Sri Guru Granth Sahib

Page - 718


ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ttoddee mahalaa 5 |

Todee, Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
har har charan ridai ur dhaare |

I have enshrined the Lord's Feet within my heart.

ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simar suaamee satigur apunaa kaaraj safal hamaare |1| rahaau |

Contemplating my Lord and Master, my True Guru, all my affairs have been resolved. ||1||Pause||

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
pun daan poojaa paramesur har keerat tat beechaare |

The merits of giving donations to charity and devotional worship come from the Kirtan of the Praises of the Transcendent Lord; this is the true essence of wisdom.

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੧॥
gun gaavat atul sukh paaeaa tthaakur agam apaare |1|

Singing the Praises of the unapproachable, infinite Lord and Master, I have found immeasurable peace. ||1||

ਜੋ ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਅਪਨੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰਿ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥
jo jan paarabraham apane keene tin kaa baahur kachh na beechaare |

The Supreme Lord God does not consider the merits and demerits of those humble beings whom He makes His own.

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸੁਨਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥
naam ratan sun jap jap jeevaa har naanak kantth majhaare |2|11|30|

Hearing, chanting and meditating on the jewel of the Naam, I live; Nanak wears the Lord as his necklace. ||2||11||30||

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥
ttoddee mahalaa 9 |

Todee, Ninth Mehl:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥
khau kahaa apanee adhamaaee |

What can I say about my base nature?

ਉਰਝਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aurajhio kanak kaamanee ke ras nah keerat prabh gaaee |1| rahaau |

I am entangled in the love of gold and women, and I have not sung the Kirtan of God's Praises. ||1||Pause||

ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚੁ ਜਾਨਿ ਕੈ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥
jag jhootthe kau saach jaan kai taa siau ruch upajaaee |

I judge the false world to be true, and I have fallen in love with it.

ਦੀਨ ਬੰਧ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੁ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥
deen bandh simario nahee kabahoo hot ju sang sahaaee |1|

I have never contemplated the friend of the poor, who shall be my companion and helper in the end. ||1||

ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈ ਨਿਸ ਦਿਨਿ ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ॥
magan rahio maaeaa mai nis din chhuttee na man kee kaaee |

I remain intoxicated by Maya, night and day, and the filth of my mind will not depart.

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਨਤ ਗਤਿ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥
keh naanak ab naeh anat gat bin har kee saranaaee |2|1|31|

Says Nanak, now, without the Lord's Sanctuary, I cannot find salvation in any other way. ||2||1||31||

ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥
ttoddee baanee bhagataan kee |

Todee, The Word Of The Devotees:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਦੂਰਿ ॥
koee bolai niravaa koee bolai door |

Some say that He is near, and others say that He is far away.

ਜਲ ਕੀ ਮਾਛੁਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰਿ ॥੧॥
jal kee maachhulee charai khajoor |1|

We might just as well say that the fish climbs out of the water, up the tree. ||1||

ਕਾਂਇ ਰੇ ਬਕਬਾਦੁ ਲਾਇਓ ॥
kaane re bakabaad laaeio |

Why do you speak such nonsense?

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin har paaeio tineh chhapaaeio |1| rahaau |

One who has found the Lord, keeps quiet about it. ||1||Pause||

ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਇ ਕੈ ਬੇਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥
panddit hoe kai bed bakhaanai |

Those who become Pandits, religious scholars, recite the Vedas,

ਮੂਰਖੁ ਨਾਮਦੇਉ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨੈ ॥੨॥੧॥
moorakh naamadeo raameh jaanai |2|1|

but foolish Naam Dayv knows only the Lord. ||2||1||

ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥
kaun ko kalank rahio raam naam let hee |

Whose blemishes remain, when one chants the Lord's Name?

ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
patit pavit bhe raam kahat hee |1| rahaau |

Sinners become pure, chanting the Lord's Name. ||1||Pause||

ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ ॥
raam sang naamadev jan kau pratagiaa aaee |

With the Lord, servant Naam Dayv has come to have faith.

ਏਕਾਦਸੀ ਬ੍ਰਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾੲਂੀ ॥੧॥
ekaadasee brat rahai kaahe kau teerath jaaenee |1|

I have stopped fasting on the eleventh day of each month; why should I bother to go on pilgrimages to sacred shrines? ||1||

ਭਨਤਿ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਤਿ ਭਏ ॥
bhanat naamadeo sukrit sumat bhe |

Prays Naam Dayv, I have become a man of good deeds and good thoughts.

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਕਹਿ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬੈਕੁੰਠਿ ਗਏ ॥੨॥੨॥
guramat raam keh ko ko na baikuntth ge |2|2|

Chanting the Lord's Name, under Guru's Instructions, who has not gone to heaven? ||2||2||

ਤੀਨਿ ਛੰਦੇ ਖੇਲੁ ਆਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
teen chhande khel aachhai |1| rahaau |

Here is a verse with a three-fold play on words. ||1||Pause||

ਕੁੰਭਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਆਛੈ ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਡੀ ਗੋ ॥
kunbhaar ke ghar haanddee aachhai raajaa ke ghar saanddee go |

In the potter's home there are pots, and in the king's home there are camels.

ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਆਛੈ ਰਾਂਡੀ ਸਾਂਡੀ ਹਾਂਡੀ ਗੋ ॥੧॥
baaman ke ghar raanddee aachhai raanddee saanddee haanddee go |1|

In the Brahmin's home there are widows. So here they are: haandee, saandee, raandee. ||1||

ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀਂਗੁ ਆਛੈ ਭੈਸਰ ਮਾਥੈ ਸੀਂਗੁ ਗੋ ॥
baanee ke ghar heeng aachhai bhaisar maathai seeng go |

In the home of the grocer there is asafoetida; on the forehead of the buffalo there are horns.

ਦੇਵਲ ਮਧੇ ਲੀਗੁ ਆਛੈ ਲੀਗੁ ਸੀਗੁ ਹੀਗੁ ਗੋ ॥੨॥
deval madhe leeg aachhai leeg seeg heeg go |2|

In the temple of Shiva there are lingams. So here they are: heeng, seeng, leeng. ||2||

ਤੇਲੀ ਕੈ ਘਰ ਤੇਲੁ ਆਛੈ ਜੰਗਲ ਮਧੇ ਬੇਲ ਗੋ ॥
telee kai ghar tel aachhai jangal madhe bel go |

In the house of the oil-presser there is oil; in the forest there are vines.

ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ ਕੇਲ ਬੇਲ ਤੇਲ ਗੋ ॥੩॥
maalee ke ghar kel aachhai kel bel tel go |3|

In the gardener's home there are bananas. So here they are: tayl, bayl, kayl. ||3||

ਸੰਤਾਂ ਮਧੇ ਗੋਬਿੰਦੁ ਆਛੈ ਗੋਕਲ ਮਧੇ ਸਿਆਮ ਗੋ ॥
santaan madhe gobind aachhai gokal madhe siaam go |

The Lord of the Universe, Govind, is within His Saints; Krishna, Shyaam, is in Gokal.

ਨਾਮੇ ਮਧੇ ਰਾਮੁ ਆਛੈ ਰਾਮ ਸਿਆਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ॥੪॥੩॥
naame madhe raam aachhai raam siaam gobind go |4|3|

The Lord, Raam, is in Naam Dayv. So here they are: Raam, Shyaam, Govind. ||4||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430