Sri Guru Granth Sahib

Page - 385


ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥
antar baahar ek dikhaaeaa |4|3|54|

Inwardly and outwardly, He has shown me the One Lord. ||4||3||54||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਨਿ ਬਲੀਆ ॥
paavat raleea joban baleea |

The mortal revels in joy, in the vigor of youth;

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗਿ ਰਲੀਆ ॥੧॥
naam binaa maattee sang raleea |1|

but without the Name, he mingles with dust. ||1||

ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤ੍ਰ ਓਢਲੀਆ ॥
kaan kunddaleea basatr odtaleea |

He may wear ear-rings and fine clothes,

ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਨਿ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sej sukhaleea man garabaleea |1| rahaau |

and have a comfortable bed, and his mind may be so proud. ||1||Pause||

ਤਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ ਸਿਰਿ ਕਨਿਕ ਛਤਰੀਆ ॥
talai kunchareea sir kanik chhatareea |

He may have elephants to ride, and golden umbrellas over his head;

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਲੇ ਧਰਨਿ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥
har bhagat binaa le dharan gaddaleea |2|

but without devotional worship to the Lord, he is buried beneath the dirt. ||2||

ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਿਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥
roop sundareea anik isatareea |

He may enjoy many women, of exquisite beauty;

ਹਰਿ ਰਸ ਬਿਨੁ ਸਭਿ ਸੁਆਦ ਫਿਕਰੀਆ ॥੩॥
har ras bin sabh suaad fikareea |3|

but without the sublime essence of the Lord, all tastes are tasteless. ||3||

ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖਲੀਆ ॥
maaeaa chhaleea bikaar bikhaleea |

Deluded by Maya, the mortal is led into sin and corruption.

ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥
saran naanak prabh purakh deialeea |4|4|55|

Nanak seeks the Sanctuary of God, the All-powerful, Compassionate Lord. ||4||4||55||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਰਿਆ ॥
ek bageechaa pedd ghan kariaa |

There is a garden, in which so many plants have grown.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਹਿ ਫਲਿਆ ॥੧॥
amrit naam tahaa meh faliaa |1|

They bear the Ambrosial Nectar of the Naam as their fruit. ||1||

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਗਿਆਨੀ ॥
aaisaa karahu beechaar giaanee |

Consider this, O wise one,

ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
jaa te paaeeai pad nirabaanee |

by which you may attain the state of Nirvaanaa.

ਆਸਿ ਪਾਸਿ ਬਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ ਬੀਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aas paas bikhooaa ke kunttaa beech amrit hai bhaaee re |1| rahaau |

All around this garden are pools of poison, but within it is the Ambrosial Nectar, O Siblings of Destiny. ||1||Pause||

ਸਿੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥
sinchanahaare ekai maalee |

There is only one gardener who tends it.

ਖਬਰਿ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥
khabar karat hai paat pat ddaalee |2|

He takes care of every leaf and branch. ||2||

ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਆਣਿ ਜੜਾਈ ॥
sagal banasapat aan jarraaee |

He brings all sorts of plants and plants them there.

ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
sagalee foolee nifal na kaaee |3|

They all bear fruit - none is without fruit. ||3||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
amrit fal naam jin gur te paaeaa |

One who receives the Ambrosial Fruit of the Naam from the Guru

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਿਨਿ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥
naanak daas taree tin maaeaa |4|5|56|

- O Nanak, such a servant crosses over the ocean of Maya. ||4||5||56||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਬਨਾਈ ॥
raaj leelaa terai naam banaaee |

The pleasures of royalty are derived from Your Name.

ਜੋਗੁ ਬਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥
jog baniaa teraa keeratan gaaee |1|

I attain Yoga, singing the Kirtan of Your Praises. ||1||

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲੑੈ ॥
sarab sukhaa bane terai olaai |

All comforts are obtained in Your Shelter.

ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੑੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhram ke parade satigur kholae |1| rahaau |

The True Guru has removed the veil of doubt. ||1||Pause||

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥
hukam boojh rang ras maane |

Understanding the Command of the Lord's Will, I revel in pleasure and joy.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥੨॥
satigur sevaa mahaa nirabaane |2|

Serving the True Guru, I obtain the supreme state of Nirvaanaa. ||2||

ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
jin toon jaataa so girasat udaasee paravaan |

One who recognizes You is recognized as a householder, and as a renunciate.

ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੩॥
naam rataa soee nirabaan |3|

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, he dwells in Nirvaanaa. ||3||

ਜਾ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥
jaa kau milio naam nidhaanaa |

One who has obtained the treasure of the Naam

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥
bhanat naanak taa kaa poor khajaanaa |4|6|57|

- prays Nanak, his treasure-house is filled to overflowing. ||4||6||57||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਤੀਰਥਿ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥
teerath jaau ta hau hau karate |

Journeying to sacred shrines of pilgrimage, I see the mortals acting in ego.

ਪੰਡਿਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥
panddit poochhau ta maaeaa raate |1|

If I ask the Pandits, I find them tainted by Maya. ||1||

ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥
so asathaan bataavahu meetaa |

Show me that place, O friend,

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa kai har har keeratan neetaa |1| rahaau |

where the Kirtan of the Lord's Praises are forever sung. ||1||Pause||

ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥
saasatr bed paap pun veechaar |

The Shaastras and the Vedas speak of sin and virtue;

ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥
narak surag fir fir aautaar |2|

they say that mortals are reincarnated into heaven and hell, over and over again. ||2||

ਗਿਰਸਤ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ ॥
girasat meh chint udaas ahankaar |

In the householder's life, there is anxiety, and in the life of the renunciate, there is egotism.

ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥
karam karat jeea kau janjaar |3|

Performing religious rituals, the soul is entangled. ||3||

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ॥
prabh kirapaa te man vas aaeaa |

By God's Grace, the mind is brought under control;

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੀ ਤਿਨਿ ਮਾਇਆ ॥੪॥
naanak guramukh taree tin maaeaa |4|

O Nanak, the Gurmukh crosses over the ocean of Maya. ||4||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
saadhasang har keeratan gaaeeai |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, sing the Kirtan of the Lord's Praises.

ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥
eihu asathaan guroo te paaeeai |1| rahaau doojaa |7|58|

This place is found through the Guru. ||1||Second Pause||7||58||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਘਰ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ ॥
ghar meh sookh baahar fun sookhaa |

Within my home there is peace, and outwardly there is peace as well.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦੂਖਾ ॥੧॥
har simarat sagal binaase dookhaa |1|

Remembering the Lord in meditation, all pains are erased. ||1||

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਆਂਵੈਂ ॥
sagal sookh jaan toon chit aanvain |

There is total peace, when You come into my mind.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter