Sri Guru Granth Sahib

Page - 187


ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥
kavan gun jo tujh lai gaavau |

What is that virtue, by which I may sing of You?

ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kavan bol paarabraham reejhaavau |1| rahaau |

What is that speech, by which I may please the Supreme Lord God? ||1||Pause||

ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥
kavan su poojaa teree krau |

What worship service shall I perform for You?

ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥
kavan su bidh jit bhavajal trau |2|

How can I cross over the terrifying world-ocean? ||2||

ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥
kavan tap jit tapeea hoe |

What is that penance, by which I may become a penitent?

ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥
kavan su naam haumai mal khoe |3|

What is that Name, by which the filth of egotism may be washed away? ||3||

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥
gun poojaa giaan dhiaan naanak sagal ghaal |

Virtue, worship, spiritual wisdom, meditation and all service, O Nanak,

ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥
jis kar kirapaa satigur milai deaal |4|

are obtained from the True Guru, when, in His Mercy and Kindness, He meets us. ||4||

ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
tis hee gun tin hee prabh jaataa |

They alone receive this merit, and they alone know God,

ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥
jis kee maan lee sukhadaataa |1| rahaau doojaa |36|105|

who are approved by the Giver of peace. ||1||Second Pause||36||105||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥
aapan tan nahee jaa ko garabaa |

The body which you are so proud of, does not belong to you.

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥੧॥
raaj milakh nahee aapan darabaa |1|

Power, property and wealth are not yours. ||1||

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥
aapan nahee kaa kau lapattaaeio |

They are not yours, so why do you cling to them?

ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapan naam satigur te paaeio |1| rahaau |

Only the Naam, the Name of the Lord, is yours; it is received from the True Guru. ||1||Pause||

ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
sut banitaa aapan nahee bhaaee |

Children, spouse and siblings are not yours.

ਇਸਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥
eisatt meet aap baap na maaee |2|

Dear friends, mother and father are not yours. ||2||

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥
sueinaa roopaa fun nahee daam |

Gold, silver and money are not yours.

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥
haivar gaivar aapan nahee kaam |3|

Fine horses and magnificent elephants are of no use to you. ||3||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
kahu naanak jo gur bakhas milaaeaa |

Says Nanak, those whom the Guru forgives, meet with the Lord.

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥
tis kaa sabh kichh jis kaa har raaeaa |4|37|106|

Everything belongs to those who have the Lord as their King. ||4||37||106||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
gur ke charan aoopar mere maathe |

I place the Guru's Feet on my forehead,

ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
taa te dukh mere sagale laathe |1|

and all my pains are gone. ||1||

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥
satigur apune kau kurabaanee |

I am a sacrifice to my True Guru.

ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aatam cheen param rang maanee |1| rahaau |

I have come to understand my soul, and I enjoy supreme bliss. ||1||Pause||

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥
charan ren gur kee mukh laagee |

I have applied the dust of the Guru's Feet to my face,

ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥
ahanbudh tin sagal tiaagee |2|

which has removed all my arrogant intellect. ||2||

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥
gur kaa sabad lago man meetthaa |

The Word of the Guru's Shabad has become sweet to my mind,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥
paarabraham taa te mohi ddeetthaa |3|

and I behold the Supreme Lord God. ||3||

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gur sukhadaataa gur karataar |

The Guru is the Giver of peace; the Guru is the Creator.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥
jeea praan naanak gur aadhaar |4|38|107|

O Nanak, the Guru is the Support of the breath of life and the soul. ||4||38||107||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ॥
re man mere toon taa kau aaeh |

O my mind, seek the One,

ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥
jaa kai aoonaa kachhahoo naeh |1|

who lacks nothing. ||1||

ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥
har saa preetam kar man meet |

Make the Beloved Lord your friend.

ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
praan adhaar raakhahu sad cheet |1| rahaau |

Keep Him constantly in your mind; He is the Support of the breath of life. ||1||Pause||

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥
re man mere toon taa kau sev |

O my mind, serve Him;

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥
aad purakh aparanpar dev |2|

He is the Primal Being, the Infinite Divine Lord. ||2||

ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥
tis aoopar man kar toon aasaa |

Place your hopes in the One

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥
aad jugaad jaa kaa bharavaasaa |3|

who is the Support of all beings, from the very beginning of time, and throughout the ages. ||3||

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jaa kee preet sadaa sukh hoe |

His Love brings eternal peace;

ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥
naanak gaavai gur mil soe |4|39|108|

meeting the Guru, Nanak sings His Glorious Praises. ||4||39||108||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
meet karai soee ham maanaa |

Whatever my Friend does, I accept.

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
meet ke karatab kusal samaanaa |1|

My Friend's actions are pleasing to me. ||1||

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥
ekaa ttek merai man cheet |

Within my conscious mind, the One Lord is my only Support.

ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jis kichh karanaa su hamaraa meet |1| rahaau |

One who does this is my Friend. ||1||Pause||

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
meet hamaaraa veparavaahaa |

My Friend is Carefree.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
gur kirapaa te mohi asanaahaa |2|

By Guru's Grace, I give my love to Him. ||2||

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
meet hamaaraa antarajaamee |

My Friend is the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
samarath purakh paarabraham suaamee |3|

He is the All-powerful Being, the Supreme Lord and Master. ||3||

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥
ham daase tum tthaakur mere |

I am Your servant; You are my Lord and Master.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430