Sri Guru Granth Sahib

Page - 625


ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥
hoe deaal kirapaal prabh tthaakur aape sunai benantee |

Becoming kind and compassionate, God the Lord and Master Himself listens to my prayer.

ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ॥
pooraa satagur mel milaavai sabh chookai man kee chintee |

He unites me in Union with the Perfect True Guru, and all the cares and anxieties of my mind are dispelled.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਵਸੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥
har har naam avakhad mukh paaeaa jan naanak sukh vasantee |4|12|62|

The Lord, Har, Har, has placed the medicine of the Naam into my mouth; servant Nanak abides in peace. ||4||12||62||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soratth mahalaa 5 |

Sorat'h, Fifth Mehl:

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖ ਕਲੇਸ ਸਭਿ ਨਾਠੇ ॥
simar simar prabh bhe anandaa dukh kales sabh naatthe |

Remembering, remembering God in meditation, bliss ensues, and one is rid of all suffering and pain.

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਠੇ ॥੧॥
gun gaavat dhiaavat prabh apanaa kaaraj sagale saantthe |1|

Singing the Glorious Praises of God, and meditating on Him, all my affairs are brought into harmony. ||1||

ਜਗਜੀਵਨ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
jagajeevan naam tumaaraa |

Your Name is the Life of the world.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀਓ ਉਪਦੇਸਾ ਜਪਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
gur poore deeo upadesaa jap bhaujal paar utaaraa | rahaau |

The Perfect Guru has taught me, that by meditating, I cross over the terrifying world-ocean. ||Pause||

ਤੂਹੈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
toohai mantree suneh prabh toohai sabh kichh karanaihaaraa |

You are Your own advisor; You hear everything, God, and You do everything.

ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਕਿਆ ਇਹੁ ਜੰਤੁ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥
too aape daataa aape bhugataa kiaa ihu jant vichaaraa |2|

You Yourself are the Giver, and You Yourself are the Enjoyer. What can this poor creature do? ||2||

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
kiaa gun tere aakh vakhaanee keemat kahan na jaaee |

Which of Your Glorious Virtues should I describe and speak of? Your value cannot be described.

ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਅਚਰਜੁ ਤੁਮਹਿ ਵਡਾਈ ॥੩॥
pekh pekh jeevai prabh apanaa acharaj tumeh vaddaaee |3|

I live by beholding, beholding You, O God. Your glorious greatness is wonderful and amazing! ||3||

ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਵਾਮੀ ਪਤਿ ਮਤਿ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ ॥
dhaar anugrahu aap prabh svaamee pat mat keenee pooree |

Granting His Grace, God my Lord and Master Himself saved my honor, and my intellect has been made perfect.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਾਛਉ ਸੰਤਾ ਧੂਰੀ ॥੪॥੧੩॥੬੩॥
sadaa sadaa naanak balihaaree baachhau santaa dhooree |4|13|63|

Forever and ever, Nanak is a sacrifice, longing for the dust of the feet of the Saints. ||4||13||63||

ਸੋਰਠਿ ਮਃ ੫ ॥
soratth mahalaa 5 |

Sorat'h, Fifth Mehl:

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥
gur pooraa namasakaare |

I bow in reverence to the Perfect Guru.

ਪ੍ਰਭਿ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥
prabh sabhe kaaj savaare |

God has resolved all my affairs.

ਹਰਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
har apanee kirapaa dhaaree |

The Lord has showered me with His Mercy.

ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
prabh pooran paij savaaree |1|

God has perfectly preserved my honor. ||1||

ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥
apane daas ko bheio sahaaee |

He has become the help and support of His slave.

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤੈ ਊਣੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
sagal manorath keene karatai aoonee baat na kaaee | rahaau |

The Creator has achieved all my goals, and now, nothing is lacking. ||Pause||

ਕਰਤੈ ਪੁਰਖਿ ਤਾਲੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥
karatai purakh taal divaaeaa |

The Creator Lord has caused the pool of nectar to be constructed.

ਪਿਛੈ ਲਗਿ ਚਲੀ ਮਾਇਆ ॥
pichhai lag chalee maaeaa |

The wealth of Maya follows in my footsteps,

ਤੋਟਿ ਨ ਕਤਹੂ ਆਵੈ ॥
tott na katahoo aavai |

and now, nothing is lacking at all.

ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥੨॥
mere poore satagur bhaavai |2|

This is pleasing to my Perfect True Guru. ||2||

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਇਆਲਾ ॥
simar simar deaalaa |

Remembering, remembering the Merciful Lord in meditation,

ਸਭਿ ਜੀਅ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥
sabh jeea bhe kirapaalaa |

all beings have become kind and compassionate to me.

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਗੁਸਾਈ ॥
jai jai kaar gusaaee |

Hail! Hail to the Lord of the world,

ਜਿਨਿ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੩॥
jin pooree banat banaaee |3|

who created the perfect creation. ||3||

ਤੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥
too bhaaro suaamee moraa |

You are my Great Lord and Master.

ਇਹੁ ਪੁੰਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤੇਰਾ ॥
eihu pun padaarath teraa |

These blessings and wealth are Yours.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ ॥
jan naanak ek dhiaaeaa |

Servant Nanak has meditated on the One Lord;

ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥
sarab falaa pun paaeaa |4|14|64|

he has obtained the fruitful rewards for all good deeds. ||4||14||64||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ ॥
soratth mahalaa 5 ghar 3 dupade |

Sorat'h, Fifth Mehl, Third House, Dho-Padhay:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਤੇ ॥
raamadaas sarovar naate |

Bathing in the nectar tank of Ram Das,

ਸਭਿ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥
sabh utare paap kamaate |

all sins are erased.

ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ ॥
niramal hoe kar isanaanaa |

One becomes immaculately pure, taking this cleansing bath.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ॥੧॥
gur poorai keene daanaa |1|

The Perfect Guru has bestowed this gift. ||1||

ਸਭਿ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ ॥
sabh kusal khem prabh dhaare |

God has blessed all with peace and pleasure.

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਸਭਿ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
sahee salaamat sabh thok ubaare gur kaa sabad veechaare | rahaau |

Everything is safe and sound, as we contemplate the Word of the Guru's Shabad. ||Pause||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਲਾਥੀ ॥
saadhasang mal laathee |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, filth is washed off.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ॥
paarabraham bheio saathee |

The Supreme Lord God has become our friend and helper.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
naanak naam dhiaaeaa |

Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord.

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥
aad purakh prabh paaeaa |2|1|65|

He has found God, the Primal Being. ||2||1||65||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soratth mahalaa 5 |

Sorat'h, Fifth Mehl:

ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥
jit paarabraham chit aaeaa |

The Supreme Lord God has established that home,

ਸੋ ਘਰੁ ਦਯਿ ਵਸਾਇਆ ॥
so ghar day vasaaeaa |

In which He comes to mind.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430