Sri Guru Granth Sahib

Page - 599


ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਦੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥
jo antar so baahar dekhahu avar na doojaa koee jeeo |

He is within - see Him outside as well; there is no one, other than Him.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਈ ਜੀਉ ॥੨॥
guramukh ek drisatt kar dekhahu ghatt ghatt jot samoee jeeo |2|

As Gurmukh, look upon all with the single eye of equality; in each and every heart, the Divine Light is contained. ||2||

ਚਲਤੌ ਠਾਕਿ ਰਖਹੁ ਘਰਿ ਅਪਨੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਇਹ ਮਤਿ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥
chalatau tthaak rakhahu ghar apanai gur miliaai ih mat hoee jeeo |

Restrain your fickle mind, and keep it steady within its own home; meeting the Guru, this understanding is obtained.

ਦੇਖਿ ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਰਹਉ ਬਿਸਮਾਦੀ ਦੁਖੁ ਬਿਸਰੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੩॥
dekh adrisatt rhau bisamaadee dukh bisarai sukh hoee jeeo |3|

Seeing the unseen Lord, you shall be amazed and delighted; forgetting your pain, you shall be at peace. ||3||

ਪੀਵਹੁ ਅਪਿਉ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥
peevahu apiau param sukh paaeeai nij ghar vaasaa hoee jeeo |

Drinking in the ambrosial nectar, you shall attain the highest bliss, and dwell within the home of your own self.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੪॥
janam maran bhav bhanjan gaaeeai punarap janam na hoee jeeo |4|

So sing the Praises of the Lord, the Destroyer of the fear of birth and death, and you shall not be reincarnated again. ||4||

ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥
tat niranjan jot sabaaee sohan bhed na koee jeeo |

The essence, the immaculate Lord, the Light of all - I am He and He is me - there is no difference between us.

ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧੧॥
aparanpar paarabraham paramesar naanak gur miliaa soee jeeo |5|11|

The Infinite Transcendent Lord, the Supreme Lord God - Nanak has met with Him, the Guru. ||5||11||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
soratth mahalaa 1 ghar 3 |

Sorat'h, First Mehl, Third House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾ ॥
jaa tis bhaavaa tad hee gaavaa |

When I am pleasing to Him, then I sing His Praises.

ਤਾ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਵਾ ॥
taa gaave kaa fal paavaa |

Singing His Praises, I receive the fruits of my rewards.

ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲੁ ਹੋਈ ॥
gaave kaa fal hoee |

The rewards of singing His Praises

ਜਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥
jaa aape devai soee |1|

Are obtained when He Himself gives them. ||1||

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
man mere gur bachanee nidh paaee |

O my mind, through the Word of the Guru's Shabad, the treasure is obtained;

ਤਾ ਤੇ ਸਚ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
taa te sach meh rahiaa samaaee | rahaau |

this is why I remain immersed in the True Name. ||Pause||

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਅੰਤਰਿ ਜਾਗੀ ॥
gur saakhee antar jaagee |

When I awoke within myself to the Guru's Teachings,

ਤਾ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥
taa chanchal mat tiaagee |

then I renounced my fickle intellect.

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜੀਆਰਾ ॥
gur saakhee kaa ujeeaaraa |

When the Light of the Guru's Teachings dawned,

ਤਾ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧੵਾਰਾ ॥੨॥
taa mittiaa sagal andhayaaraa |2|

and then all darkness was dispelled. ||2||

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
gur charanee man laagaa |

When the mind is attached to the Guru's Feet,

ਤਾ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਭਾਗਾ ॥
taa jam kaa maarag bhaagaa |

then the Path of Death recedes.

ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇਆ ॥
bhai vich nirbhau paaeaa |

Through the Fear of God, one attains the Fearless Lord;

ਤਾ ਸਹਜੈ ਕੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥੩॥
taa sahajai kai ghar aaeaa |3|

then, one enters the home of celestial bliss. ||3||

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥
bhanat naanak boojhai ko beechaaree |

Prays Nanak, how rare are those who reflect and understand,

ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥
eis jag meh karanee saaree |

the most sublime action in this world.

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ ॥
karanee keerat hoee |

The noblest deed is to sing the Lord's Praises,

ਜਾ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥੧੨॥
jaa aape miliaa soee |4|1|12|

and so meet the Lord Himself. ||4||1||12||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥
soratth mahalaa 3 ghar 1 |

Sorat'h, Third Mehl, First House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥
sevak sev kareh sabh teree jin sabadai saad aaeaa |

All of Your servants, who relish the Word of Your Shabad, serve You.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
gur kirapaa te niramal hoaa jin vichahu aap gavaaeaa |

By Guru's Grace, they become pure, eradicating self-conceit from within.

ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥
anadin gun gaaveh nit saache gur kai sabad suhaaeaa |1|

Night and day, they continually sing the Glorious Praises of the True Lord; they are adorned with the Word of the Guru's Shabad. ||1||

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥
mere tthaakur ham baarik saran tumaaree |

O my Lord and Master, I am Your child; I seek Your Sanctuary.

ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਕੇਵਲੁ ਆਪਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
eko sachaa sach too keval aap muraaree | rahaau |

You are the One and Only Lord, the Truest of the True; You Yourself are the Destroyer of ego. ||Pause||

ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
jaagat rahe tinee prabh paaeaa sabade haumai maaree |

Those who remain wakeful obtain God; through the Word of the Shabad, they conquer their ego.

ਗਿਰਹੀ ਮਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਨ ਉਦਾਸੀ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥
girahee meh sadaa har jan udaasee giaan tat beechaaree |

Immersed in family life, the Lord's humble servant ever remains detached; he reflects upon the essence of spiritual wisdom.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥੨॥
satigur sev sadaa sukh paaeaa har raakhiaa ur dhaaree |2|

Serving the True Guru, he finds eternal peace, and he keeps the Lord enshrined in his heart. ||2||

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਆ ॥
eihu manooaa dah dis dhaavadaa doojai bhaae khuaaeaa |

This mind wanders in the ten directions; it is consumed by the love of duality.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter