Sri Guru Granth Sahib

Page - 742


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥
darasan dekh jeevaa gur teraa |

Gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan, I live.

ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥
pooran karam hoe prabh meraa |1|

My karma is perfect, O my God. ||1||

ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥
eih benantee sun prabh mere |

Please, listen to this prayer, O my God.

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dehi naam kar apane chere |1| rahaau |

Please bless me with Your Name, and make me Your chaylaa, Your disciple. ||1||Pause||

ਅਪਣੀ ਸਰਣਿ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥
apanee saran raakh prabh daate |

Please keep me under Your Protection, O God, O Great Giver.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥
guraprasaad kinai viralai jaate |2|

By Guru's Grace, a few people understand this. ||2||

ਸੁਨਹੁ ਬਿਨਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
sunahu binau prabh mere meetaa |

Please hear my prayer, O God, my Friend.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰੈ ਚੀਤਾ ॥੩॥
charan kamal vaseh merai cheetaa |3|

May Your Lotus Feet abide within my consciousness. ||3||

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
naanak ek karai aradaas |

Nanak makes one prayer:

ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥
visar naahee pooran gunataas |4|18|24|

may I never forget You, O perfect treasure of virtue. ||4||18||24||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥
meet saajan sut bandhap bhaaee |

He is my friend, companion, child, relative and sibling.

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥
jat kat pekhau har sang sahaaee |1|

Wherever I look, I see the Lord as my companion and helper. ||1||

ਜਤਿ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ਧਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
jat meree pat meree dhan har naam |

The Lord's Name is my social status, my honor and wealth.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sookh sahaj aanand bisaraam |1| rahaau |

He is my pleasure, poise, bliss and peace. ||1||Pause||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ ਪਹਿਰਿ ਸਨਾਹ ॥
paarabraham jap pahir sanaah |

I have strapped on the armor of meditation on the Supreme Lord God.

ਕੋਟਿ ਆਵਧ ਤਿਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਹਿ ॥੨॥
kott aavadh tis bedhat naeh |2|

It cannot be pierced, even by millions of weapons. ||2||

ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ॥
har charan saran garr kott hamaarai |

The Sanctuary of the Lord's Feet is my fortress and battlement.

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਨ ਬਿਦਾਰੈ ॥੩॥
kaal kanttak jam tis na bidaarai |3|

The Messenger of Death, the torturer, cannot demolish it. ||3||

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
naanak daas sadaa balihaaree |

Slave Nanak is forever a sacrifice

ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥
sevak sant raajaa raam muraaree |4|19|25|

to the selfless servants and Saints of the Sovereign Lord, the Destroyer of ego. ||4||19||25||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾ ॥
gun gopaal prabh ke nit gaahaa |

Where the Glorious Praises of God, the Lord of the world are continually sung,

ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥
anad binod mangal sukh taahaa |1|

there is bliss, joy, happiness and peace. ||1||

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥
chal sakhee prabh raavan jaahaa |

Come, O my companions - let us go and enjoy God.

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saadh janaa kee charanee paahaa |1| rahaau |

Let us fall at the feet of the holy, humble beings. ||1||Pause||

ਕਰਿ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਰਿ ਬਾਛਾਹਾ ॥
kar benatee jan dhoor baachhaahaa |

I pray for the dust of the feet of the humble.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਲਾਹਾਂ ॥੨॥
janam janam ke kilavikh laahaan |2|

It shall wash away the sins of countless incarnations. ||2||

ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥
man tan praan jeeo arapaahaa |

I dedicate my mind, body, breath of life and soul to God.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਕਟਾਹਾਂ ॥੩॥
har simar simar maan mohu kattaahaan |3|

Remembering the Lord in meditation, I have eradicated pride and emotional attachment. ||3||

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥
deen deaal karahu utasaahaa |

O Lord, O Merciful to the meek, please give me faith and confidence,

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥
naanak daas har saran samaahaa |4|20|26|

so that slave Nanak may remain absorbed in Your Sanctuary. ||4||20||26||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥
baikuntth nagar jahaa sant vaasaa |

The city of heaven is where the Saints dwell.

ਪ੍ਰਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥
prabh charan kamal rid maeh nivaasaa |1|

They enshrine the Lotus Feet of God within their hearts. ||1||

ਸੁਣਿ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਦਿਖਲਾਵਉ ॥
sun man tan tujh sukh dikhalaavau |

Listen, O my mind and body, and let me show you the way to find peace,

ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝੁ ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har anik binjan tujh bhog bhunchaavau |1| rahaau |

so that you may eat and enjoy the various delicacies of the Lord||1||Pause||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੁੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
amrit naam bhunch man maahee |

Taste the Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of the Lord, within your mind.

ਅਚਰਜ ਸਾਦ ਤਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ॥੨॥
acharaj saad taa ke barane na jaahee |2|

Its taste is wondrous - it cannot be described. ||2||

ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਿ ਥਾਕੀ ॥
lobh mooaa trisanaa bujh thaakee |

Your greed shall die, and your thirst shall be quenched.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥
paarabraham kee saran jan taakee |3|

The humble beings seek the Sanctuary of the Supreme Lord God. ||3||

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ ॥
janam janam ke bhai moh nivaare |

The Lord dispels the fears and attachments of countless incarnations.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥
naanak daas prabh kirapaa dhaare |4|21|27|

God has showered His Mercy and Grace upon slave Nanak. ||4||21||27||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mahalaa 5 |

Soohee, Fifth Mehl:

ਅਨਿਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰਹਰਿਆ ॥
anik beeng daas ke parahariaa |

God covers the many shortcomings of His slaves.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨਾ ਕਰਿਆ ॥੧॥
kar kirapaa prabh apanaa kariaa |1|

Granting His Mercy, God makes them His own. ||1||

ਤੁਮਹਿ ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪਨਾ ॥
tumeh chhaddaae leeo jan apanaa |

You emancipate Your humble servant,

ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਜਾਲੁ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aurajh pario jaal jag supanaa |1| rahaau |

and rescue him from the noose of the world, which is just a dream. ||1||Pause||

ਪਰਬਤ ਦੋਖ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲਾ ॥
parabat dokh mahaa bikaraalaa |

Even huge mountains of sin and corruption

ਖਿਨ ਮਹਿ ਦੂਰਿ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ ॥੨॥
khin meh door kee deaalaa |2|

are removed in an instant by the Merciful Lord. ||2||

ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
sog rog bipat at bhaaree |

Sorrow, disease and the most terrible calamities

ਦੂਰਿ ਭਈ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੩॥
door bhee jap naam muraaree |3|

are removed by meditating on the Naam, the Name of the Lord. ||3||

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਲੀਨੋ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
drisatt dhaar leeno larr laae |

Bestowing His Glance of Grace, He attaches us to the hem of His robe.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430