Sri Guru Granth Sahib

Page - 1251


ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mahalaa 3 |

Salok, Third Mehl:

ਅਮਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਸਿਆਣਪ ਨ ਚਲਈ ਨ ਹੁਜਤਿ ਕਰਣੀ ਜਾਇ ॥
amar veparavaahu hai tis naal siaanap na chalee na hujat karanee jaae |

The Order of the Lord is beyond challenge. Clever tricks and arguments will not work against it.

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਰਣਾਇ ਪਵੈ ਮੰਨਿ ਲਏ ਰਜਾਇ ॥
aap chhodd saranaae pavai man le rajaae |

So abandon your self-conceit, and take to His Sanctuary; accept the Order of His Will.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
guramukh jam ddandd na lagee haumai vichahu jaae |

The Gurmukh eliminates self-conceit from within himself; he shall not be punished by the Messenger of Death.

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
naanak sevak soee aakheeai ji sach rahai liv laae |1|

O Nanak, he alone is called a selfless servant, who remains lovingly attuned to the True Lord. ||1||

ਮਃ ੩ ॥
mahalaa 3 |

Third Mehl:

ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਭ ਸੂਰਤਿ ਤੇਰੀ ॥
daat jot sabh soorat teree |

All gifts, light and beauty are Yours.

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ ॥
bahut siaanap haumai meree |

Excessive cleverness and egotism are mine.

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰੀ ॥
bahu karam kamaaveh lobh mohi viaape haumai kade na chookai feree |

The mortal performs all sorts of rituals in greed and attachment; engrossed in egotsim, he shall never escape the cycle of reincarnation.

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੇਰੀ ॥੨॥
naanak aap karaae karataa jo tis bhaavai saaee gal changeree |2|

O Nanak, the Creator Himself inspires all to act. Whatever pleases Him is good. ||2||

ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥
paurree mahalaa 5 |

Pauree, Fifth Mehl:

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
sach khaanaa sach painanaa sach naam adhaar |

Let Truth be your food, and Truth your clothes, and take the Support of the True Name.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
gur poorai melaaeaa prabh devanahaar |

The True Guru shall lead you to meet God, the Great Giver.

ਭਾਗੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਜਾਗਿਆ ਜਪਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
bhaag pooraa tin jaagiaa japiaa nirankaar |

When perfect destiny is activated, the mortal meditates on the Formless Lord.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਲਗਿਆ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
saadhoo sangat lagiaa tariaa sansaar |

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall cross over the world-ocean.

ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੫॥
naanak sifat salaah kar prabh kaa jaikaar |35|

O Nanak, chant God's Praises, and celebrate His Victory. ||35||

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mahalaa 5 |

Salok, Fifth Mehl:

ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਲਿ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੁ ॥
sabhe jeea samaal apanee mihar kar |

In Your Mercy, You care for all beings and creatures.

ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ ਦੁਖ ਦਾਲਦੁ ਭੰਨਿ ਤਰੁ ॥
an paanee much upaae dukh daalad bhan tar |

You produce corn and water in abundance; You eliminate pain and poverty, and carry all beings across.

ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰਿ ਹੋਈ ਸਿਸਟਿ ਠਰੁ ॥
aradaas sunee daataar hoee sisatt tthar |

The Great Giver listened to my prayer, and the world has been cooled and comforted.

ਲੇਵਹੁ ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਅਪਦਾ ਸਭ ਹਰੁ ॥
levahu kantth lagaae apadaa sabh har |

Take me into Your Embrace, and take away all my pain.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਫਲੁ ਘਰੁ ॥੧॥
naanak naam dhiaae prabh kaa safal ghar |1|

Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord; the House of God is fruitful and prosperous. ||1||

ਮਃ ੫ ॥
mahalaa 5 |

Fifth Mehl:

ਵੁਠੇ ਮੇਘ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁਕਮੁ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਿ ॥
vutthe megh suhaavane hukam keetaa karataar |

Rain is falling from the clouds - it is so beautiful! The Creator Lord issued His Order.

ਰਿਜਕੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਅਗਲਾ ਠਾਂਢਿ ਪਈ ਸੰਸਾਰਿ ॥
rijak upaaeion agalaa tthaandt pee sansaar |

Grain has been produced in abundance; the world is cooled and comforted.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
tan man hariaa hoeaa simarat agam apaar |

The mind and body are rejuvenated, meditating in remembrance on the Inaccessible and Infinite Lord.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥
kar kirapaa prabh aapanee sache sirajanahaar |

O my True Creator Lord God, please shower Your Mercy on me.

ਕੀਤਾ ਲੋੜਹਿ ਸੋ ਕਰਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥
keetaa lorreh so kareh naanak sad balihaar |2|

He does whatever He pleases; Nanak is forever a sacrifice to Him. ||2||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਵਡਾ ਆਪਿ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥
vaddaa aap agam hai vaddee vaddiaaee |

The Great Lord is Inaccessible; His glorious greatness is glorious!

ਗੁਰਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥
gurasabadee vekh vigasiaa antar saant aaee |

Gazing upon Him through the Word of the Guru's Shabad, I blossom forth in ecstasy; tranquility comes to my inner being.

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੈ ਭਾਈ ॥
sabh aape aap varatadaa aape hai bhaaee |

All by Himself, He Himself is pervading everywhere, O Siblings of Destiny.

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਸਭ ਨਥੀਅਨੁ ਸਭ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈ ॥
aap naath sabh natheean sabh hukam chalaaee |

He Himself is the Lord and Master of all. He has subdued all, and all are under the Hukam of His Command.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥੩੬॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥
naanak har bhaavai so kare sabh chalai rajaaee |36|1| sudh |

O Nanak, the Lord does whatever He pleases. Everyone walks in harmony with His Will. ||36||1|| Sudh||

ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
raag saarang baanee bhagataan kee | kabeer jee |

Raag Saarang, The Word Of The Devotees. Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸਿ ਥੋਰੀ ਬਾਤ ॥
kahaa nar garabas thoree baat |

O mortal, why are you so proud of small things?

ਮਨ ਦਸ ਨਾਜੁ ਟਕਾ ਚਾਰਿ ਗਾਂਠੀ ਐਂਡੌ ਟੇਢੌ ਜਾਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man das naaj ttakaa chaar gaantthee aainddau ttedtau jaat |1| rahaau |

With a few pounds of grain and a few coins in your pocket, you are totally puffed up with pride. ||1||Pause||

ਬਹੁਤੁ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਗਾਂਉ ਸਉ ਪਾਏ ਦੁਇ ਲਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ ॥
bahut prataap gaanau sau paae due lakh ttakaa baraat |

With great pomp and ceremony, you control a hundred villages, with an income of hundreds of thousands of dollars.

ਦਿਵਸ ਚਾਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ॥੧॥
divas chaar kee karahu saahibee jaise ban har paat |1|

The power you exert will last for only a few days, like the green leaves of the forest. ||1||

ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤੁ ॥
naa koaoo lai aaeio ihu dhan naa koaoo lai jaat |

No one has brought this wealth with him, and no one will take it with him when he goes.

ਰਾਵਨ ਹੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਗਏ ਬਿਲਾਤ ॥੨॥
raavan hoon te adhik chhatrapat khin meh ge bilaat |2|

Emperors, even greater than Raawan, passed away in an instant. ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430