Sri Guru Granth Sahib

Page - 566


ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਗਵਾਈਐ ॥
likhe baajhahu surat naahee bol bol gavaaeeai |

Without pre-ordained destiny, understanding is not attained; talking and babbling, one wastes his life away.

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਲਿਖਾਈਐ ॥
jithai jaae baheeai bhalaa kaheeai surat sabad likhaaeeai |

Wherever you go and sit, speak well, and write the Word of the Shabad in your consciousness.

ਕਾਇਆ ਕੂੜਿ ਵਿਗਾੜਿ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥੧॥
kaaeaa koorr vigaarr kaahe naaeeai |1|

Why bother to wash the body which is polluted by falsehood? ||1||

ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥
taa mai kahiaa kahan jaa tujhai kahaaeaa |

When I have spoken, I spoke as You made me speak.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
amrit har kaa naam merai man bhaaeaa |

The Ambrosial Name of the Lord is pleasing to my mind.

ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਹਿ ਲਾਗਾ ਦੂਖਿ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ॥
naam meetthaa maneh laagaa dookh dderaa dtaahiaa |

The Naam, the Name of the Lord, seems so sweet to my mind; it has destroyed the dwelling of pain.

ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਾਮਿ ਤੈ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥
sookh man meh aae vasiaa jaam tai furamaaeaa |

Peace came to dwell in my mind, when You gave the Order.

ਨਦਰਿ ਤੁਧੁ ਅਰਦਾਸਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
nadar tudh aradaas meree jin aap upaaeaa |

It is Yours to bestow Your Grace, and it is mine to speak this prayer; You created Yourself.

ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥
taa mai kahiaa kahan jaa tujhai kahaaeaa |2|

When I have spoken, I spoke as You made me speak. ||2||

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥
vaaree khasam kadtaae kirat kamaavanaa |

The Lord and Master gives them their turn, according to the deeds they have done.

ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨ ਆਖਿ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ ॥
mandaa kisai na aakh jhagarraa paavanaa |

Do not speak ill of others, or get involved in arguments.

ਨਹ ਪਾਇ ਝਗੜਾ ਸੁਆਮਿ ਸੇਤੀ ਆਪਿ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥
nah paae jhagarraa suaam setee aap aap vayaavanaa |

Do not get into arguments with the Lord, or you shall ruin yourself.

ਜਿਸੁ ਨਾਲਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਸਰੀਕੀ ਜਾਇ ਕਿਆ ਰੂਆਵਣਾ ॥
jis naal sangat kar sareekee jaae kiaa rooaavanaa |

If you challenge the One, with whom you must abide, you will cry in the end.

ਜੋ ਦੇਇ ਸਹਣਾ ਮਨਹਿ ਕਹਣਾ ਆਖਿ ਨਾਹੀ ਵਾਵਣਾ ॥
jo dee sahanaa maneh kahanaa aakh naahee vaavanaa |

Be satisfied with what God gives you; tell your mind not to complain uselessly.

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥੩॥
vaaree khasam kadtaae kirat kamaavanaa |3|

The Lord and Master gives them their turn, according to the deeds they have done. ||3||

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥
sabh upaaeean aap aape nadar kare |

He Himself created all, and He blesses then with His Glance of Grace.

ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨ ਮਾਗੈ ਮੀਠਾ ਸਭ ਮਾਗੈ ॥
kaurraa koe na maagai meetthaa sabh maagai |

No one asks for that which is bitter; everyone asks for sweets.

ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਠਾ ਮੰਗਿ ਦੇਖੈ ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ॥
sabh koe meetthaa mang dekhai khasam bhaavai so kare |

Let everyone ask for sweets, and behold, it is as the Lord wills.

ਕਿਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਸਮਸਰੇ ॥
kichh pun daan anek karanee naam tul na samasare |

Giving donations to charity, and performing various religious rituals are not equal to the contemplation of the Naam.

ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਰਿ ਕਦੇ ॥
naanakaa jin naam miliaa karam hoaa dhur kade |

O Nanak, those who are blessed with the Naam have had such good karma pre-ordained.

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੪॥੧॥
sabh upaaeean aap aape nadar kare |4|1|

He Himself created all, and He blesses them with His Glance of Grace. ||4||1||

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
vaddahans mahalaa 1 |

Wadahans, First Mehl:

ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥
karahu deaa teraa naam vakhaanaa |

Show mercy to me, that I may chant Your Name.

ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਪਿ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥
sabh upaaeeai aap aape sarab samaanaa |

You Yourself created all, and You are pervading among all.

ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪਿ ਤੂਹੈ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਲਾਈਆ ॥
sarabe samaanaa aap toohai upaae dhandhai laaeea |

You Yourself are pervading among all, and You link them to their tasks.

ਇਕਿ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕਨਾ ਭਿਖ ਭਵਾਈਆ ॥
eik tujh hee kee raaje ikanaa bhikh bhavaaeea |

Some, You have made kings, while others go about begging.

ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤੁਝੁ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਾ ॥
lobh mohu tujh keea meetthaa et bharam bhulaanaa |

You have made greed and emotional attachment seem sweet; they are deluded by this delusion.

ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਅਪਣੀ ਤਾਮਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥
sadaa deaa karahu apanee taam naam vakhaanaa |1|

Be ever merciful to me; only then can I chant Your Name. ||1||

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥
naam teraa hai saachaa sadaa mai man bhaanaa |

Your Name is True, and ever pleasing to my mind.

ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਆਇ ਸਮਾਣਾ ॥
dookh geaa sukh aae samaanaa |

My pains are dispelled, and I am permeated with peace.

ਗਾਵਨਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ ॥
gaavan sur nar sugharr sujaanaa |

The angels, the mortals and the silent sages sing of You.

ਸੁਰਿ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਹੇ ॥
sur nar sugharr sujaan gaaveh jo terai man bhaavahe |

The angels, the mortals and the silent sages sing of You; they are pleasing to Your Mind.

ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥
maaeaa mohe cheteh naahee ahilaa janam gavaavahe |

Enticed by Maya, they do not remember the Lord, and they waste away their lives in vain.

ਇਕਿ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਜਾਣਾ ॥
eik moorr mugadh na cheteh moole jo aaeaa tis jaanaa |

Some fools and idiots never think of the Lord; whoever has come, shall have to go.

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥੨॥
naam teraa sadaa saachaa soe mai man bhaanaa |2|

Your Name is True, and ever pleasing to my mind. ||2||

ਤੇਰਾ ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
teraa vakhat suhaavaa amrit teree baanee |

Beauteous is Your time, O Lord; the Bani of Your Word is Ambrosial Nectar.

ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ॥
sevak seveh bhaau kar laagaa saau paraanee |

Your servants serve You with love; these mortals are attached to Your essence.

ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਨਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ ॥
saau praanee tinaa laagaa jinee amrit paaeaa |

Those mortals are attached to Your essence, who are blessed with the Ambrosial Name.

ਨਾਮਿ ਤੇਰੈ ਜੋਇ ਰਾਤੇ ਨਿਤ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
naam terai joe raate nit charreh savaaeaa |

Those who are imbued with Your Name, prosper more and more, day by day.

ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ ਸੰਜਮੁ ਜਾਮਿ ਨ ਏਕੁ ਪਛਾਣੀ ॥
eik karam dharam na hoe sanjam jaam na ek pachhaanee |

Some do not practice good deeds, or live righteously; nor do they practice self-restraint. They do not realize the One Lord.

ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥
vakhat suhaavaa sadaa teraa amrit teree baanee |3|

Ever beauteous is Your time, O Lord; the Bani of Your Word is Ambrosial Nectar. ||3||

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥
hau balihaaree saache naavai |

I am a sacrifice to the True Name.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430