Sri Guru Granth Sahib

Page - 211


ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥
prabh ke chaakar se bhale |

The slaves of God are good.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥
naanak tin mukh aoojale |4|3|141|

O Nanak, their faces are radiant. ||4||3||141||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਜੀਅਰੇ ਓਲੑਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥
jeeare olaa naam kaa |

Hey, soul: your only Support is the Naam, the Name of the Lord.

ਅਵਰੁ ਜਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
avar ji karan karaavano tin meh bhau hai jaam kaa |1| rahaau |

Whatever else you do or make happen, the fear of death still hangs over you. ||1||Pause||

ਅਵਰ ਜਤਨਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
avar jatan nahee paaeeai |

He is not obtained by any other efforts.

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥
vaddai bhaag har dhiaaeeai |1|

By great good fortune, meditate on the Lord. ||1||

ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥
laakh hikamatee jaaneeai |

You may know hundreds of thousands of clever tricks,

ਆਗੈ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥
aagai til nahee maaneeai |2|

but not even one will be of any use at all hereafter. ||2||

ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥
ahanbudh karam kamaavane |

Good deeds done in the pride of ego are swept away,

ਗ੍ਰਿਹ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥
grih baaloo neer bahaavane |3|

Like the house of sand by water. ||3||

ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥
prabh kripaal kirapaa karai |

When God the Merciful shows His Mercy,

ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥
naam naanak saadhoo sang milai |4|4|142|

Nanak receives the Naam in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||4||4||142||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
baaranai balihaaranai lakh bareea |

I am a sacrifice, dedicated hundreds of thousands of times, to my Lord and Master.

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naamo ho naam saahib ko praan adhareea |1| rahaau |

His Name, and His Name alone, is the Support of the breath of life. ||1||Pause||

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥
karan karaavan tuhee ek |

You alone are the Doer, the Cause of causes.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥
jeea jant kee tuhee ttek |1|

You are the Support of all beings and creatures. ||1||

ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥
raaj joban prabh toon dhanee |

O God, You are my power, authority and youth.

ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥
toon niragun toon saragunee |2|

You are absolute, without attributes, and also related, with the most sublime attributes. ||2||

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥
eehaa aoohaa tum rakhe |

Here and hereafter, You are my Savior and Protector.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥
gur kirapaa te ko lakhe |3|

By Guru's Grace, some understand You. ||3||

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥
antarajaamee prabh sujaan |

God is All-knowing, the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥
naanak takeea tuhee taan |4|5|143|

You are Nanak's strength and support. ||4||5||143||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ॥
har har har aaraadheeai |

Worship and adore the Lord, Har, Har, Har.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਭਉ ਸਾਧੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santasang har man vasai bharam mohu bhau saadheeai |1| rahaau |

In the Society of the Saints, He dwells in the mind; doubt, emotional attachment and fear are vanquished. ||1||Pause||

ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਭਨੇ ॥
bed puraan simrit bhane |

The Vedas, the Puraanas and the Simritees are heard to proclaim

ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜਿਤ ਜਨ ਸੁਨੇ ॥੧॥
sabh aooch biraajit jan sune |1|

that the Lord's servant dwells as the highest of all. ||1||

ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਤ ਚੀਨ ॥
sagal asathaan bhai bheet cheen |

All places are filled with fear - know this well.

ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਤ ਕੀਨ ॥੨॥
raam sevak bhai rahat keen |2|

Only the Lord's servants are free of fear. ||2||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਫਿਰਹਿ ॥
lakh chauraaseeh jon fireh |

People wander through 8.4 million incarnations.

ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ॥੩॥
gobind lok nahee janam mareh |3|

God's people are not subject to birth and death. ||3||

ਬਲ ਬੁਧਿ ਸਿਆਨਪ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥
bal budh siaanap haumai rahee |

He has given up power, wisdom, cleverness and egotism.

ਹਰਿ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥੪॥੬॥੧੪੪॥
har saadh saran naanak gahee |4|6|144|

Nanak has taken to the Sanctuary of the Lord's Holy Saints. ||4||6||144||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥
man raam naam gun gaaeeai |

O my mind, sing the Glorious Praises of the Lord's Name.

ਨੀਤ ਨੀਤ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
neet neet har seveeai saas saas har dhiaaeeai |1| rahaau |

Serve the Lord continually and continuously; with each and every breath, meditate on the Lord. ||1||Pause||

ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥
santasang har man vasai |

In the Society of the Saints, the Lord dwells in the mind,

ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਅਨੇਰਾ ਭ੍ਰਮੁ ਨਸੈ ॥੧॥
dukh darad aneraa bhram nasai |1|

and pain, suffering, darkness and doubt depart. ||1||

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ ॥
sant prasaad har jaapeeai |

That humble being, who meditates on the Lord,

ਸੋ ਜਨੁ ਦੂਖਿ ਨ ਵਿਆਪੀਐ ॥੨॥
so jan dookh na viaapeeai |2|

By the Grace of the Saints, is not afflicted with pain. ||2||

ਜਾ ਕਉ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੇ ॥
jaa kau gur har mantru de |

Those unto whom the Guru gives the Mantra of the Lord's Name,

ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਤੇ ॥੩॥
so ubariaa maaeaa agan te |3|

are saved from the fire of Maya. ||3||

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ ॥
naanak kau prabh meaa kar |

Be kind to Nanak, O God;

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਾਸੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ॥੪॥੭॥੧੪੫॥
merai man tan vaasai naam har |4|7|145|

let the Lord's Name dwell within my mind and body. ||4||7||145||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥
rasanaa japeeai ek naam |

With your tongue, chant the Name of the One Lord.

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eehaa sukh aanand ghanaa aagai jeea kai sang kaam |1| rahaau |

In this world, it shall bring you peace, comfort and great joy; hereafter, it shall go with your soul, and shall be of use to you. ||1||Pause||

ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗੁ ॥
katteeai teraa ahan rog |

The disease of your ego shall be eradicated.

ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ॥੧॥
toon guraprasaad kar raaj jog |1|

By Guru's Grace, practice Raja Yoga, the Yoga of meditation and success. ||1||

ਹਰਿ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਚਾਖਿਆ ॥
har ras jin jan chaakhiaa |

Those who taste the sublime essence of the Lord

ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਥੀਆ ॥੨॥
taa kee trisanaa laatheea |2|

have their thirst quenched. ||2||

ਹਰਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਨਿਧਿ ਪਾਇਆ ॥
har bisraam nidh paaeaa |

Those who have found the Lord, the Treasure of peace,

ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤ ਹੀ ਧਾਇਆ ॥੩॥
so bahur na kat hee dhaaeaa |3|

shall not go anywhere else again. ||3||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥
har har naam jaa kau gur deea |

Those, unto whom the Guru has given the Lord's Name, Har, Har

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ॥੪॥੮॥੧੪੬॥
naanak taa kaa bhau geaa |4|8|146|

- O Nanak, their fears are removed. ||4||8||146||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430