Sri Guru Granth Sahib

Page - 1349


ਜਹ ਸੇਵਕ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥
jah sevak gopaal gusaaee |

where the servants of the Lord of the World abide.

ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥
prabh suprasan bhe gopaal |

God, the Lord of the World, is pleased and satisfied with me.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਟੇ ਬਿਤਾਲ ॥੫॥
janam janam ke mitte bitaal |5|

My disharmony with Him of so many lifetimes is ended. ||5||

ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਧ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
hom jag uradh tap poojaa |

Burnt offerings, sacred feasts, intense meditations with the body upside-down, worship services

ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੀਜਾ ॥
kott teerath isanaan kareejaa |

and taking millions of cleansing baths at sacred shrines of pilgrimage

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਰਿਦੈ ਧਾਰੇ ॥
charan kamal nimakh ridai dhaare |

- the merits of all these are obtained by enshrining the Lord's Lotus Feet within the heart, even for an instant.

ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੬॥
gobind japat sabh kaaraj saare |6|

Meditating on the Lord of the Universe, all one's affairs are resolved. ||6||

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੁ ॥
aooche te aoochaa prabh thaan |

God's Place is the highest of the high.

ਹਰਿ ਜਨ ਲਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
har jan laaveh sahaj dhiaan |

The Lord's humble servants intuitively focus their meditation on Him.

ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਬਾਂਛਉ ਧੂਰਿ ॥
daas daasan kee baanchhau dhoor |

I long for the dust of the slaves of the Lord's slaves.

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਪੂਰਿ ॥੭॥
sarab kalaa preetam bharapoor |7|

My Beloved Lord is overflowing with all powers. ||7||

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨੇਰਾ ॥
maat pitaa har preetam neraa |

My Beloved Lord, my Mother and Father, is always near.

ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥
meet saajan bharavaasaa teraa |

O my Friend and Companion, You are my Trusted Support.

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ॥
kar geh leene apune daas |

God takes His slaves by the hand, and makes them His Own.

ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸ ॥੮॥੩॥੨॥੭॥੧੨॥
jap jeevai naanak gunataas |8|3|2|7|12|

Nanak lives by meditating on the Lord, the Treasure of Virtue. ||8||3||2||7||12||

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥
bibhaas prabhaatee baanee bhagat kabeer jee kee |

Bibhaas, Prabhaatee, The Word Of Devotee Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ॥
maran jeevan kee sankaa naasee |

My anxious fears of death and rebirth have been taken away.

ਆਪਨ ਰੰਗਿ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸੀ ॥੧॥
aapan rang sahaj paragaasee |1|

The Celestial Lord has shown His Love for me. ||1||

ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
pragattee jot mittiaa andhiaaraa |

The Divine Light has dawned, and darkness has been dispelled.

ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam ratan paaeaa karat beechaaraa |1| rahaau |

Contemplating the Lord, I have obtained the Jewel of His Name. ||1||Pause||

ਜਹ ਅਨੰਦੁ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਇਆਨਾ ॥
jah anand dukh door peaanaa |

Pain runs far away from that place where there is bliss.

ਮਨੁ ਮਾਨਕੁ ਲਿਵ ਤਤੁ ਲੁਕਾਨਾ ॥੨॥
man maanak liv tat lukaanaa |2|

The jewel of the mind is focused and attuned to the essence of reality. ||2||

ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
jo kichh hoaa su teraa bhaanaa |

Whatever happens is by the Pleasure of Your Will.

ਜੋ ਇਵ ਬੂਝੈ ਸੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
jo iv boojhai su sahaj samaanaa |3|

Whoever understands this, is intuitively merged in the Lord. ||3||

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ਖੀਣਾ ॥
kahat kabeer kilabikh ge kheenaa |

Says Kabeer, my sins have been obliterated.

ਮਨੁ ਭਇਆ ਜਗਜੀਵਨ ਲੀਣਾ ॥੪॥੧॥
man bheaa jagajeevan leenaa |4|1|

My mind has merged into the Lord, the Life of the World. ||4||1||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥
prabhaatee |

Prabhaatee:

ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥
alahu ek maseet basat hai avar mulakh kis keraa |

If the Lord Allah lives only in the mosque, then to whom does the rest of the world belong?

ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਹ ਮਹਿ ਤਤੁ ਨ ਹੇਰਾ ॥੧॥
hindoo moorat naam nivaasee duh meh tat na heraa |1|

According to the Hindus, the Lord's Name abides in the idol, but there is no truth in either of these claims. ||1||

ਅਲਹ ਰਾਮ ਜੀਵਉ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ॥
alah raam jeevau tere naaee |

O Allah, O Raam, I live by Your Name.

ਤੂ ਕਰਿ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
too kar miharaamat saaee |1| rahaau |

Please show mercy to me, O Master. ||1||Pause||

ਦਖਨ ਦੇਸਿ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪਛਿਮਿ ਅਲਹ ਮੁਕਾਮਾ ॥
dakhan des haree kaa baasaa pachhim alah mukaamaa |

The God of the Hindus lives in the southern lands, and the God of the Muslims lives in the west.

ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜਿ ਦਿਲੈ ਦਿਲਿ ਖੋਜਹੁ ਏਹੀ ਠਉਰ ਮੁਕਾਮਾ ॥੨॥
dil meh khoj dilai dil khojahu ehee tthaur mukaamaa |2|

So search in your heart - look deep into your heart of hearts; this is the home and the place where God lives. ||2||

ਬ੍ਰਹਮਨ ਗਿਆਸ ਕਰਹਿ ਚਉਬੀਸਾ ਕਾਜੀ ਮਹ ਰਮਜਾਨਾ ॥
brahaman giaas kareh chaubeesaa kaajee mah ramajaanaa |

The Brahmins observe twenty-four fasts during the year, and the Muslims fast during the month of Ramadaan.

ਗਿਆਰਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕੈ ਰਾਖੇ ਏਕੈ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥੩॥
giaarah maas paas kai raakhe ekai maeh nidhaanaa |3|

The Muslims set aside eleven months, and claim that the treasure is only in the one month. ||3||

ਕਹਾ ਉਡੀਸੇ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਕਿਆ ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਨਾਂਏਂ ॥
kahaa uddeese majan keea kiaa maseet sir naanen |

What is the use of bathing at Orissa? Why do the Muslims bow their heads in the mosque?

ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਂਏਂ ॥੪॥
dil meh kapatt nivaaj gujaarai kiaa haj kaabai jaanen |4|

If someone has deception in his heart, what good is it for him to utter prayers? And what good is it for him to go on pilgrimage to Mecca? ||4||

ਏਤੇ ਅਉਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ ਏ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮੑਾਰੇ ॥
ete aaurat maradaa saaje e sabh roop tumaare |

You fashioned all these men and women, Lord. All these are Your Forms.

ਕਬੀਰੁ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅਲਹ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ ॥੫॥
kabeer poongaraa raam alah kaa sabh gur peer hamaare |5|

Kabeer is the child of God, Allah, Raam. All the Gurus and prophets are mine. ||5||

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਨਰਵੈ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥
kahat kabeer sunahu nar naravai parahu ek kee saranaa |

Says Kabeer, listen, O men and women: seek the Sanctuary of the One.

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਬ ਹੀ ਨਿਹਚੈ ਤਰਨਾ ॥੬॥੨॥
keval naam japahu re praanee tab hee nihachai taranaa |6|2|

Chant the Naam, the Name of the Lord, O mortals, and you shall surely be carried across. ||6||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥
prabhaatee |

Prabhaatee:

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
aval alah noor upaaeaa kudarat ke sabh bande |

First, Allah created the Light; then, by His Creative Power, He made all mortal beings.

ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥
ek noor te sabh jag upajiaa kaun bhale ko mande |1|

From the One Light, the entire universe welled up. So who is good, and who is bad? ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430