhaar prabh jan naanak jap har naam |1|

Oh, dios Nuestro Señor, por favor, rocía Tu Misericordia sobre el Sirviente Nanak para que él pueda cantar el Nombre del Señor. (1)

ਮਃ ੪ ॥
mahalaa 4 |

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
har har naam pavit hai naam japat dukh jaae |

El Nombre del Señor Jar, Jar, es Sagrado e Inmaculado. Cantando el Naam el dolor es disipado.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਇ ॥
jin kau poorab likhiaa tin man vasiaa aae |

Dios llega a habitar en las mentes de quienes lo tienen así inscrito en su Destino.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਨ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥
satigur kai bhaanai jo chalai tin daalad dukh leh jaae |

Quienes caminan en armonía con la Voluntad del Verdadero Guru se liberan del dolor y la pobreza.

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਪਤੀਆਇ ॥
aapanai bhaanai kinai na paaeio jan vekhahu man pateeae |

Nadie encuentra al Señor por propia voluntad. Que al entender esto, tu mente quede satisfecha.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨ ਦਾਸੁ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਇ ॥੨॥
jan naanak daasan daas hai jo satigur laage paae |2|

El Sirviente Nanak es el Esclavo del Esclavo de los que caen a los Pies del Verdadero Guru. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Flag Counter