Sri Guru Granth Sahib

Page - 1004


ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥
baajh guroo gubaaraa |

Without the Guru, there is only pitch darkness.

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੨॥
mil satigur nisataaraa |2|

Meeting with the True Guru, one is emancipated. ||2||

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ॥
hau hau karam kamaane |

All the deeds done in egotism,

ਤੇ ਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ॥
te te bandh galaane |

are just chains around the neck.

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ॥
meree meree dhaaree |

Harboring self-conceit and self-interest

ਓਹਾ ਪੈਰਿ ਲੋਹਾਰੀ ॥
ohaa pair lohaaree |

is just like placing chains around one's ankles.

ਸੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥
so gur mil ek pachhaanai |

He alone meets with the Guru, and realizes the One Lord,

ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਮਥਾਣੈ ॥੩॥
jis hovai bhaag mathaanai |3|

who has such destiny written on his forehead. ||3||

ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
so miliaa ji har man bhaaeaa |

He alone meets the Lord, who is pleasing to His Mind.

ਸੋ ਭੂਲਾ ਜਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ॥
so bhoolaa ji prabhoo bhulaaeaa |

He alone is deluded, who is deluded by God.

ਨਹ ਆਪਹੁ ਮੂਰਖੁ ਗਿਆਨੀ ॥
nah aapahu moorakh giaanee |

No one, by himself, is ignorant or wise.

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥
ji karaavai su naam vakhaanee |

He alone chants the Naam, whom the Lord inspires to do so.

ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
teraa ant na paaraavaaraa |

You have no end or limitation.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੧੭॥
jan naanak sad balihaaraa |4|1|17|

Servant Nanak is forever a sacrifice to You. ||4||1||17||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿ ਲੀਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥
mohanee mohi lee trai guneea |

Maya, the enticer, has enticed the world of the three gunas, the three qualities.

ਲੋਭਿ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ॥
lobh viaapee jhootthee duneea |

The false world is engrossed in greed.

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਕੈ ਸੰਚੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥
meree meree kar kai sanchee ant kee baar sagal le chhaleea |1|

Crying out, "Mine, mine!" they collect possessions, but in the end, they are all deceived. ||1||

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਦਇਅਲੀਆ ॥
nirbhau nirankaar deialeea |

The Lord is fearless, formless and merciful.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeea jant sagale pratipaleea |1| rahaau |

He is the Cherisher of all beings and creatures. ||1||Pause||

ਏਕੈ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਿ ਗਾਡੀ ਗਡਹੈ ॥
ekai sram kar gaaddee gaddahai |

Some collect wealth, and bury it in the ground.

ਏਕਹਿ ਸੁਪਨੈ ਦਾਮੁ ਨ ਛਡਹੈ ॥
ekeh supanai daam na chhaddahai |

Some cannot abandon wealth, even in their dreams.

ਰਾਜੁ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਜਿਨਿ ਥੈਲੀ ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚੰਚਲਿ ਚਲੀਆ ॥੨॥
raaj kamaae karee jin thailee taa kai sang na chanchal chaleea |2|

The king exercises his power, and fills his money-bags, but this fickle companion will not go along with him. ||2||

ਏਕਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ॥
ekeh praan pindd te piaaree |

Some love this wealth even more than their body and breath of life.

ਏਕ ਸੰਚੀ ਤਜਿ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ek sanchee taj baap mahataaree |

Some collect it, forsaking their fathers and mothers.

ਸੁਤ ਮੀਤ ਭ੍ਰਾਤ ਤੇ ਗੁਹਜੀ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਹੋਈ ਖਲੀਆ ॥੩॥
sut meet bhraat te guhajee taa kai nikatt na hoee khaleea |3|

Some hide it from their children, friends and siblings, but it will not remain with them. ||3||

ਹੋਇ ਅਉਧੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥
hoe aaudhoot baitthe laae taaree |

Some become hermits, and sit in meditative trances.

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥
jogee jatee panddit beechaaree |

Some are Yogis, celibates, religious scholars and thinkers.

ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਨ ਮਹਿ ਬਸਤੇ ਊਠਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ॥੪॥
grihi marree masaanee ban meh basate aootth tinaa kai laagee paleea |4|

Some dwell in homes, graveyards, cremation grounds and forests; but Maya still clings to them there. ||4||

ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਠਾਕੁਰਿ ਜਾ ਕੇ ॥
kaatte bandhan tthaakur jaa ke |

When the Lord and Master releases one from his bonds,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਸਿਓ ਜੀਅ ਤਾ ਕੈ ॥
har har naam basio jeea taa kai |

the Name of the Lord, Har, Har, comes to dwell in his soul.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਲੀਆ ॥੫॥੨॥੧੮॥
saadhasang bhe jan mukate gat paaee naanak nadar nihaleea |5|2|18|

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, His humble servants are liberated; O Nanak, they are redeemed and enraptured by the Lord's Glance of Grace. ||5||2||18||

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaroo mahalaa 5 |

Maaroo, Fifth Mehl:

ਸਿਮਰਹੁ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਊ ॥
simarahu ek niranjan soaoo |

Meditate in remembrance on the One Immaculate Lord.

ਜਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਨ ਕੋਊ ॥
jaa te birathaa jaat na koaoo |

No one is turned away from Him empty-handed.

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਿਆ ॥
maat garabh meh jin pratipaariaa |

He cherished and preserved you in your mother's womb;

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥
jeeo pindd de saaj savaariaa |

He blessed you with body and soul, and embellished you.

ਸੋਈ ਬਿਧਾਤਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਜਪੀਐ ॥
soee bidhaataa khin khin japeeai |

Each and every instant, meditate on that Creator Lord.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਅਵਗੁਣ ਸਭਿ ਢਕੀਐ ॥
jis simarat avagun sabh dtakeeai |

Meditating in remembrance on Him, all faults and mistakes are covered.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥
charan kamal ur antar dhaarahu |

Enshrine the Lord's lotus feet deep within the nucleus of your self.

ਬਿਖਿਆ ਬਨ ਤੇ ਜੀਉ ਉਧਾਰਹੁ ॥
bikhiaa ban te jeeo udhaarahu |

Save your soul from the waters of corruption.

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਮਿਟਹਿ ਬਿਲਲਾਟਾ ॥
karan palaah mitteh bilalaattaa |

Your cries and shrieks shall be ended;

ਜਪਿ ਗੋਵਿਦ ਭਰਮੁ ਭਉ ਫਾਟਾ ॥
jap govid bharam bhau faattaa |

meditating on the Lord of the Universe, your doubts and fears shall be dispelled.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥
saadhasang viralaa ko paae |

Rare is that being, who finds the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਏ ॥੧॥
naanak taa kai bal bal jaae |1|

Nanak is a sacrifice, a sacrifice to Him. ||1||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਧਾਰਾ ॥
raam naam man tan aadhaaraa |

The Lord's Name is the support of my mind and body.

ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo simarai tis kaa nisataaraa |1| rahaau |

Whoever meditates on Him is emancipated. ||1||Pause||

ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥
mithiaa vasat sat kar maanee |

He believes that the false thing is true.

ਹਿਤੁ ਲਾਇਓ ਸਠ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ॥
hit laaeio satth moorr agiaanee |

The ignorant fool falls in love with it.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤਾ ॥
kaam krodh lobh mad maataa |

He is intoxicated with the wine of sexual desire, anger and greed;

ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥
kauddee badalai janam gavaataa |

he loses this human life in exchance for a mere shell.

ਅਪਨਾ ਛੋਡਿ ਪਰਾਇਐ ਰਾਤਾ ॥
apanaa chhodd paraaeaai raataa |

He abandons his own, and loves that of others.

ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਨ ਤਨ ਸੰਗਿ ਜਾਤਾ ॥
maaeaa mad man tan sang jaataa |

His mind and body are permeated with the intoxication of Maya.

ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੈ ਕਰਤ ਕਲੋਲਾ ॥
trisan na boojhai karat kalolaa |

His thirsty desires are not quenched, although he indulges in pleasures.

ਊਣੀ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਸਭਿ ਬੋਲਾ ॥
aoonee aas mithiaa sabh bolaa |

His hopes are not fulfilled, and all his words are false.

ਆਵਤ ਇਕੇਲਾ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥
aavat ikelaa jaat ikelaa |

He comes alone, and he goes alone.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430