Sri Guru Granth Sahib

Page - 394


ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
laal javehar bhare bhanddaar |

My treasure-house is overflowing with rubies and jewels;

ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਜਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
tott na aavai jap nirankaar |

I meditate on the Formless Lord, and so they never run short.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
amrit sabad peevai jan koe |

How rare is that humble being, who drinks in the Ambrosial Nectar of the Word of the Shabad.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥
naanak taa kee param gat hoe |2|41|92|

O Nanak, he attains the state of highest dignity. ||2||41||92||

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa ghar 7 mahalaa 5 |

Aasaa, Seventh House, Fifth Mehl:

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ॥
har kaa naam ridai nit dhiaaee |

Meditate continually on the Name of the Lord within your heart.

ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਂਈ ॥੧॥
sangee saathee sagal taraanee |1|

Thus you shall save all your companions and associates. ||1||

ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥
gur merai sang sadaa hai naale |

My Guru is always with me, near at hand.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸਮੑਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
simar simar tis sadaa samaale |1| rahaau |

Meditating, meditating in remembrance on Him, I cherish Him forever. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥
teraa keea meetthaa laagai |

Your actions seem so sweet to me.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥
har naam padaarath naanak maangai |2|42|93|

Nanak begs for the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||2||42||93||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
saadhoo sangat tariaa sansaar |

The world is saved by the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
har kaa naam maneh aadhaar |1|

The Name of the Lord is the Support of the mind. ||1||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ॥
charan kamal guradev piaare |

The Saints worship and adore the Lotus Feet of the Divine Guru;

ਪੂਜਹਿ ਸੰਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
poojeh sant har preet piaare |1| rahaau |

they love the Beloved Lord. ||1||Pause||

ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗੁ ॥
jaa kai masatak likhiaa bhaag |

She who has such good destiny written upon her forehead,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੪੩॥੯੪॥
kahu naanak taa kaa thir sohaag |2|43|94|

says Nanak, is blessed with the eternal happy marriage with the Lord. ||2||43||94||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਮੀਠੀ ਆਗਿਆ ਪਿਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥
meetthee aagiaa pir kee laagee |

The Order of my Husband Lord seems so sweet to me.

ਸਉਕਨਿ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥
saukan ghar kee kant tiaagee |

My Husband Lord has driven out the one who was my rival.

ਪ੍ਰਿਅ ਸੋਹਾਗਨਿ ਸੀਗਾਰਿ ਕਰੀ ॥
pria sohaagan seegaar karee |

My Beloved Husband has decorated me, His happy soul-bride.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਤਿ ਹਰੀ ॥੧॥
man mere kee tapat haree |1|

He has quieted the burning thirst of my mind. ||1||

ਭਲੋ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਕਹਿਆ ਮਾਨਿਆ ॥
bhalo bheio pria kahiaa maaniaa |

It is good that I submitted to the Will of my Beloved Lord.

ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸੁ ਘਰ ਕਾ ਜਾਨਿਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
sookh sahaj is ghar kaa jaaniaa | rahaau |

I have realized celestial peace and poise within this home of mine. ||Pause||

ਹਉ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਿਅ ਖਿਜਮਤਦਾਰ ॥
hau bandee pria khijamatadaar |

I am the hand-maiden, the attendant of my Beloved Lord.

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
ohu abinaasee agam apaar |

He is eternal and imperishable, inaccessible and infinite.

ਲੇ ਪਖਾ ਪ੍ਰਿਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥
le pakhaa pria jhlau paae |

Holding the fan, sitting at His Feet, I wave it over my Beloved.

ਭਾਗਿ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥
bhaag ge panch doot laave |2|

The five demons who tortured me have run away. ||2||

ਨਾ ਮੈ ਕੁਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
naa mai kul naa sobhaavant |

I am not from a noble family, and I am not beautiful.

ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਉ ਭਾਨੀ ਕੰਤ ॥
kiaa jaanaa kiau bhaanee kant |

What do I know? Why am I pleasing to my Beloved?

ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਨੀ ॥
mohi anaath gareeb nimaanee |

I am a poor orphan, destitute and dishonored.

ਕੰਤ ਪਕਰਿ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥
kant pakar ham keenee raanee |3|

My Husband took me in, and made me His queen. ||3||

ਜਬ ਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥
jab mukh preetam saajan laagaa |

When I saw my Beloved's face before me,

ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥
sookh sahaj meraa dhan sohaagaa |

I became so happy and peaceful; my married life was blessed.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
kahu naanak moree pooran aasaa |

Says Nanak, my desires are fulfilled.

ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥
satigur melee prabh gunataasaa |4|1|95|

The True Guru has united me with God, the treasure of excellence. ||4||1||95||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਮਾਥੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੂਰਿ ॥
maathai trikuttee drisatt karoor |

A frown creases her forehead, and her look is evil.

ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂੜਿ ॥
bolai kaurraa jihabaa kee foorr |

Her speech is bitter, and her tongue is rude.

ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਪਿਰੁ ਜਾਨੈ ਦੂਰਿ ॥੧॥
sadaa bhookhee pir jaanai door |1|

She is always hungry, and she believes her Husband to be far away. ||1||

ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈ ॥
aaisee isatree ik raam upaaee |

Such is Maya, the woman, which the One Lord has created.

ਉਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
aun sabh jag khaaeaa ham gur raakhe mere bhaaee | rahaau |

She is devouring the whole world, but the Guru has saved me, O my Siblings of Destiny. ||Pause||

ਪਾਇ ਠਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਹਿਆ ॥
paae tthgaulee sabh jag johiaa |

Administering her poisons, she has overcome the whole world.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਮੋਹਿਆ ॥
brahamaa bisan mahaadeo mohiaa |

She has bewitched Brahma, Vishnu and Shiva.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਹਿਆ ॥੨॥
guramukh naam lage se sohiaa |2|

Only those Gurmukhs who are attuned to the Naam are blessed. ||2||

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥
varat nem kar thaake punahacharanaa |

Performing fasts, religious observances and atonements, the mortals have grown weary.

ਤਟ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥
tatt teerath bhave sabh dharanaa |

They wander over the entire planet, on pilgrimages to the banks of sacred rivers.

ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥
se ubare ji satigur kee saranaa |3|

But they alone are saved, who seek the Sanctuary of the True Guru. ||3||

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥
maaeaa mohi sabho jag baadhaa |

Attached to Maya, the whole world is in bondage.

ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥
haumai pachai manamukh mooraakhaa |

The foolish self-willed manmukhs are consumed by their egotism.

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥
gur naanak baah pakar ham raakhaa |4|2|96|

Taking me by the arm, Guru Nanak has saved me. ||4||2||96||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ॥
sarab dookh jab bisareh suaamee |

Everything is painful, when one forgets the Lord Master.

ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥
eehaa aoohaa kaam na praanee |1|

Here and hereafter, such a mortal is useless. ||1||

ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧੵਾਇ ॥
sant tripataase har har dhayaae |

The Saints are satisfied, meditating on the Lord, Har, Har.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter