Sri Guru Granth Sahib

Page - 1348


ਮਨ ਮਹਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
man meh krodh mahaa ahankaaraa |

Within the mind dwell anger and massive ego.

ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥
poojaa kareh bahut bisathaaraa |

Worship services are performed with great pomp and ceremony.

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਤਨਿ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਏ ॥
kar isanaan tan chakr banaae |

Ritual cleansing baths are taken, and sacred marks are applied to the body.

ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਬ ਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥
antar kee mal kab hee na jaae |1|

But still, the filth and pollution within never depart. ||1||

ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥
eit sanjam prabh kin hee na paaeaa |

No one has ever found God in this way.

ਭਗਉਤੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhgautee mudraa man mohiaa maaeaa |1| rahaau |

The sacred mudras - ritualistic hand gestures - are made, but the mind remains enticed by Maya. ||1||Pause||

ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਿ ਰੇ ॥
paap kareh panchaan ke bas re |

They commit sins, under the influence of the five thieves.

ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਹਹਿ ਸਭਿ ਉਤਰੇ ॥
teerath naae kaheh sabh utare |

They bathe at sacred shrines, and claim that everything has been washed off.

ਬਹੁਰਿ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਇ ਨਿਸੰਕ ॥
bahur kamaaveh hoe nisank |

Then they commit them again, without fear of the consequences.

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਂਧਿ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ ॥੨॥
jam pur baandh khare kaalank |2|

The sinners are bound and gagged, and taken to the City of Death. ||2||

ਘੂਘਰ ਬਾਧਿ ਬਜਾਵਹਿ ਤਾਲਾ ॥
ghooghar baadh bajaaveh taalaa |

The ankle-bells shake and the cymbals vibrate,

ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲਾ ॥
antar kapatt fireh betaalaa |

but those who have deception within wander lost like demons.

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮੂਆ ॥
varamee maaree saap na mooaa |

By destroying its hole, the snake is not killed.

ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥੩॥
prabh sabh kichh jaanai jin too keea |3|

God, who created you, knows everything. ||3||

ਪੂੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
poonar taap geree ke basatraa |

You worship fire and wear saffron colored robes.

ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਿਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥
apadaa kaa maariaa grih te nasataa |

Stung by your misfortune, you abandon your home.

ਦੇਸੁ ਛੋਡਿ ਪਰਦੇਸਹਿ ਧਾਇਆ ॥
des chhodd paradeseh dhaaeaa |

Leaving your own country, you wander in foreign lands.

ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥
panch chanddaal naale lai aaeaa |4|

But you bring the five rejects with you. ||4||

ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥
kaan faraae hiraae ttookaa |

You have split your ears, and now you steal crumbs.

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਾਂਗੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥
ghar ghar maangai tripataavan te chookaa |

You beg from door to door, but you fail to be satisfied.

ਬਨਿਤਾ ਛੋਡਿ ਬਦ ਨਦਰਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
banitaa chhodd bad nadar par naaree |

You have abandoned your own wife, but now you sneak glances at other women.

ਵੇਸਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਖਿਆਰੀ ॥੫॥
ves na paaeeai mahaa dukhiaaree |5|

God is not found by wearing religious robes; you are utterly miserable! ||5||

ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ ॥
bolai naahee hoe baitthaa monee |

He does not speak; he is on silence.

ਅੰਤਰਿ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ॥
antar kalap bhavaaeeai jonee |

But he is filled with desire; he is made to wander in reincarnation.

ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹੀ ਸਹਤਾ ॥
an te rahataa dukh dehee sahataa |

Abstaining from food, his body suffers in pain.

ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਵਿਆਪਿਆ ਮਮਤਾ ॥੬॥
hukam na boojhai viaapiaa mamataa |6|

He does not realize the Hukam of the Lord's Command; he is afflicted by possessiveness. ||6||

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥
bin satigur kinai na paaee param gate |

Without the True Guru, no one has attained the supreme status.

ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੇ ॥
poochhahu sagal bed sinmrite |

Go ahead and ask all the Vedas and the Simritees.

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਜਾਈ ॥
manamukh karam karai ajaaee |

The self-willed manmukhs do useless deeds.

ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠਉਰ ਨ ਠਾਈ ॥੭॥
jiau baaloo ghar tthaur na tthaaee |7|

They are like a house of sand, which cannot stand. ||7||

ਜਿਸ ਨੋ ਭਏ ਗੁੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲਾ ॥
jis no bhe guobind deaalaa |

One unto whom the Lord of the Universe becomes Merciful,

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਤਿਨਿ ਬਾਧਿਓ ਪਾਲਾ ॥
gur kaa bachan tin baadhio paalaa |

sews the Word of the Guru's Shabad into his robes.

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
kott madhe koee sant dikhaaeaa |

Out of millions, it is rare that such a Saint is seen.

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥
naanak tin kai sang taraaeaa |8|

O Nanak, with him, we are carried across. ||8||

ਜੇ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
je hovai bhaag taa darasan paaeeai |

If one has such good destiny, then the Blessed Vision of His Darshan is obtained.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥
aap tarai sabh kuttanb taraaeeai |1| rahaau doojaa |2|

He saves himself, and carries across all his family as well. ||1||SECOND PAUSE||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
prabhaatee mahalaa 5 |

Prabhaatee, Fifth Mehl:

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਕਾਟੇ ॥
simarat naam kilabikh sabh kaatte |

Meditating in remembrance on the Naam, all the sins are erased.

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਕਾਗਰ ਫਾਟੇ ॥
dharam raae ke kaagar faatte |

The accounts held by the Righteous Judge of Dharma are torn up.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
saadhasangat mil har ras paaeaa |

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥
paarabraham rid maeh samaaeaa |1|

I have found the Sublime Essence of the Lord. The Supreme Lord God has melted into my heart. ||1||

ਰਾਮ ਰਮਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
raam ramat har har sukh paaeaa |

Dwelling on the Lord, Har, Har, I have found peace.

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਚਰਨ ਸਰਨਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tere daas charan saranaaeaa |1| rahaau |

Your slaves seek the Sanctuary of Your Feet. ||1||Pause||

ਚੂਕਾ ਗਉਣੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰੁ ॥
chookaa gaun mittiaa andhiaar |

The cycle of reincarnation is ended, and darkness is dispelled.

ਗੁਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥
gur dikhalaaeaa mukat duaar |

The Guru has revealed the door of liberation.

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਦ ਰਾਤਾ ॥
har prem bhagat man tan sad raataa |

My mind and body are forever imbued with loving devotion to the Lord.

ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਇਆ ਤਬ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥੨॥
prabhoo janaaeaa tab hee jaataa |2|

Now I know God, because He has made me know Him. ||2||

ਘਟਿ ਘਟਿ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਸੋਇ ॥
ghatt ghatt antar raviaa soe |

He is contained in each and every heart.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਬੀਜੋ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
tis bin beejo naahee koe |

Without Him, there is no one at all.

ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਛੇਦੇ ਭੈ ਭਰਮਾਂ ॥
bair birodh chhede bhai bharamaan |

Hatred, conflict, fear and doubt have been eliminated.

ਪ੍ਰਭਿ ਪੁੰਨਿ ਆਤਮੈ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥
prabh pun aatamai keene dharamaa |3|

God, the Soul of Pure Goodness, has manifested His Righteousness. ||3||

ਮਹਾ ਤਰੰਗ ਤੇ ਕਾਂਢੈ ਲਾਗਾ ॥
mahaa tarang te kaandtai laagaa |

He has rescued me from the most dangerous waves.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢਾ ॥
janam janam kaa ttoottaa gaandtaa |

Separated from Him for countless lifetimes, I am united with Him once again.

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਸਮੑਾਲਿਆ ॥
jap tap sanjam naam samaaliaa |

Chanting, intense meditation and strict self-discipline are the contemplation of the Naam.

ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥੪॥
apunai tthaakur nadar nihaaliaa |4|

My Lord and Master has blessed me with His Glance of Grace. ||4||

ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਕਲਿਆਣ ਤਿਥਾਈਂ ॥
mangal sookh kaliaan tithaaeen |

Bliss, peace and salvation are found in that place,


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter