Sri Guru Granth Sahib

Página - 975


ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag natt naaraaein mahalaa 4 |

Rag Nat Narayan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar sat naam karataa purakh nirbhau niravair akaal moorat ajoonee saibhan guraprasaad |

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno Todo Prevaleciente Espíritu Divino, el Creador, sin Miedo, sin Enojo, más allá del Tiempo, No Encarnado, Auto Existente, Iluminador

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥
mere man jap ahinis naam hare |

Contempla siempre el Nombre del Señor, día y noche, oh mente mía, millones y millones de faltas

ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਪਾਸਿ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kott kott dokh bahu keene sabh parahar paas dhare |1| rahaau |

y errores acumulados en muchas vidas se pondrán a un lado sin ser tomadas en cuenta. (1-Pausa)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਆਰਾਧਹਿ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥
har har naam japeh aaraadheh sevak bhaae khare |

Quienes cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar, Lo Alaban y sirven con toda Adoración y Amor. Son seres genuinos

ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥
kilabikh dokh ge sabh neekar jiau paanee mail hare |1|

Todas tus faltas y problemas serán borrados, así como el agua limpia las manchas. (1)

ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਹਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥
khin khin nar naaraaein gaaveh mukh boleh nar narahare |

Sí, canta siempre la Alabanza de tu Señor, el Dios del hombre;

ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਹਿ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਦੂਰਿ ਕਰੇ ॥੨॥
panch dokh asaadh nagar meh ik khin pal door kare |2|

Él te curará de inmediato del mal insanable de tus deseos.(2)

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ॥
vaddabhaagee har naam dhiaaveh har ke bhagat hare |

Por una buena fortuna los Devotos de Dios habitan en el Nombre del Señor.

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਰੇ ॥੩॥
tin kee sangat dehi prabh jaachau mai moorr mugadh nisatare |3|

Oh Dios, bendíceme para que me pueda relacionar con ellos y así, aun ignorante, pueda ser salvado.(3)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ॥
kripaa kripaa dhaar jagajeevan rakh levahu saran pare |

Ten Compasión de mí, oh Vida de toda la vida, y sálvame; he buscado Tu Refugio.

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥
naanak jan tumaree saranaaee har raakhahu laaj hare |4|1|

Dice Nanak, he entrado en Tu Santuario, oh Dios, ten Misericordia de mí y salva mi honor. (4-1)

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥
natt mahalaa 4 |

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਰਲੇ ॥
raam jap jan raamai naam rale |

Aquél que contempla a su Señor se funde en el Nombre;

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam naam japio gur bachanee har dhaaree har kripale |1| rahaau |

sí, él habita en el Nombre a través de la Palabra del Guru y así Dios le muestra Su Compasión.(1-Pausa)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਪਿ ਮਿਲਿ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥
har har agam agochar suaamee jan jap mil salal salale |

El Señor es Imperceptible e Insondable; es nuestro Maestro. Meditando en Él, en Él uno se inmerge, así como el agua se mezcla en el agua.

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਲੇ ॥੧॥
har ke sant mil raam ras paaeaa ham jan kai bal balale |1|

Sí, encontrando a los Santos del Señor, uno es bendecido con Su Sabor; oh, ofrezco mi vida en sacrificio a ellos.(1)

ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ਸਭਿ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਦਲਲੇ ॥
purakhotam har naam jan gaaeio sabh daalad dukh dalale |

Los Santos cantan el Nombre de Dios y así son liberados de todas sus aflicciones y de la pobreza de su mente.

ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਹਰਿ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥
vich dehee dokh asaadh panch dhaatoo har kee khin parale |2|

El Señor de inmediato destruye los cinco males incurables, los cinco males que habitan en su interior.(2)

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਜਿਉ ਦੇਖੈ ਸਸਿ ਕਮਲੇ ॥
har ke sant man preet lagaaee jiau dekhai sas kamale |

El Santo del Señor ama a su Dios, así como la flor de Loto ve hacia la luna;

ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥
aunavai ghan ghan ghanihar garajai man bigasai mor murale |3|

y su mente se regocija como el pavo real cuando tiene la Visión del cielo, y las nubes de la Compasión danzan ahí.(3)

ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹਿ ਦੇਖਿ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ॥
hamarai suaamee loch ham laaee ham jeeveh dekh har mile |

Mi Señor ha puesto Su Deseo en mí y así vivo viendo a mi Dios. El Sirviente Nanak se ha vuelto adicto a Dios;

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਮਲ ਹਰਿ ਲਾਏ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਅਨਦ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥
jan naanak har amal har laae har melahu anad bhale |4|2|

oh Señor, encuéntrame para que me pueda regocijar en Tu Éxtasis. (4-2)

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥
natt mahalaa 4 |

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥
mere man jap har har naam sakhe |

Oh mi mente, recita el Nombre del Señor, Jar, Jar, en tu Dios, tu Único Amigo.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430
Flag Counter