Sri Guru Granth Sahib

Page - 775


ਹਰਿ ਮੰਗਲ ਰਸਿ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥੨॥
har mangal ras rasan rasaae naanak naam pragaasaa |2|

My tongue tastes the taste of the Lord's joyous song; O Nanak, the Naam shines forth brightly. ||2||

ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
antar ratan beechaare |

The Gurmukh loves the Name of the Lord;

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ॥
guramukh naam piaare |

Deep within, she contemplates the jewel of the Naam.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥
har naam piaare sabad nisataare agiaan adher gavaaeaa |

Those who love the Lord's Name are emancipated through the Word of the Shabad. The darkness of ignorance is dispelled.

ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਿਆ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥
giaan prachandd baliaa ghatt chaanan ghar mandar sohaaeaa |

Spiritual wisdom burns brilliantly, illuminating the heart; their homes and temples are embellished and blessed.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਇਆ ॥
tan man arap seegaar banaae har prabh saache bhaaeaa |

I have made my body and mind into adornments, and dedicated them to the True Lord God, pleasing Him.

ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
jo prabh kahai soee par keejai naanak ank samaaeaa |3|

Whatever God says, I gladly do. O Nanak, I have merged into the fiber of His Being. ||3||

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥
har prabh kaaj rachaaeaa |

The Lord God has arranged the marriage ceremony;

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਆਹਣਿ ਆਇਆ ॥
guramukh veeaahan aaeaa |

He has come to marry the Gurmukh.

ਵੀਆਹਣਿ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ॥
veeaahan aaeaa guramukh har paaeaa saa dhan kant piaaree |

He has come to marry the Gurmukh, who has found the Lord. That bride is very dear to her Lord.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀ ॥
sant janaa mil mangal gaae har jeeo aap savaaree |

The humble Saints join together and sing the songs of joy; the Dear Lord Himself has adorned the soul-bride.

ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮਿਲਿ ਆਏ ਅਪੂਰਬ ਜੰਞ ਬਣਾਈ ॥
sur nar gan gandharab mil aae apoorab jany banaaee |

The angels and mortal beings, the heavenly heralds and celestial singers, have come together and formed a wondrous wedding party.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਮੈ ਸਾਚਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥੩॥
naanak prabh paaeaa mai saachaa naa kade marai na jaaee |4|1|3|

O Nanak, I have found my True Lord God, who never dies, and is not born. ||4||1||3||

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ॥
raag soohee chhant mahalaa 4 ghar 3 |

Raag Soohee, Chhant, Fourth Mehl, Third House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥
aavaho sant janahu gun gaavah govind kere raam |

Come, humble Saints, and sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਘਰਿ ਵਾਜਹਿ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
guramukh mil raheeai ghar vaajeh sabad ghanere raam |

Let us gather together as Gurmukh; within the home of our own heart, the Shabad vibrates and resonates.

ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ॥
sabad ghanere har prabh tere too karataa sabh thaaee |

The many melodies of the Shabad are Yours, O Lord God; O Creator Lord, You are everywhere.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ahinis japee sadaa saalaahee saach sabad liv laaee |

Day and night, I chant His Praises forever, lovingly focusing on the True Word of the Shabad.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਪੂਜਾ ॥
anadin sahaj rahai rang raataa raam naam rid poojaa |

Night and day, I remain intuitively attuned to the Lord's Love; in my heart, I worship the Lord's Name.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
naanak guramukh ek pachhaanai avar na jaanai doojaa |1|

O Nanak, as Gurmukh, I have realized the One Lord; I do not know any other. ||1||

ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
sabh meh rav rahiaa so prabh antarajaamee raam |

He is contained amongst all; He is God, the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਵੈ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥
gur sabad ravai rav rahiaa so prabh meraa suaamee raam |

One who meditates and dwells upon God, through the Word of the Guru's Shabad, knows that God, my Lord and Master, is pervading everywhere.

ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥
prabh meraa suaamee antarajaamee ghatt ghatt raviaa soee |

God, my Lord and Master, is the Inner-knower, the Searcher of hearts; He pervades and permeates each and every heart.

ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
guramat sach paaeeai sahaj samaaeeai tis bin avar na koee |

Through the Guru's Teachings, Truth is obtained, and then, one merges in celestial bliss. There is no other than Him.

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ॥
sahaje gun gaavaa je prabh bhaavaa aape le milaae |

I sing His Praises with intuitive ease. If it pleases God, He shall unite me with Himself.

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਬਦੇ ਜਾਪੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥੨॥
naanak so prabh sabade jaapai ahinis naam dhiaae |2|

O Nanak, through the Shabad, God is known; meditate on the Naam, day and night. ||2||

ਇਹੁ ਜਗੋ ਦੁਤਰੁ ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥
eihu jago dutar manamukh paar na paaee raam |

This world is treacherous and impassable; the self-willed manmukh cannot cross over.

ਅੰਤਰੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ ॥
antare haumai mamataa kaam krodh chaturaaee raam |

Within him is egotism, self-conceit, sexual desire, anger and cleverness.

ਅੰਤਰਿ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
antar chaturaaee thaae na paaee birathaa janam gavaaeaa |

Within him is cleverness; he is not approved, and his life is uselessly wasted and lost.

ਜਮ ਮਗਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ॥
jam mag dukh paavai chottaa khaavai ant geaa pachhutaaeaa |

On the Path of Death, he suffers in pain, and must endure abuse; in the end, he departs regretfully.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸੁਤੁ ਭਾਈ ॥
bin naavai ko belee naahee put kuttanb sut bhaaee |

Without the Name, he has no friends, no children, family or relatives.

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਆਗੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
naanak maaeaa mohu pasaaraa aagai saath na jaaee |3|

O Nanak, the wealth of Maya, attachment and ostentatious shows - none of them shall go along with him to the world hereafter. ||3||

ਹਉ ਪੂਛਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ॥
hau poochhau apanaa satigur daataa kin bidh dutar tareeai raam |

I ask my True Guru, the Giver, how to cross over the treacherous and difficult world-ocean.

ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ॥
satigur bhaae chalahu jeevatiaa iv mareeai raam |

Walk in harmony with the True Guru's Will, and remain dead while yet alive.

ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
jeevatiaa mareeai bhaujal tareeai guramukh naam samaavai |

Remaining dead while yet alive, cross over the terrifying world-ocean; as Gurmukh, merge in the Naam.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter