Sri Guru Granth Sahib

Page - 252


ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਹ ਰਚਹੁ ਤਹ ਤਹ ਬੰਧਨ ਪਾਹਿ ॥
re man bin har jah rachahu tah tah bandhan paeh |

O mind: without the Lord, whatever you are involved in shall bind you in chains.

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਤਹੂ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਾਕਤ ਤੇਊ ਕਮਾਹਿ ॥
jih bidh katahoo na chhootteeai saakat teaoo kamaeh |

The faithless cynic does those deeds which will never allow him to be emancipated.

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾ ਕੋ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ॥
hau hau karate karam rat taa ko bhaar afaar |

Acting in egotism, selfishness and conceit, the lovers of rituals carry the unbearable load.

ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਊ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥
preet nahee jau naam siau tau eaoo karam bikaar |

When there is no love for the Naam, then these rituals are corrupt.

ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ॥
baadhe jam kee jevaree meetthee maaeaa rang |

The rope of death binds those who are in love with the sweet taste of Maya.

ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹ ਬੁਝਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਹੂ ਸੰਗ ॥
bhram ke mohe nah bujheh so prabh sadahoo sang |

Deluded by doubt, they do not understand that God is always with them.

ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨ ਛੂਟੀਐ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ਨ ਸੁਧਿ ॥
lekhai ganat na chhootteeai kaachee bheet na sudh |

When their accounts are called for, they shall not be released; their wall of mud cannot be washed clean.

ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਬੁਧਿ ॥੯॥
jiseh bujhaae naanakaa tih guramukh niramal budh |9|

One who is made to understand - O Nanak, that Gurmukh obtains immaculate understanding. ||9||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
ttootte bandhan jaas ke hoaa saadhoo sang |

One whose bonds are cut away joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ ॥੧॥
jo raate rang ek kai naanak goorraa rang |1|

Those who are imbued with the Love of the One Lord, O Nanak, take on the deep and lasting color of His Love. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਰਾਰਾ ਰੰਗਹੁ ਇਆ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥
raaraa rangahu eaa man apanaa |

RARRA: Dye this heart of yours in the color of the Lord's Love.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥
har har naam japahu jap rasanaa |

Meditate on the Name of the Lord, Har, Har - chant it with your tongue.

ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥
re re daragah kahai na koaoo |

In the Court of the Lord, no one shall speak harshly to you.

ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਦਰੁ ਸੁਭ ਦੇਊ ॥
aau baitth aadar subh deaoo |

Everyone shall welcome you, saying, "Come, and sit down."

ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੂ ਬਾਸਾ ॥
auaa mahalee paaveh too baasaa |

In that Mansion of the Lord's Presence, you shall find a home.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ ॥
janam maran nah hoe binaasaa |

There is no birth or death, or destruction there.

ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਜਾ ਕੈ ॥
masatak karam likhio dhur jaa kai |

One who has such karma written on his forehead,

ਹਰਿ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥੧੦॥
har sanpai naanak ghar taa kai |10|

O Nanak, has the wealth of the Lord in his home. ||10||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਬਿਆਪਤ ਮੂੜੇ ਅੰਧ ॥
laalach jhootth bikaar moh biaapat moorre andh |

Greed, falsehood, corruption and emotional attachment entangle the blind and the foolish.

ਲਾਗਿ ਪਰੇ ਦੁਰਗੰਧ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੧॥
laag pare duragandh siau naanak maaeaa bandh |1|

Bound down by Maya, O Nanak, a foul odor clings to them. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਾਤੇ ॥
lalaa lapatt bikhai ras raate |

LALLA: People are entangled in the love of corrupt pleasures;

ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
ahanbudh maaeaa mad maate |

they are drunk with the wine of egotistical intellect and Maya.

ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਨਾ ॥
eaa maaeaa meh janameh maranaa |

In this Maya, they are born and die.

ਜਿਉ ਜਿਉ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥
jiau jiau hukam tivai tiau karanaa |

People act according to the Hukam of the Lord's Command.

ਕੋਊ ਊਨ ਨ ਕੋਊ ਪੂਰਾ ॥
koaoo aoon na koaoo pooraa |

No one is perfect, and no one is imperfect.

ਕੋਊ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮੂਰਾ ॥
koaoo sughar na koaoo mooraa |

No one is wise, and no one is foolish.

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥
jit jit laavahu tith tit laganaa |

Wherever the Lord engages someone, there he is engaged.

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਅਲਿਪਨਾ ॥੧੧॥
naanak tthaakur sadaa alipanaa |11|

O Nanak, our Lord and Master is forever detached. ||11||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ॥
laal gupaal gobind prabh gahir ganbheer athaah |

My Beloved God, the Sustainer of the World, the Lord of the Universe, is deep, profound and unfathomable.

ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੧॥
doosar naahee avar ko naanak beparavaah |1|

There is no other like Him; O Nanak, He is not worried. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਲਲਾ ਤਾ ਕੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ॥
lalaa taa kai lavai na koaoo |

LALLA: There is no one equal to Him.

ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਅਵਰ ਨਹ ਹੋਊ ॥
ekeh aap avar nah hoaoo |

He Himself is the One; there shall never be any other.

ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਤ ਸਦ ਆਇਆ ॥
hovanahaar hot sad aaeaa |

He is now, He has been, and He shall always be.

ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਾਹੂ ਪਾਇਆ ॥
auaa kaa ant na kaahoo paaeaa |

No one has ever found His limit.

ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਮਹਿ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ ॥
keett hasat meh poor samaane |

In the ant and in the elephant, He is totally pervading.

ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖ ਸਭ ਠਾਊ ਜਾਨੇ ॥
pragatt purakh sabh tthaaoo jaane |

The Lord, the Primal Being, is known by everyone everywhere.

ਜਾ ਕਉ ਦੀਨੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅਪਨਾ ॥
jaa kau deeno har ras apanaa |

That one, unto whom the Lord has given His Love

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਿਹ ਜਪਨਾ ॥੧੨॥
naanak guramukh har har tih japanaa |12|

- O Nanak, that Gurmukh chants the Name of the Lord, Har, Har. ||12||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥
aatam ras jih jaaniaa har rang sahaje maan |

One who knows the taste of the Lord's sublime essence, intuitively enjoys the Lord's Love.

ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥
naanak dhan dhan dhan jan aae te paravaan |1|

O Nanak, blessed, blessed, blessed are the Lord's humble servants; how fortunate is their coming into the world! ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਐ ॥
aaeaa safal taahoo ko ganeeai |

How fruitful is the coming into the world, of those

ਜਾਸੁ ਰਸਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਭਨੀਐ ॥
jaas rasan har har jas bhaneeai |

whose tongues celebrate the Praises of the Name of the Lord, Har, Har.

ਆਇ ਬਸਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥
aae baseh saadhoo kai sange |

They come and dwell with the Saadh Sangat, the Company of the Holy;

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਰੰਗੇ ॥
anadin naam dhiaaveh range |

night and day, they lovingly meditate on the Naam.

ਆਵਤ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮਹਿ ਰਾਤਾ ॥
aavat so jan naameh raataa |

Blessed is the birth of those humble beings who are attuned to the Naam;

ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਬਿਧਾਤਾ ॥
jaa kau deaa meaa bidhaataa |

the Lord, the Architect of Destiny, bestows His Kind Mercy upon them.

ਏਕਹਿ ਆਵਨ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਇਆ ॥
ekeh aavan fir jon na aaeaa |

They are born only once - they shall not be reincarnated again.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧੩॥
naanak har kai daras samaaeaa |13|

O Nanak, they are absorbed into the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||13||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਯਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
yaas japat man hoe anand binasai doojaa bhaau |

Chanting it, the mind is filled with bliss; love of duality is eliminated, and pain, distress and desires are quenched.

ਦੂਖ ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਉ ॥੧॥
dookh darad trisanaa bujhai naanak naam samaau |1|

O Nanak, immerse yourself in the Naam, the Name of the Lord. ||1||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430