Sri Guru Granth Sahib

Page - 925


ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raamakalee mahalaa 5 |

Raamkalee Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਮਨਾ ਖਿਨੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
har har dhiaae manaa khin na visaareeai |

Meditate on the Lord, Har, Har, O mind; don't forget Him, even for an instant.

ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਮਾ ਕੰਠਿ ਉਰ ਧਾਰੀਐ ॥
raam raamaa raam ramaa kantth ur dhaareeai |

Enshrine the Lord, Raam, Raam, Raam, Raam, within your heart and throat.

ਉਰ ਧਾਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ॥
aur dhaar har har purakh pooran paarabraham niranjano |

Enshrine within your heart the Primal Lord, Har, Har, the all-pervading, supreme, immaculate Lord God.

ਭੈ ਦੂਰਿ ਕਰਤਾ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਦੁਸਹ ਦੁਖ ਭਵ ਖੰਡਨੋ ॥
bhai door karataa paap harataa dusah dukh bhav khanddano |

He sends fear far away; He is the Destroyer of sin; He eradicates the unbearable pains of the terrifying world-ocean.

ਜਗਦੀਸ ਈਸ ਗੁੋਪਾਲ ਮਾਧੋ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥
jagadees ees guopaal maadho gun govind veechaareeai |

Contemplate the Lord of the World, the Cherisher of the World, the Lord, the Virtuous Lord of the Universe.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਚਿਤਾਰੀਐ ॥੧॥
binavant naanak mil sang saadhoo dinas rain chitaareeai |1|

Prays Nanak, joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, remember the Lord, day and night. ||1||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੁ ਜਨ ਕਾ ਆਸਰਾ ॥
charan kamal aadhaar jan kaa aasaraa |

His lotus feet are the support and anchor of His humble servants.

ਮਾਲੁ ਮਿਲਖ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮੁ ਅਨੰਤ ਧਰਾ ॥
maal milakh bhanddaar naam anant dharaa |

He takes the Naam, the Name of the Infinite Lord, as his wealth, property and treasure.

ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਨ ਕੈ ਰਸ ਭੋਗ ਏਕ ਨਰਾਇਣਾ ॥
naam narahar nidhaan jin kai ras bhog ek naraaeinaa |

Those who have the treasure of the Lord's Name, enjoy the taste of the One Lord.

ਰਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੰਤ ਬੀਠਲ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਇਣਾ ॥
ras roop rang anant beetthal saas saas dhiaaeinaa |

They meditate on the Infinite Lord with each and every breath, as their pleasure, joy and beauty.

ਕਿਲਵਿਖ ਹਰਣਾ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਰਣਾ ਨਾਮੁ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਹਰਾ ॥
kilavikh haranaa naam punahacharanaa naam jam kee traas haraa |

The Naam, the Name of the Lord, is the Destroyer of sins, the only deed of redemption. The Naam drives out the fear of the Messenger of Death.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਸਿ ਜਨ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲਹ ਆਸਰਾ ॥੨॥
binavant naanak raas jan kee charan kamalah aasaraa |2|

Prays Nanak, the support of His lotus feet is the capital of His humble servant. ||2||

ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਈ ॥
gun beant suaamee tere koe na jaanee |

Your Glorious Virtues are endless, O my Lord and Master; no one knows them all.

ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ਭਗਤ ਵਖਾਨਈ ॥
dekh chalat deaal sun bhagat vakhaanee |

Seeing and hearing of Your wondrous plays, O Merciful Lord, Your devotees narrate them.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਝੁ ਧਿਆਵਹਿ ਪੁਰਖਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥
jeea jant sabh tujh dhiaaveh purakhapat paramesaraa |

All beings and creatures meditate on You, O Primal Transcendent Lord, Master of men.

ਸਰਬ ਜਾਚਿਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਜਗਦੀਸਰਾ ॥
sarab jaachik ek daataa karunaa mai jagadeesaraa |

All beings are beggars; You are the One Giver, O Lord of the Universe, Embodiment of mercy.

ਸਾਧੂ ਸੰਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸੋਈ ਜਿਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਾਨਈ ॥
saadhoo sant sujaan soee jiseh prabh jee maanee |

He alone is holy, a Saint, a truly wise person, who is accepted by the Dear Lord.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸੋਇ ਤੁਝਹਿ ਪਛਾਨਈ ॥੩॥
binavant naanak karahu kirapaa soe tujheh pachhaanee |3|

Prays Nanak, they alone realize You, unto whom You show Mercy. ||3||

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਅਨਾਥੁ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥
mohi niragun anaath saranee aaeaa |

I am unworthy and without any master; I seek Your Sanctuary, Lord.

ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
bal bal bal guradev jin naam drirraaeaa |

I am a sacrifice, a sacrifice, a sacrifice to the Divine Guru, who has implanted the Naam within me.

ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਕੁਸਲੁ ਥੀਆ ਸਰਬ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ॥
gur naam deea kusal theea sarab ichhaa puneea |

The Guru blessed me with the Naam; happiness came, and all my desires were fulfilled.

ਜਲਨੇ ਬੁਝਾਈ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥
jalane bujhaaee saant aaee mile chiree vichhuniaa |

The fire of desire has been quenched, and peace and tranquility have come; after such a long separation, I have met my Lord again.

ਆਨੰਦ ਹਰਖ ਸਹਜ ਸਾਚੇ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥
aanand harakh sahaj saache mahaa mangal gun gaaeaa |

I have found ecstasy, pleasure and true intuitive poise, singing the great glories, the song of bliss of the Lord.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥
binavant naanak naam prabh kaa gur poore te paaeaa |4|2|

Prays Nanak, I have obtained the Name of God from the Perfect Guru. ||4||2||

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raamakalee mahalaa 5 |

Raamkalee, Fifth Mehl:

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥
run jhuno sabad anaahad nit utth gaaeeai santan kai |

Rise early each morning, and with the Saints, sing the melodious harmony, the unstruck sound current of the Shabad.

ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ॥
kilavikh sabh dokh binaasan har naam japeeai gur mantan kai |

All sins and sufferings are erased, chanting the Lord's Name, under Guru's Instructions.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਮਿਉ ਪੀਜੈ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥
har naam leejai amiau peejai rain dinas araadheeai |

Dwell upon the Lord's Name, and drink in the Nectar; day and night, worship and adore Him.

ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਗਿ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥
jog daan anek kiriaa lag charan kamalah saadheeai |

The merits of Yoga, charity and religious rituals are obtained by grasping His lotus feet.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥
bhaau bhagat deaal mohan dookh sagale paraharai |

Loving devotion to the merciful, enticing Lord takes away all pain.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਧਿਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥
binavant naanak tarai saagar dhiaae suaamee naraharai |1|

Prays Nanak, cross over the world-ocean, meditating on the Lord, your Lord and Master. ||1||

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
sukh saagar gobind simaran bhagat gaaveh gun tere raam |

Meditation on the Lord of the Universe is an ocean of peace; Your devotees sing Your Glorious Praises, Lord.

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
anad mangal gur charanee laage paae sookh ghanere raam |

Ecstasy, bliss and great happiness are obtained by grasping hold of the Guru's feet.

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਲਿਆ ਦੂਖ ਹਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਿਆ ॥
sukh nidhaan miliaa dookh hariaa kripaa kar prabh raakhiaa |

Meeting with the treasure of peace, their pains are taken away; granting His Grace, God protects them.

ਹਰਿ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਖਿਆ ॥
har charan laagaa bhram bhau bhaagaa har naam rasanaa bhaakhiaa |

Those who grasp the Lord's feet - their fears and doubts run away, and they chant the Name of the Lord.

ਹਰਿ ਏਕੁ ਚਿਤਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਏਕੁ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ॥
har ek chitavai prabh ek gaavai har ek drisattee aaeaa |

He thinks of the One Lord, and he sings of the One God; he gazes upon the One Lord alone.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430