Sri Guru Granth Sahib

Page - 1005


ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਬੋਲਾ ॥
ham tum sang jhootthe sabh bolaa |

False is all his talk of me and you.

ਪਾਇ ਠਗਉਰੀ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਓ ॥
paae tthgauree aap bhulaaeio |

The Lord Himself administers the poisonous potion, to mislead and delude.

ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਮਿਟਾਇਓ ॥੨॥
naanak kirat na jaae mittaaeio |2|

O Nanak, the the karma of past actions cannot be erased. ||2||

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਭੂਤ ਅਰੁ ਪ੍ਰੇਤਾ ॥
pas pankhee bhoot ar pretaa |

Beasts, birds, demons and ghosts

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤ ਅਨੇਤਾ ॥
bahu bidh jonee firat anetaa |

- in these many ways, the false wander in reincarnation.

ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
jah jaano tah rahan na paavai |

Wherever they go, they cannot remain there.

ਥਾਨ ਬਿਹੂਨ ਉਠਿ ਉਠਿ ਫਿਰਿ ਧਾਵੈ ॥
thaan bihoon utth utth fir dhaavai |

They have no place of rest; they rise up again and again and run around.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥
man tan baasanaa bahut bisathaaraa |

Their minds and bodies are filled with immense, expansive desires.

ਅਹੰਮੇਵ ਮੂਠੋ ਬੇਚਾਰਾ ॥
ahamev moottho bechaaraa |

The poor wretches are cheated by egotism.

ਅਨਿਕ ਦੋਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਈ ॥
anik dokh ar bahut sajaaee |

They are filled with countless sins, and are severely punished.

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
taa kee keemat kahan na jaaee |

The extent of this cannot be estimated.

ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥
prabh bisarat narak meh paaeaa |

Forgetting God, they fall into hell.

ਤਹ ਮਾਤ ਨ ਬੰਧੁ ਨ ਮੀਤ ਨ ਜਾਇਆ ॥
tah maat na bandh na meet na jaaeaa |

There are no mothers there, no siblings, no friends and no spouses.

ਜਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ॥
jis kau hot kripaal suaamee |

Those humble beings, unto whom the Lord and Master becomes Merciful,

ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥੩॥
so jan naanak paaragaraamee |3|

O Nanak, cross over. ||3||

ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਤ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥
bhramat bhramat prabh saranee aaeaa |

Rambling and roaming, wandering around, I came to seek the Sanctuary of God.

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜਗਤ ਪਿਤ ਮਾਇਆ ॥
deenaa naath jagat pit maaeaa |

He is the Master of the meek, the father and mother of the world.

ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਿਦਾਰਣ ॥
prabh deaal dukh darad bidaaran |

The Merciful Lord God is the Destroyer of sorrow and suffering.

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰਣ ॥
jis bhaavai tis hee nisataaran |

He emancipates whoever He pleases.

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਨਹਾਰਾ ॥
andh koop te kaadtanahaaraa |

He lifts them up and pulls him out of the deep dark pit.

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਹੋਵਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
prem bhagat hovat nisataaraa |

Emancipation comes through loving devotional worship.

ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥
saadh roop apanaa tan dhaariaa |

The Holy Saint is the very embodiment of the Lord's form.

ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਆਪਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
mahaa agan te aap ubaariaa |

He Himself saves us from the great fire.

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥
jap tap sanjam is te kichh naahee |

By myself, I cannot practice meditation, austerities, penance and self-discipline.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ ॥
aad ant prabh agam agaahee |

In the beginning and in the end, God is inaccessible and unfathomable.

ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਮਾਗੈ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥
naam dehi maagai daas teraa |

Please bless me with Your Name, Lord; Your slave begs only for this.

ਹਰਿ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੩॥੧੯॥
har jeevan pad naanak prabh meraa |4|3|19|

O Nanak, my Lord God is the Giver of the true state of life. ||4||3||19||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਕਤ ਕਉ ਡਹਕਾਵਹੁ ਲੋਗਾ ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਈ ॥੧॥
kat kau ddahakaavahu logaa mohan deen kirapaaee |1|

Why do you try to deceive others, O people of the world? The Fascinating Lord is Merciful to the meek. ||1||

ਐਸੀ ਜਾਨਿ ਪਾਈ ॥
aaisee jaan paaee |

This is what I have come to know.

ਸਰਣਿ ਸੂਰੋ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saran sooro gur daataa raakhai aap vaddaaee |1| rahaau |

The brave and heroic Guru, the Generous Giver, gives Sanctuary and preserves our honor. ||1||Pause||

ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥੨॥
bhagataa kaa aagiaakaaree sadaa sadaa sukhadaaee |2|

He submits to the Will of His devotees; He is forever and ever the Giver of peace. ||2||

ਅਪਨੇ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਅਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੩॥
apane kau kirapaa kareeahu ik naam dhiaaee |3|

Please bless me with Your Mercy, that I may meditate on Your Name alone. ||3||

ਨਾਨਕੁ ਦੀਨੁ ਨਾਮੁ ਮਾਗੈ ਦੁਤੀਆ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈ ॥੪॥੪॥੨੦॥
naanak deen naam maagai duteea bharam chukaaee |4|4|20|

Nanak, the meek and humble, begs for the Naam, the Name of the Lord; it eradicates duality and doubt. ||4||4||20||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰਾ ॥
meraa tthaakur at bhaaraa |

My Lord and Master is utterly powerful.

ਮੋਹਿ ਸੇਵਕੁ ਬੇਚਾਰਾ ॥੧॥
mohi sevak bechaaraa |1|

I am just His poor servant. ||1||

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥
mohan laal meraa preetam man praanaa |

My Enticing Beloved is very dear to my mind and my breath of life.

ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mo kau dehu daanaa |1| rahaau |

He blesses me with His gift. ||1||Pause||

ਸਗਲੇ ਮੈ ਦੇਖੇ ਜੋਈ ॥
sagale mai dekhe joee |

I have seen and tested all.

ਬੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥
beejau avar na koee |2|

There is none other than Him. ||2||

ਜੀਅਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ਸਮਾਹੈ ॥
jeean pratipaal samaahai |

He sustains and nurtures all beings.

ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹੇ ॥੩॥
hai hosee aahe |3|

He was, and shall always be. ||3||

ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ ॥
deaa mohi keejai devaa |

Please bless me with Your Mercy, O Divine Lord,

ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ ॥੪॥੫॥੨੧॥
naanak laago sevaa |4|5|21|

and link Nanak to Your service. ||4||5||21||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲੇ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥
patit udhaaran taaran bal bal bale bal jaaeeai |

The Redeemer of sinners, who carries us across; I am a sacrifice, a sacrifice, a sacrifice, a sacrifice to Him.

ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥
aaisaa koee bhettai sant jit har hare har dhiaaeeai |1|

If only I could meet with such a Saint, who would inspire me to meditate on the Lord, Har, Har, Har. ||1||

ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
mo kau koe na jaanat kaheeat daas tumaaraa |

No one knows me; I am called Your slave.

ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ehaa ott aadhaaraa |1| rahaau |

This is my support and sustenance. ||1||Pause||

ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਦੀਨਾ ॥
sarab dhaaran pratipaaran ik binau deenaa |

You support and cherish all; I am meek and humble - this is my only prayer.

ਤੁਮਰੀ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥
tumaree bidh tum hee jaanahu tum jal ham meenaa |2|

You alone know Your Way; You are the water, and I am the fish. ||2||

ਪੂਰਨ ਬਿਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿ ਆਇਓ ਪਾਛੈ ॥
pooran bisatheeran suaamee aaeh aaeio paachhai |

O Perfect and Expansive Lord and Master, I follow You in love.

ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ ॥੩॥
sagalo bhoo manddal khanddal prabh tum hee aachhai |3|

O God, You are pervading all the worlds, solar systems and galaxies. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430