Sri Guru Granth Sahib

Page - 813


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮੑਾਰੈ ॥੨॥
deen deaal kripaa nidhe saas saas samaarai |2|

Merciful to the meek, the treasure of mercy, He remembers and protects us with each and every breath. ||2||

ਕਰਣਹਾਰੁ ਜੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥
karanahaar jo kar rahiaa saaee vaddiaaee |

Whatever the Creator Lord does is glorious and great.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੁਖੁ ਖਸਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥
gur poorai upadesiaa sukh khasam rajaaee |3|

The Perfect Guru has instructed me, that peace comes by the Will of our Lord and Master. ||3||

ਚਿੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਜਿ ਜਨਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥
chint andesaa ganat taj jan hukam pachhaataa |

Anxieties, worries and calculations are dismissed; the Lord's humble servant accepts the Hukam of His Command.

ਨਹ ਬਿਨਸੈ ਨਹ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੮॥੪੮॥
nah binasai nah chhodd jaae naanak rang raataa |4|18|48|

He does not die, and He does not leave; Nanak is attuned to His Love. ||4||18||48||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਤੇ ਭਈ ਸਾਂਤਿ ਪਰਸਤ ਪਾਪ ਨਾਠੇ ॥
mahaa tapat te bhee saant parasat paap naatthe |

The great fire is put out and cooled; meeting with the Guru, sins run away.

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਗਲਤ ਥੇ ਕਾਢੇ ਦੇ ਹਾਥੇ ॥੧॥
andh koop meh galat the kaadte de haathe |1|

I fell into the deep dark pit; giving me His Hand, He pulled me out. ||1||

ਓਇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਮ ਉਨ ਕੀ ਰੇਨ ॥
oe hamaare saajanaa ham un kee ren |

He is my friend; I am the dust of His Feet.

ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਹੋਵਤ ਸੁਖੀ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jin bhettat hovat sukhee jeea daan den |1| rahaau |

Meeting with Him, I am at peace; He blesses me with the gift of the soul. ||1||Pause||

ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੀਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਬ ਆਇ ॥
paraa poorabalaa leekhiaa miliaa ab aae |

I have now received my pre-ordained destiny.

ਬਸਤ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਸਾਧ ਕੈ ਪੂਰਨ ਆਸਾਇ ॥੨॥
basat sang har saadh kai pooran aasaae |2|

Dwelling with the Lord's Holy Saints, my hopes are fulfilled. ||2||

ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਏ ਸੁਖ ਥਾਨ ॥
bhai binase tihu lok ke paae sukh thaan |

The fear of the three worlds is dispelled, and I have found my place of rest and peace.

ਦਇਆ ਕਰੀ ਸਮਰਥ ਗੁਰਿ ਬਸਿਆ ਮਨਿ ਨਾਮ ॥੩॥
deaa karee samarath gur basiaa man naam |3|

The all-powerful Guru has taken pity upon me, and the Naam has come to dwell in my mind. ||3||

ਨਾਨਕ ਕੀ ਤੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ॥
naanak kee too ttek prabh teraa aadhaar |

O God, You are the Anchor and Support of Nanak.

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੯॥੪੯॥
karan kaaran samarath prabh har agam apaar |4|19|49|

He is the Doer, the Cause of causes; the All-powerful Lord God is inaccessible and infinite. ||4||19||49||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਦੀਨੁ ਹੀਨੁ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਾਨਾ ॥
soee maleen deen heen jis prabh bisaraanaa |

One who forgets God is filthy, poor and low.

ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਬੂਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੧॥
karanaihaar na boojhee aap ganai bigaanaa |1|

The fool does not understand the Creator Lord; instead, he thinks that he himself is the doer. ||1||

ਦੂਖੁ ਤਦੇ ਜਦਿ ਵੀਸਰੈ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ॥
dookh tade jad veesarai sukh prabh chit aae |

Pain comes, when one forgets Him. Peace comes when one remembers God.

ਸੰਤਨ ਕੈ ਆਨੰਦੁ ਏਹੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santan kai aanand ehu nit har gun gaae |1| rahaau |

This is the way the Saints are in bliss - they continually sing the Glorious Praises of the Lord. ||1||Pause||

ਊਚੇ ਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰੈ ਨੀਚ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪੈ ॥
aooche te neechaa karai neech khin meh thaapai |

The high, He makes low, and the low, he elevates in an instant.

ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਠਾਕੁਰ ਪਰਤਾਪੈ ॥੨॥
keemat kahee na jaaeeai tthaakur parataapai |2|

The value of the glory of our Lord and Master cannot be estimated. ||2||

ਪੇਖਤ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਲਨੈ ਦਿਨੁ ਆਇਆ ॥
pekhat leelaa rang roop chalanai din aaeaa |

While he gazes upon beautiful dramas and plays, the day of his departure dawns.

ਸੁਪਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਭਇਆ ਸੰਗਿ ਚਲਿਆ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥
supane kaa supanaa bheaa sang chaliaa kamaaeaa |3|

The dream becomes the dream, and his actions do not go along with him. ||3||

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
karan kaaran samarath prabh teree saranaaee |

God is All-powerful, the Cause of causes; I seek Your Sanctuary.

ਹਰਿ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਨਾਨਕੁ ਜਪੈ ਸਦ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥੪॥੨੦॥੫੦॥
har dinas rain naanak japai sad sad bal jaaee |4|20|50|

Day and night, Nanak meditates on the Lord; forever and ever he is a sacrifice. ||4||20||50||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਰਿ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥
jal dtovau ih sees kar kar pag pakhalaavau |

I carry water on my head, and with my hands I wash their feet.

ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾਵਉ ॥੧॥
baar jaau lakh bereea daras pekh jeevaavau |1|

Tens of thousands of times, I am a sacrifice to them; gazing upon the Blessed Vision of their Darshan, I live. ||1||

ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥
krau manorath manai maeh apane prabh te paavau |

The hopes which I cherish in my mind - my God fulfills them all.

ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
deo soohanee saadh kai beejan dtolaavau |1| rahaau |

With my broom, I sweep the homes of the Holy Saints, and wave the fan over them. ||1||Pause||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ ਸੁਣਿ ਮਨਹਿ ਪੀਲਾਵਉ ॥
amrit gun sant bolate sun maneh peelaavau |

The Saints chant the Ambrosial Praises of the Lord; I listen, and my mind drinks it in.

ਉਆ ਰਸ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਬਿਖੈ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਵਉ ॥੨॥
auaa ras meh saant tripat hoe bikhai jalan bujhaavau |2|

That sublime essence calms and soothes me, and quenches the fire of sin and corruption. ||2||

ਜਬ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤਿਨੑ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗਾਵਉ ॥
jab bhagat kareh sant manddalee tina mil har gaavau |

When the galaxy of Saints worship the Lord in devotion, I join them, singing the Glorious Praises of the Lord.

ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ ॥੩॥
krau namasakaar bhagat jan dhoor mukh laavau |3|

I bow in reverence to the humble devotees, and apply the dust of their feet to my face. ||3||

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥
aootthat baitthat jpau naam ihu karam kamaavau |

Sitting down and standing up, I chant the Naam, the Name of the Lord; this is what I do.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਸਰਨਿ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥
naanak kee prabh benatee har saran samaavau |4|21|51|

This is Nanak's prayer to God, that he may merge in the Lord's Sanctuary. ||4||21||51||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਇਹੁ ਸਾਗਰੁ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
eihu saagar soee tarai jo har gun gaae |

He alone crosses over this world-ocean, who sings the Glorious Praises of the Lord.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਸੰਗਿ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥੧॥
saadhasangat kai sang vasai vaddabhaagee paae |1|

He dwells with the Saadh Sangat, the Company of the Holy; by great good fortune, he finds the Lord. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430