Sri Guru Granth Sahib

Página - 1088


ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਹਰਿ ਰਖਾ ॥੩॥
aap karaae kare aap aape har rakhaa |3|

Sí, el Mismo Dios es el Hacedor y la Causa, Él es nuestra Gracia Salvadora. (3)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Slok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਜਿਨਾ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਭੇਟਿਆ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ॥
jinaa gur nahee bhettiaa bhai kee naahee bind |

Aquél que no se encuentra con el Guru, y no tiene aunque sea un poco de Reverencia por Dios,

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਦੁਖੁ ਘਣਾ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਚਿੰਦ ॥
aavan jaavan dukh ghanaa kade na chookai chind |

sus preocupaciones y sufrimientos no cesan, y va a ir y venir para siempre.

ਕਾਪੜ ਜਿਵੈ ਪਛੋੜੀਐ ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਘੜੀਆਲੁ ॥
kaaparr jivai pachhorreeai gharree muhat gharreeaal |

Así como la tela es golpeada sobre la piedra cuando se lava, o como el Gong,

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਚੁਕੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥
naanak sache naam bin sirahu na chukai janjaal |1|

que es tocado cada hora, la cabeza de uno es golpeada y aturdida sin el Nombre Verdadero del Señor. (1)

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਢੂਢੀ ਸਜਣਾ ਹਉਮੈ ਬੁਰੀ ਜਗਤਿ ॥
tribhavan dtoodtee sajanaa haumai buree jagat |

He ido a través de los tres mundos y no he visto una enfermedad peor que la del ego.

ਨਾ ਝੁਰੁ ਹੀਅੜੇ ਸਚੁ ਚਉ ਨਾਨਕ ਸਚੋ ਸਚੁ ॥੨॥
naa jhur heearre sach chau naanak sacho sach |2|

Oh corazón mío, deja tus preocupaciones y proclama la Verdad, pues más allá de la Verdad no existe nada. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿਓਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ॥
guramukh aape bakhasion har naam samaane |

A los Gurmukjs, Él Mismo los perdona, y así se inmergen en el Nombre del Señor.

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣੇ ॥
aape bhagatee laaeion gur sabad neesaane |

Por Sí Mismo el Señor los hace Sus Devotos y les imprime la Palabra del Guru.

ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸਚੈ ਦਰਿ ਜਾਣੇ ॥
sanamukh sadaa sohane sachai dar jaane |

Ellos habitan siempre en la Presencia del Señor y son aprobados en la Puerta Verdadera.

ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਕਤਿ ਹੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਣੇ ॥
aaithai othai mukat hai jin raam pachhaane |

Sí, aquéllos que toman Conciencia de su Dios, son liberados aquí y en el más allá.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥
dhan dhan se jan jin har seviaa tin hau kurabaane |4|

Oh, yo ofrezco mi ser en sacrificio a esos seres benditos que han servido a Dios. (4)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mahalaa 1 |

Slok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਮਹਲ ਕੁਚਜੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁਧ ॥
mahal kuchajee marravarree kaalee manahu kasudh |

La Novia mal amanerada se encuentra enjaulada en la tumba del cuerpo, sin ninguna luz, su mente es impura.

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਵੈ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ ॥੧॥
je gun hovan taa pir ravai naanak avagun mundh |1|

Ella podrá disfrutar de Su Señor Esposo, sólo si es virtuosa. Oh Nanak, la novia alma no es merecedora y permanece privada de toda virtud. (1)

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਰਿ ॥
saach seel sach sanjamee saa pooree paravaar |

Ella tiene un buen comportamiento, una verdadera auto disciplina y una familia perfecta.

ਨਾਨਕ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਦਾ ਭਲੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੨॥
naanak ahinis sadaa bhalee pir kai het piaar |2|

Oh Nanak, día y noche, ella es buena y ama a Su Bienamado Esposo. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥
aapanaa aap pachhaaniaa naam nidhaan paaeaa |

Quien toma conciencia de su propio ser, es bendecido con el Tesoro del Naam,

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kirapaa kar kai aapanee gur sabad milaaeaa |

el Nombre del Señor. Otorgando Su Misericordia, el Guru lo inmerge en la Palabra de Su Shabd.

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
gur kee baanee niramalee har ras peeaeaa |

La Palabra del Bani del Guru, es Inmaculada y Pura,

ਹਰਿ ਰਸੁ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਅਨ ਰਸ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ ॥
har ras jinee chaakhiaa an ras tthaak rahaaeaa |

a través de Ella uno bebe de la Sublime Esencia del Señor.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਫਿਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥
har ras pee sadaa tripat bhe fir trisanaa bhukh gavaaeaa |5|

Quienes prueban de la Esencia del Señor, desechan cualquier otro sabor y permanecen satisfechos para siempre. Su hambre y sed terminan. (5)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Slok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਪਿਰ ਖੁਸੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ ਧਨ ਉਰਿ ਨਾਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥
pir khusee dhan raavee dhan ur naam seegaar |

La Novia que se pone el Nombre del Señor en su corazón, el Señor disfruta de ella placenteramente.

ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਗੈ ਖੜੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥੧॥
naanak dhan aagai kharree sobhaavantee naar |1|

Sí, ella es reconocida como la primera entre las mujeres y es bendecida con Gloria. (1)

ਮਃ ੧ ॥
mahalaa 1 |

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤੁ ਅਗੰਮੁ ਅਥਾਹੁ ॥
sasurai peeeai kant kee kant agam athaahu |

La novia pertenece al Señor Insondable e Infinito tanto aquí como allá.

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁੋਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਵੇਪਰਵਾਹ ॥੨॥
naanak dhan suohaaganee jo bhaaveh veparavaah |2|

Bendito es el que ama al Señor y está libre de preocupaciones. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਤਖਤਿ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹੈ ਜਿ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ॥
takhat raajaa so bahai ji takhatai laaeik hoee |

El rey se debe sentar en ese trono del cual es merecedor, sí, aquél que toma Conciencia de la Verdad de Dios.

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ॥
jinee sach pachhaaniaa sach raaje seee |

Sólo él es el verdadero rey, los regidores en la tierra no muestran la realeza de la mente, pues viven retorcidos por la dualidad y el sufrimiento.

ਏਹਿ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ehi bhoopat raaje na aakheeeh doojai bhaae dukh hoee |

Oh, ¿por qué debería uno enaltecer a la criatura que sabe lo que pasa aquí,

ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸੁ ਜਾਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਈ ॥
keetaa kiaa saalaaheeai jis jaade bilam na hoee |

pero no sabe nada del más allá en ningún momento? Sí, Eterno es el Uno Verdadero,

ਨਿਹਚਲੁ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਈ ॥੬॥
nihachal sachaa ek hai guramukh boojhai su nihachal hoee |6|

y El que logra el Conocimiento a través del Guru, se vuelve Eterno también. (6)

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Slok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਾਲੀ ਨਾਹਿ ॥
sabhanaa kaa pir ek hai pir bin khaalee naeh |

El Esposo, el Dios, pertenece a todos, no hay nadie ni nada que no Lo tenga,

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥੧॥
naanak se sohaaganee ji satigur maeh samaeh |1|

pero sólo será Su Novia, aquélla que se funda en Él, en el Guru Verdadero. (1)

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ਮਨ ਕੇ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਕਿਉ ਦਰਿ ਸਾਹਿਬ ਛੁਟੀਐ ॥
man ke adhik tarang kiau dar saahib chhutteeai |

Millones de olas de deseos arriban a la mente, ¿cómo puede uno ser llevado hasta la Puerta del Señor?

ਜੇ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਗੂੜੈ ਰੰਗਿ ਅਪਾਰ ਕੈ ॥
je raachai sach rang goorrai rang apaar kai |

Sólo si uno vive imbuido en el Amor a la Verdad, sí, en el Dios Infinito.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਛੁਟੀਐ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਗੈ ਸਚਿ ॥੨॥
naanak guraparasaadee chhutteeai je chit lagai sach |2|

Es a través de la Gracia del Guru, que uno encuentra la Liberación; si uno entona su mente en el Señor de la Verdad. (2)

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauri

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ਕਿਉ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥
har kaa naam amol hai kiau keemat keejai |

Inapreciable es el Nombre del Señor, ¿cómo entonces Lo puede uno valorar, dime?


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430