Sri Guru Granth Sahib

Página - 53


ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ॥
bhaaee re saachee satigur sev |

Oh, Hermanos del Destino, sólo el Servicio del Guru es Verdadero.

ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satigur tutthai paaeeai pooran alakh abhev |1| rahaau |

Cuando logramos la Misericordia del Guru, encontramos al Señor Perfecto, el que lo Llena todo, el Incognoscible. (1-Pausa)

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
satigur vittahu vaariaa jin ditaa sach naau |

Ofrezco mi ser al Guru, Quien me bendice con el Nombre Verdadero.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
anadin sach salaahanaa sache ke gun gaau |

Y así canto las Alabanzas del Uno Verdadero noche y día. ¡

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥
sach khaanaa sach painanaa sache sachaa naau |2|

Yo me visto con la Verdad, me alimento de la Verdad y llevo al Nombre Verdadero en mi corazón.(2)

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸਫਲੁ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਆਪਿ ॥
saas giraas na visarai safal moorat gur aap |

No te olvides de Él, ni en tu vida ni en tu dicha, sí, de Él, Quien tiene la Forma Perfecta.

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
gur jevadd avar na disee aatth pahar tis jaap |

Habita en Él, noche y día, pues no existe nadie que Lo iguale.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੩॥
nadar kare taa paaeeai sach naam gunataas |3|

Recibimos el Nombre Verdadero, el Tesoro de Bondad, sólo si Su Gracia se posa sobre nosotros. (3)

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
gur paramesar ek hai sabh meh rahiaa samaae |

El Guru y Dios son uno, Dios prevalece en todo, en todas partes.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jin kau poorab likhiaa seee naam dhiaae |

Aquéllos que lo tenían en su Destino, habitaron en el Nombre del Señor.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥
naanak gur saranaagatee marai na aavai jaae |4|30|100|

Nanak busca el Refugio del Guru, Quien nació para no morir.(4-30-100)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
sireeraag mahalaa 1 ghar 1 asattapadeea |

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥
aakh aakh man vaavanaa jiau jiau jaapai vaae |

Con el instrumento de mi mente entono Su Alabanza, y mientras más Lo conozco más Lo entono.

ਜਿਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਕਿਤੁ ਥਾਇ ॥
jis no vaae sunaaeeai so kevadd kit thaae |

¡Qué Grandioso es Él! pero ¿dónde está Aquél a Quien le cantamos?

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
aakhan vaale jetarre sabh aakh rahe liv laae |1|

Aquél que habla del Señor, se funde al final en Su Paz. (1)

ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
baabaa alahu agam apaar |

Oh querido, Alá es Incognoscible y Vasto.

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paakee naaee paak thaae sachaa paravadigaar |1| rahaau |

Él, el Sostenedor de la vida, es de Nombre Puro y de lugar Puro, sí, Él es el Uno Verdadero. (1-Pausa)

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
teraa hukam na jaapee ketarraa likh na jaanai koe |

Nadie conoce Su Voluntad, nadie puede describir Su Gloria.

ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਹਿ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਹਿ ਰੋਇ ॥
je sau saaeir meleeeh til na pujaaveh roe |

Aun si miles de poetas hablaran de Él, ni una pizca de Él podrían sus palabras describir.

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਭਿ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਹਿ ਸੋਇ ॥੨॥
keemat kinai na paaeea sabh sun sun aakheh soe |2|

Nadie ha estimado Su Valor y ellos dicen sólo lo que escuchan. (2)

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥
peer paikaamar saalak saadak suhade aaur saheed |

Los escolásticos, los profetas, los guías espirituales, los seres de fe e inocencia, los mártires,

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥
sekh masaaeik kaajee mulaa dar daraves raseed |

Los Sheiks, los Quasis, los Mulás, y los fakires, en Su Presencia son bendecidos más, mientras más cantan Su Alabanza.

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਨਿ ਦਰੂਦ ॥੩॥
barakat tin kau agalee parrade rahan darood |3|

Cuando Él crea no pide consejo a nadie, tampoco cuando convierte las cosas en polvo. (3)

ਪੁਛਿ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛਿ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
puchh na saaje puchh na dtaahe puchh na devai lee |

Él da y toma según Su Voluntad.

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
aapanee kudarat aape jaanai aape karan karee |

Sólo Él es Quien conoce Su Voluntad y Él Quien hace todo por Sí Mismo.

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥
sabhanaa vekhai nadar kar jai bhaavai tai dee |4|

Su Gracia está sobre todos pero Él la otorga sólo a quién Él mismo designa. (4)

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਵਾ ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥
thaavaa naav na jaaneeeh naavaa kevadd naau |

No sabemos Su Nombre, Su Lugar, ni lo Grandioso que es Él.

ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
jithai vasai meraa paatisaahu so kevadd hai thaau |

Tampoco sabemos lo Elevado de Su Trono, ahí donde Él habita.

ਅੰਬੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸ ਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ ॥੫॥
anbarr koe na sakee hau kis no puchhan jaau |5|

Puesto que nadie lo puede localizar, entonces a quién le puedo preguntar. (5)

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥
varanaa varan na bhaavanee je kisai vaddaa karee |

Si el Señor da Su Bendición a una casta, la otra casta se disgusta.

ਵਡੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
vadde hath vaddiaaeea jai bhaavai tai dee |

Pero, Él en Sus Manos, tiene toda la Gloria y da a quien Le place.

ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਢਿਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥
hukam savaare aapanai chasaa na dtil karee |6|

Él hace que Su Voluntad se realice sin tardanza alguna. (6)

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut lainai kai veechaar |

Todos sus beneficiarios dicen, Él es Grandioso y Elevado.

ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ ॥
kevadd daataa aakheeai de kai rahiaa sumaar |

Pero ni se imaginan lo Bondadoso que es Él.

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥
naanak tott na aavee tere jugah jugah bhanddaar |7|1|

Dice Nanak, los Almacenes del Señor se desbordan a través de las épocas, y a Él no le falta nada. (7-1)

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mahalaa 1 |

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
sabhe kant maheleea sagaleea kareh seegaar |

Todos nosotros somos las Esposas del Señor y adornamos nuestro ser para Su Placer.


Índice (1 - 1430)
Jap Página: 1 - 8
So Dar Página: 8 - 10
So Purakh Página: 10 - 12
Sohila Página: 12 - 13
Siree Raag Página: 14 - 93
Raag Maajh Página: 94 - 150
Raag Gauree Página: 151 - 346
Raag Aasaa Página: 347 - 488
Raag Gujri Página: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Página: 527 - 536
Raag Bihaagraa Página: 537 - 556
Raag Vadhans Página: 557 - 594
Raag Sorath Página: 595 - 659
Raag Dhanaasree Página: 660 - 695
Raag Jaithsree Página: 696 - 710
Raag Todee Página: 711 - 718
Raag Bairaaree Página: 719 - 720
Raag Tilang Página: 721 - 727
Raag Soohee Página: 728 - 794
Raag Bilaaval Página: 795 - 858
Raag Gond Página: 859 - 875
Raag Raamkalee Página: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Página: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Página: 984 - 988
Raag Maaroo Página: 989 - 1106
Raag Tukhaari Página: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Página: 1118 - 1124
Raag Bhairao Página: 1125 - 1167
Raag Basant Página: 1168 - 1196
Raag Saarang Página: 1197 - 1253
Raag Malaar Página: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Página: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Página: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Página: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Página: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Página: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Página: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Página: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Página: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Página: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Página: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Página: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Página: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Página: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Página: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Página: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Página: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Página: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Página: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Página: 1429 - 1429
Raagmala Página: 1430 - 1430