Sri Guru Granth Sahib

Page - 1040


ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥
sarab niranjan purakh sujaanaa |

The Primal Lord is everywhere, immaculate and all-knowing.

ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨਾ ॥
adal kare gur giaan samaanaa |

He administers justice, and is absorbed in the spiritual wisdom of the Guru.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੈ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥
kaam krodh lai garadan maare haumai lobh chukaaeaa |6|

He seizes sexual desire and anger by their necks, and kills them; He eradicates egotism and greed. ||6||

ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
sachai thaan vasai nirankaaraa |

In the True Place, the Formless Lord abides.

ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
aap pachhaanai sabad veechaaraa |

Whoever understands his own self, contemplates the Word of the Shabad.

ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਨਿਵਾਸੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥
sachai mahal nivaas nirantar aavan jaan chukaaeaa |7|

He comes to abide deep within the True Mansion of His Presence, and his comings and goings are ended. ||7||

ਨਾ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਪਉਣੁ ਉਡਾਵੈ ॥
naa man chalai na paun uddaavai |

His mind does not waver, and he is not buffeted by the winds of desire.

ਜੋਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਵੈ ॥
jogee sabad anaahad vaavai |

Such a Yogi vibrates the unstruck sound current of the Shabad.

ਪੰਚ ਸਬਦ ਝੁਣਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥
panch sabad jhunakaar niraalam prabh aape vaae sunaaeaa |8|

God Himself plays the pure music of the Panch Shabad, the five primal sounds to hear. ||8||

ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਾ ॥
bhau bairaagaa sahaj samaataa |

In the Fear of God, in detachment, one intuitively merges into the Lord.

ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥
haumai tiaagee anahad raataa |

Renouncing egotism, he is imbued with the unstruck sound current.

ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥
anjan saar niranjan jaanai sarab niranjan raaeaa |9|

With the ointment of enlightenment, the Immaculate Lord is known; the Immaculate Lord King is pervading everywhere. ||9||

ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
dukh bhai bhanjan prabh abinaasee |

God is eternal and imperishable; He is the Destroyer of pain and fear.

ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥
rog katte kaattee jam faasee |

He cures the disease, and cuts away the noose of death.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥
naanak har prabh so bhau bhanjan gur miliaai har prabh paaeaa |10|

O Nanak, the Lord God is the Destroyer of fear; meeting the Guru, the Lord God is found. ||10||

ਕਾਲੈ ਕਵਲੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥
kaalai kaval niranjan jaanai |

One who knows the Immaculate Lord chews up death.

ਬੂਝੈ ਕਰਮੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥
boojhai karam su sabad pachhaanai |

One who understands karma, realizes the Word of the Shabad.

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਚੋਜੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੧॥
aape jaanai aap pachhaanai sabh tis kaa choj sabaaeaa |11|

He Himself knows, and He Himself realizes. This whole world is all His play. ||11||

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ॥
aape saahu aape vanajaaraa |

He Himself is the Banker, and He Himself is the Merchant.

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥
aape parakhe parakhanahaaraa |

The Appraiser Himself appraises.

ਆਪੇ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥
aape kas kasavattee laae aape keemat paaeaa |12|

He Himself tests upon His Touchstone, and He Himself estimates the value. ||12||

ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
aap deaal deaa prabh dhaaree |

God Himself, the Merciful Lord, grants His Grace.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ghatt ghatt rav rahiaa banavaaree |

The Gardener pervades and permeates each and every heart.

ਪੁਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਵਸੈ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧੩॥
purakh ateet vasai nihakeval gur purakhai purakh milaaeaa |13|

The pure, primal, detached Lord abides within all. The Guru, the Lord Incarnate, leads us to meet the Lord God. ||13||

ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਬੁ ਗਵਾਏ ॥
prabh daanaa beenaa garab gavaae |

God is wise and all-knowing; He purges men of their pride.

ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਦਿਖਾਏ ॥
doojaa mettai ek dikhaae |

Eradicating duality, the One Lord reveals Himself.

ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਜੋਨੀ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥
aasaa maeh niraalam jonee akul niranjan gaaeaa |14|

Such a being remains unattached amidst hope, singing the Praise of the Immaculate Lord, who has no ancestry. ||14||

ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
haumai mett sabad sukh hoee |

Eradicating egotism, he obtains the peace of the Shabad.

ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ॥
aap veechaare giaanee soee |

He alone is spiritually wise, who contemplates his own self.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੨॥੧੯॥
naanak har jas har gun laahaa satasangat sach fal paaeaa |15|2|19|

O Nanak, singing the Glorious Praises of the Lord, the true profit is obtained; in the Sat Sangat, the True Congregation, the fruit of Truth is obtained. ||15||2||19||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥
maaroo mahalaa 1 |

Maaroo, First Mehl:

ਸਚੁ ਕਹਹੁ ਸਚੈ ਘਰਿ ਰਹਣਾ ॥
sach kahahu sachai ghar rahanaa |

Speak the Truth, and remain in the home of Truth.

ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗੁ ਤਰਣਾ ॥
jeevat marahu bhavajal jag taranaa |

Remain dead while yet alive, and cross over the terrifying world-ocean.

ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਗੁਰੁ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇਆ ॥੧॥
gur bohith gur berree tulahaa man har jap paar langhaaeaa |1|

The Guru is the boat, the ship, the raft; meditating on the Lord in your mind, you shall be carried across to the other side. ||1||

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਿਨਾਸਨੁ ॥
haumai mamataa lobh binaasan |

Eliminating egotism, possessiveness and greed,

ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥
nau dar mukate dasavai aasan |

one is liberated from the nine gates, and obtains a place in the Tenth Gate.

ਊਪਰਿ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥
aoopar parai parai aparanpar jin aape aap upaaeaa |2|

Lofty and high, the farthest of the far and infinite, He created Himself. ||2||

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤਰੀਐ ॥
guramat levahu har liv tareeai |

Receiving the Guru's Teachings, and lovingly attuned to the Lord, one crosses over.

ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰੀਐ ॥
akal gaae jam te kiaa ddareeai |

Singing the Praises of the absolute Lord, why should anyone be afraid of death?

ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਤੀਆ ਗਾਇਆ ॥੩॥
jat jat dekhau tat tat tum hee avar na duteea gaaeaa |3|

Wherever I look, I see only You; I do not sing of any other at all. ||3||

ਸਚੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥
sach har naam sach hai saranaa |

True is the Lord's Name, and True is His Sanctuary.

ਸਚੁ ਗੁਰਸਬਦੁ ਜਿਤੈ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ॥
sach gurasabad jitai lag taranaa |

True is the Word of the Guru's Shabad, grasping it, one is carries across.

ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥
akath kathai dekhai aparanpar fun garabh na jonee jaaeaa |4|

Speaking the Unspoken, one sees the Infinite Lord, and then, he does not have to enter the womb of reincarnation again. ||4||

ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
sach bin sat santokh na paavai |

Without the Truth, no one finds sincerity or contentment.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥
bin gur mukat na aavai jaavai |

Without the Guru, no one is liberated; coming and going in reincarnation continue.

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੫॥
mool mantru har naam rasaaein kahu naanak pooraa paaeaa |5|

Chanting the Mool Mantra, and the Name of the Lord, the source of nectar, says Nanak, I have found the Perfect Lord. ||5||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430