Sri Guru Granth Sahib

Page - 402


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨਾਹਾ ॥੧॥
putr kalatr grih sagal samagree sabh mithiaa asanaahaa |1|

Children, wives, homes, and all possessions - attachment to all of these is false. ||1||

ਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਹੈ ਹਾ ਹਾ ॥
re man kiaa kareh hai haa haa |

O mind, why do you burst out laughing?

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖੁ ਜੈਸੇ ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਇਕੁ ਰਾਮ ਭਜਨੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
drisatt dekh jaise harichandauree ik raam bhajan lai laahaa |1| rahaau |

See with your eyes, that these things are only mirages. So earn the profit of meditation on the One Lord. ||1||Pause||

ਜੈਸੇ ਬਸਤਰ ਦੇਹ ਓਢਾਨੇ ਦਿਨ ਦੋਇ ਚਾਰਿ ਭੋਰਾਹਾ ॥
jaise basatar deh odtaane din doe chaar bhoraahaa |

It is like the clothes which you wear on your body - they wear off in a few days.

ਭੀਤਿ ਊਪਰੇ ਕੇਤਕੁ ਧਾਈਐ ਅੰਤਿ ਓਰਕੋ ਆਹਾ ॥੨॥
bheet aoopare ketak dhaaeeai ant orako aahaa |2|

How long can you run upon a wall? Ultimately, you come to its end. ||2||

ਜੈਸੇ ਅੰਭ ਕੁੰਡ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਪਰਤ ਸਿੰਧੁ ਗਲਿ ਜਾਹਾ ॥
jaise anbh kundd kar raakhio parat sindh gal jaahaa |

It is like salt, preserved in its container; when it is put into water, it dissolves.

ਆਵਗਿ ਆਗਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਉਠਿ ਜਾਸੀ ਮੁਹਤ ਚਸਾਹਾ ॥੩॥
aavag aagiaa paarabraham kee utth jaasee muhat chasaahaa |3|

When the Order of the Supreme Lord God comes, the soul arises, and departs in an instant. ||3||

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲਹਿ ਲੇਖੈ ਬੈਸਹਿ ਲੇਖੈ ਲੈਦਾ ਸਾਹਾ ॥
re man lekhai chaaleh lekhai baiseh lekhai laidaa saahaa |

O mind, your steps are numbered, your moments spent sitting are numbered, and the breaths you are to take are numbered.

ਸਦਾ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਓਟਾਹਾ ॥੪॥੧॥੧੨੩॥
sadaa keerat kar naanak har kee ubare satigur charan ottaahaa |4|1|123|

Sing forever the Praises of the Lord, O Nanak, and you shall be saved, under the Shelter of the Feet of the True Guru. ||4||1||123||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥
apusatt baat te bhee seedharee doot dusatt sajanee |

That which was upside-down has been set upright; the deadly enemies and adversaries have become friends.

ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਰਤਨੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਮਲੀਨ ਬੁਧਿ ਹਛਨਈ ॥੧॥
andhakaar meh ratan pragaasio maleen budh hachhanee |1|

In the darkness, the jewel shines forth, and the impure understanding has become pure. ||1||

ਜਉ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ॥
jau kirapaa gobind bhee |

When the Lord of the Universe became merciful,

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukh sanpat har naam fal paae satigur milee |1| rahaau |

I found peace, wealth and the fruit of the Lord's Name; I have met the True Guru. ||1||Pause||

ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ॥
mohi kirapan kau koe na jaanat sagal bhavan pragattee |

No one knew me, the miserable miser, but now, I have become famous all over the world.

ਸੰਗਿ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਣਿ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥
sang baitthano kahee na paavat hun sagal charan sevee |2|

Before, no one would even sit with me, but now, all worship my feet. ||2||

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਫਿਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਿ ਗਈ ॥
aadt aadt kau firat dtoondtate man sagal trisan bujh gee |

I used to wander in search of pennies, but now, all the desires of my mind are satisfied.

ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥
ek bol bhee khavato naahee saadhasangat seetalee |3|

I could not bear even one criticism, but now, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I am cooled and soothed. ||3||

ਏਕ ਜੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥
ek jeeh gun kavan vakhaanai agam agam agamee |

What Glorious Virtues of the Inaccessible, Unfathomable, Profound Lord can one mere tongue describe?

ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥
daas daas daas ko kareeahu jan naanak har saranee |4|2|124|

Please, make me the slave of the slave of Your slaves; servant Nanak seeks the Lord's Sanctuary. ||4||2||124||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਤੋਟੇ ਕਉ ਬੇਗਿ ਧਾਇਆ ॥
re moorre laahe kau toon dteelaa dteelaa totte kau beg dhaaeaa |

O fool, you are so slow to earn your profits, and so quick to run up losses.

ਸਸਤ ਵਖਰੁ ਤੂੰ ਘਿੰਨਹਿ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਬਾਧਾ ਰੇਨਾਇਆ ॥੧॥
sasat vakhar toon ghineh naahee paapee baadhaa renaaeaa |1|

You do not purchase the inexpensive merchandise; O sinner, you are tied to your debts. ||1||

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਆਸਾਇਆ ॥
satigur teree aasaaeaa |

O True Guru, You are my only hope.

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੈ ਏਹਾ ਓਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
patit paavan tero naam paarabraham mai ehaa ottaaeaa |1| rahaau |

Your Name is the Purifier of sinners, O Supreme Lord God; You are my only Shelter. ||1||Pause||

ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਹਿ ਉਰਝਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ ॥
gandhan vain suneh urajhaaveh naam lait alakaaeaa |

Listening to the evil talk, you are caught up in it, but you are hesitant to chant the Naam, the Name of the Lord.

ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਉਮਾਹਿਓ ਬੂਝੀ ਉਲਟਾਇਆ ॥੨॥
nind chind kau bahut umaahio boojhee ulattaaeaa |2|

You are delighted by slanderous talk; your understanding is corrupt. ||2||

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਖਾਧਿ ਖਾਹਿ ਹਰਕਾਇਆ ॥
par dhan par tan par tee nindaa akhaadh khaeh harakaaeaa |

Others' wealth, others' wives and the slander of others - eating the uneatable, you have gone crazy.

ਸਾਚ ਧਰਮ ਸਿਉ ਰੁਚਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਸਤਿ ਸੁਨਤ ਛੋਹਾਇਆ ॥੩॥
saach dharam siau ruch nahee aavai sat sunat chhohaaeaa |3|

You have not enshrined love for the True Faith of Dharma; hearing the Truth, you are enraged. ||3||

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਇਆ ॥
deen deaal kripaal prabh tthaakur bhagat ttek har naaeaa |

O God, Merciful to the meek, Compassionate Lord Master, Your Name is the Support of Your devotees.

ਨਾਨਕ ਆਹਿ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੨੫॥
naanak aaeh saran prabh aaeio raakh laaj apanaaeaa |4|3|125|

Nanak has come to Your Sanctuary; O God, make him Your Own, and preserve his honor. ||4||3||125||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਮਿਥਿਆ ਸੰਗਿ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਬਾਧੇ ॥
mithiaa sang sang lapattaae moh maaeaa kar baadhe |

They are attached to falsehood; clinging to the transitory, they are trapped in emotional attachment to Maya.

ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ਅਹੰਬੁਧਿ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥
jah jaano so cheet na aavai ahanbudh bhe aandhe |1|

Wherever they go, they do not think of the Lord; they are blinded by intellectual egotism. ||1||

ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥
man bairaagee kiau na araadhe |

O mind, O renunciate, why don't you adore Him?

ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਹਿ ਤੂੰ ਬਸਤਾ ਸੰਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਿਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaach kottharee maeh toon basataa sang sagal bikhai kee biaadhe |1| rahaau |

You dwell in that flimsy chamber, with all the sins of corruption. ||1||Pause||

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੈ ਪਲੁ ਖਿਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥
meree meree karat din rain bihaavai pal khin chheejai arajaadhe |

Crying out, "Mine, mine", your days and nights pass away; moment by moment, your life is running out.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter