Sri Guru Granth Sahib

Page - 381


ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥
nindak kee gat katahoon naahee khasamai evai bhaanaa |

The slanderer shall never attain emancipation; this is the Will of the Lord and Master.

ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥
jo jo nind kare santan kee tiau santan sukh maanaa |3|

The more the Saints are slandered, the more they dwell in peace. ||3||

ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥
santaa ttek tumaaree suaamee toon santan kaa sahaaee |

The Saints have Your Support, O Lord and Master; You are the Saints' Help and Support.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥
kahu naanak sant har raakhe nindak dee rurraaee |4|2|41|

Says Nanak, the Saints are saved by the Lord; the slanderers are drowned in the deep. ||4||2||41||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਬਾਹਰੁ ਧੋਇ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਦੁਇ ਠਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ॥
baahar dhoe antar man mailaa due tthaur apune khoe |

He washes outwardly, but within, his mind is filthy; thus he loses his place in both worlds.

ਈਹਾ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਆਗੈ ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਏ ॥੧॥
eehaa kaam krodh mohi viaapiaa aagai mus mus roe |1|

Here, he is engrossed in sexual desire, anger and emotional attachment; hereafter, he shall sigh and weep. ||1||

ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਹੋਰਾ ॥
govind bhajan kee mat hai horaa |

The way to vibrate and meditate on the Lord of the Universe is different.

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ਨਾਮੁ ਨ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
varamee maaree saap na maree naam na sunee ddoraa |1| rahaau |

Destroying the snake-hole, the snake is not killed; the deaf person does not hear the Lord's Name. ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤਿ ਛੋਡਿ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥
maaeaa kee kirat chhodd gavaaee bhagatee saar na jaanai |

He renounces the affairs of Maya, but he does not appreciate the value of devotional worship.

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਉ ਤਰਕਨਿ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥
bed saasatr kau tarakan laagaa tat jog na pachhaanai |2|

He finds fault with the Vedas and the Shaastras, and does not know the essence of Yoga. ||2||

ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ ॥
aughar geaa jaisaa khottaa dtabooaa nadar saraafaa aaeaa |

He stands exposed, like a counterfeit coin, when inspected by the Lord, the Assayer.

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥
antarajaamee sabh kichh jaanai us te kahaa chhapaaeaa |3|

The Inner-knower, the Searcher of hearts, knows everything; how can we hide anything from Him? ||3||

ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਬੰਚਿ ਨਿੰਮੁਨੀਆਦਾ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲੇ ॥
koorr kapatt banch ninmuneeaadaa binas geaa tatakaale |

Through falsehood, fraud and deceit, the mortal collapses in an instant - he has no foundation at all.

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਨਾਨਕਿ ਕਹਿਆ ਅਪਨੈ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੩॥੪੨॥
sat sat sat naanak kahiaa apanai hiradai dekh samaale |4|3|42|

Truly, truly, truly, Nanak speaks; look within your own heart, and realize this. ||4||3||42||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥
audam karat hovai man niramal naachai aap nivaare |

Making the effort, the mind becomes pure; in this dance, the self is silenced.

ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਤਿ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਹਿ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥
panch janaa le vasagat raakhai man meh ekankaare |1|

The five passions are kept under control, and the One Lord dwells in the mind. ||1||

ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥
teraa jan nirat kare gun gaavai |

Your humble servant dances and sings Your Glorious Praises.

ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rabaab pakhaavaj taal ghungharoo anahad sabad vajaavai |1| rahaau |

He plays upon the guitar, tambourine and cymbals, and the unstruck sound current of the Shabad resounds. ||1||Pause||

ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥
prathame man parabodhai apanaa paachhai avar reejhaavai |

First, he instructs his own mind, and then, he leads others.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਹਿਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥
raam naam jap hiradai jaapai mukh te sagal sunaavai |2|

He chants the Lord's Name and meditates on it in his heart; with his mouth, he announces it to all. ||2||

ਕਰ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਤਨਿ ਲਾਵੈ ॥
kar sang saadhoo charan pakhaarai sant dhoor tan laavai |

He joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and washes their feet; he applies the dust of the Saints to his body

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
man tan arap dhare gur aagai sat padaarath paavai |3|

He surrenders his mind and body, and places them before the Guru; thus, he obtains the true wealth. ||3||

ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥
jo jo sunai pekhai laae saradhaa taa kaa janam maran dukh bhaagai |

Whoever listens to, and beholds the Guru with faith, shall see his pains of birth and death taken away.

ਐਸੀ ਨਿਰਤਿ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥
aaisee nirat narak nivaarai naanak guramukh jaagai |4|4|43|

Such a dance eliminates hell; O Nanak, the Gurmukh remains wakeful. ||4||4||43||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mahalaa 5 |

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸਟਾਈ ਰੇ ॥
adham chanddaalee bhee brahamanee soodee te sresattaaee re |

The lowly outcaste becomes a Brahmin, and the untouchable sweeper becomes pure and sublime.

ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ ॥੧॥
paataalee aakaasee sakhanee lahabar boojhee khaaee re |1|

The burning desire of the nether regions and the etheric realms is finally quenched and extinguished. ||1||

ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖਿ ਡਰਾਈ ਰੇ ॥
ghar kee bilaaee avar sikhaaee moosaa dekh ddaraaee re |

The house-cat has been taught otherwise, and is terrified upon seeing the mouse.

ਅਜ ਕੈ ਵਸਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਕੇਹਰਿ ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aj kai vas gur keeno kehar kookar tineh lagaaee re |1| rahaau |

The Guru has put the tiger under the control of the sheep, and now, the dog eats grass. ||1||Pause||

ਬਾਝੁ ਥੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿੑਆ ਨੀਘਰਿਆ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥
baajh thooneea chhaparaa thaamiaa neeghariaa ghar paaeaa re |

Without pillars, the roof is supported, and the homeless have found a home.

ਬਿਨੁ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੇ ॥੨॥
bin jarree lai jarrio jarraavaa thevaa acharaj laaeaa re |2|

Without the jeweller, the jewel has been set, and the wonderful stone shines forth. ||2||

ਦਾਦੀ ਦਾਦਿ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਨਿਰਨਉ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥
daadee daad na pahuchanahaaraa choopee nirnau paaeaa re |

The claimant does not succeed by placing his claim, but by keeping silent, he obtains justice.

ਮਾਲਿ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮਿਰਤਕੁ ਨੈਨ ਦਿਖਾਲਨੁ ਧਾਇਆ ਰੇ ॥੩॥
maal duleechai baitthee le miratak nain dikhaalan dhaaeaa re |3|

The dead sit on costly carpets, and what is seen with the eyes shall vanish. ||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430