Sri Guru Granth Sahib

Page - 1128


ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eis garab te chaleh bahut vikaaraa |1| rahaau |

So much sin and corruption comes from this pride. ||1||Pause||

ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
chaare varan aakhai sabh koee |

Everyone says that there are four castes, four social classes.

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੨॥
braham bind te sabh opat hoee |2|

They all emanate from the drop of God's Seed. ||2||

ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥
maattee ek sagal sansaaraa |

The entire universe is made of the same clay.

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਂਡੇ ਘੜੈ ਕੁਮੑਾਰਾ ॥੩॥
bahu bidh bhaandde gharrai kumaaraa |3|

The Potter has shaped it into all sorts of vessels. ||3||

ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ ॥
panch tat mil dehee kaa aakaaraa |

The five elements join together, to make up the form of the human body.

ਘਟਿ ਵਧਿ ਕੋ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥
ghatt vadh ko karai beechaaraa |4|

Who can say which is less, and which is more? ||4||

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ ॥
kahat naanak ihu jeeo karam bandh hoee |

Says Nanak, this soul is bound by its actions.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੧॥
bin satigur bhette mukat na hoee |5|1|

Without meeting the True Guru, it is not liberated. ||5||1||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥
bhairau mahalaa 3 |

Bhairao, Third Mehl:

ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਿਹੀ ਪੰਡਿਤ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥
jogee grihee panddit bhekhadhaaree |

The Yogis, the householders, the Pandits, the religious scholars, and the beggars in religious robes

ਏ ਸੂਤੇ ਅਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੧॥
e soote apanai ahankaaree |1|

- they are all asleep in egotism. ||1||

ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ ਰਹਿਆ ਸੋਇ ॥
maaeaa mad maataa rahiaa soe |

They are asleep, intoxicated with the wine of Maya.

ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਮੂਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaagat rahai na moosai koe |1| rahaau |

Only those who remain awake and aware are not robbed. ||1||Pause||

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ॥
so jaagai jis satigur milai |

One who has met the True Guru, remains awake and aware.

ਪੰਚ ਦੂਤ ਓਹੁ ਵਸਗਤਿ ਕਰੈ ॥੨॥
panch doot ohu vasagat karai |2|

Such a person overpowers the five thieves. ||2||

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
so jaagai jo tat beechaarai |

One who contemplates the essence of reality remains awake and aware.

ਆਪਿ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੈ ॥੩॥
aap marai avaraa nah maarai |3|

He kills his self-conceit, and does not kill anyone else. ||3||

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
so jaagai jo eko jaanai |

One who knows the One Lord remains awake and aware.

ਪਰਕਿਰਤਿ ਛੋਡੈ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥
parakirat chhoddai tat pachhaanai |4|

He abandons the service of others, and realizes the essence of reality. ||4||

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਵਿਚਿ ਜਾਗੈ ਕੋਇ ॥
chahu varanaa vich jaagai koe |

Of the four castes, whoever remains awake and aware

ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸੋਇ ॥੫॥
jamai kaalai te chhoottai soe |5|

is released from birth and death. ||5||

ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ਸੋਇ ॥
kahat naanak jan jaagai soe |

Says Nanak, that humble being remains awake and aware,

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ॥੬॥੨॥
giaan anjan jaa kee netree hoe |6|2|

who applies the ointment of spiritual wisdom to his eyes. ||6||2||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥
bhairau mahalaa 3 |

Bhairao, Third Mehl:

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਅਪਣੀ ਸਰਣਾਈ ॥
jaa kau raakhai apanee saranaaee |

Whoever the Lord keeps in His Sanctuary,

ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥
saache laagai saachaa fal paaee |1|

is attached to the Truth, and receives the fruit of Truth. ||1||

ਰੇ ਜਨ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰਹੁ ਪੁਕਾਰਾ ॥
re jan kai siau karahu pukaaraa |

O mortal, unto whom will you complain?

ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hukame hoaa hukame varataaraa |1| rahaau |

The Hukam of the Lord's Command is pervasive; by the Hukam of His Command, all things happen. ||1||Pause||

ਏਹੁ ਆਕਾਰੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ ॥
ehu aakaar teraa hai dhaaraa |

This Creation was established by You.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥੨॥
khin meh binasai karat na laagai baaraa |2|

In an instant You destroy it, and You create it again without a moment's delay. ||2||

ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kar prasaad ik khel dikhaaeaa |

By His Grace, He has staged this Play.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥
gur kirapaa te param pad paaeaa |3|

By the Guru's Merciful Grace, I have obtained the supreme status. ||3||

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਇ ॥
kahat naanak maar jeevaale soe |

Says Nanak, He alone kills and revives.

ਐਸਾ ਬੂਝਹੁ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥
aaisaa boojhahu bharam na bhoolahu koe |4|3|

Understand this well - do not be confused by doubt. ||4||3||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥
bhairau mahalaa 3 |

Bhairao, Third Mehl:

ਮੈ ਕਾਮਣਿ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
mai kaaman meraa kant karataar |

I am the bride; the Creator is my Husband Lord.

ਜੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥
jehaa karaae tehaa karee seegaar |1|

As He inspires me, I adorn myself. ||1||

ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥
jaan tis bhaavai taan kare bhog |

When it pleases Him, He enjoys me.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tan man saache saahib jog |1| rahaau |

I am joined, body and mind, to my True Lord and Master. ||1||Pause||

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ॥
ausatat nindaa kare kiaa koee |

How can anyone praise or slander anyone else?

ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥
jaan aape varatai eko soee |2|

The One Lord Himself is pervading and permeating all. ||2||

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਪਿਰਮ ਕਸਾਈ ॥
guraparasaadee piram kasaaee |

By Guru's Grace, I am attracted by His Love.

ਮਿਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਜਾਈ ॥੩॥
milaugee deaal panch sabad vajaaee |3|

I shall meet with my Merciful Lord, and vibrate the Panch Shabad, the Five Primal Sounds. ||3||

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਇ ॥
bhanat naanak kare kiaa koe |

Prays Nanak, what can anyone do?

ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥
jis no aap milaavai soe |4|4|

He alone meets with the Lord, whom the Lord Himself meets. ||4||4||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥
bhairau mahalaa 3 |

Bhairao, Third Mehl:

ਸੋ ਮੁਨਿ ਜਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥
so mun ji man kee dubidhaa maare |

He alone is a silent sage, who subdues his mind's duality.

ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥
dubidhaa maar braham beechaare |1|

Subduing his duality, he contemplates God. ||1||

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
eis man kau koee khojahu bhaaee |

Let each person examine his own mind, O Siblings of Destiny.

ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man khojat naam nau nidh paaee |1| rahaau |

Examine your mind, and you shall obtain the nine treasures of the Naam. ||1||Pause||

ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਰਿ ਕਰਤੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
mool mohu kar karatai jagat upaaeaa |

The Creator created the world, upon the foundation of worldly love and attachment.

ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁੋਲਾਇਆ ॥੨॥
mamataa laae bharam bhuolaaeaa |2|

Attaching it to possessiveness, He has led it into confusion with doubt. ||2||

ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥
eis man te sabh pindd paraanaa |

From this Mind come all bodies, and the breath of life.

ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
man kai veechaar hukam bujh samaanaa |3|

By mental contemplation, the mortal realizes the Hukam of the Lord's Command, and merges in Him. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter