Sri Guru Granth Sahib

Page - 200


ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਨ ਪੂਰਿ ਥਿਧਾਈ ॥
ahanbudh man poor thidhaaee |

The mind is overflowing with the greasy dirt of egotistical pride.

ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥
saadh dhoor kar sudh manjaaee |1|

With the dust of the feet of the Holy, it is scrubbed clean. ||1||

ਅਨਿਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ ॥
anik jalaa je dhovai dehee |

The body may be washed with loads of water,

ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸੁਧੁ ਨ ਤੇਹੀ ॥੨॥
mail na utarai sudh na tehee |2|

and yet its filth is not removed, and it does not become clean. ||2||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
satigur bhettio sadaa kripaal |

I have met the True Guru, who is merciful forever.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥੩॥
har simar simar kaattiaa bhau kaal |3|

Meditating, meditating in remembrance on the Lord, I am rid of the fear of death. ||3||

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
mukat bhugat jugat har naau |

Liberation, pleasures and worldly success are all in the Lord's Name.

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥
prem bhagat naanak gun gaau |4|100|169|

With loving devotional worship, O Nanak, sing His Glorious Praises. ||4||100||169||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥
jeevan padavee har ke daas |

The Lord's slaves attain the highest status of life.

ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
jin miliaa aatam paragaas |1|

Meeting them, the soul is enlightened. ||1||

ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥
har kaa simaran sun man kaanee |

Those who listen with their mind and ears to the Lord's meditative remembrance,

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sukh paaveh har duaar paraanee |1| rahaau |

are blessed with peace at the Lord's Gate, O mortal. ||1||Pause||

ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥
aatth pahar dhiaaeeai gopaal |

Twenty-four hours a day, meditate on the Sustainer of the World.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥
naanak darasan dekh nihaal |2|101|170|

O Nanak, gazing on the Blessed Vision of His Darshan, I am enraptured. ||2||101||170||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥
saant bhee gur gobid paaee |

Peace and tranquility have come; the Guru, the Lord of the Universe, has brought it.

ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
taap paap binase mere bhaaee |1| rahaau |

The burning sins have departed, O my Siblings of Destiny. ||1||Pause||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥
raam naam nit rasan bakhaan |

With your tongue, continually chant the Lord's Name.

ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥
binase rog bhe kaliaan |1|

Disease shall depart, and you shall be saved. ||1||

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥
paarabraham gun agam beechaar |

Contemplate the Glorious Virtues of the Unfathomable Supreme Lord God.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਮਿ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥
saadhoo sangam hai nisataar |2|

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be emancipated. ||2||

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥
niramal gun gaavahu nit neet |

Sing the Glories of God each and every day;

ਗਈ ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥
gee biaadh ubare jan meet |3|

your afflictions shall be dispelled, and you shall be saved, my humble friend. ||3||

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥
man bach kram prabh apanaa dhiaaee |

In thought, word and deed, I meditate on my God.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥
naanak daas teree saranaaee |4|102|171|

Slave Nanak has come to Your Sanctuary. ||4||102||171||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥
netr pragaas keea guradev |

The Divine Guru has opened his eyes.

ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharam ge pooran bhee sev |1| rahaau |

Doubt has been dispelled; my service has been successful. ||1||Pause||

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥
seetalaa te rakhiaa bihaaree |

The Giver of joy has saved him from smallpox.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
paarabraham prabh kirapaa dhaaree |1|

The Supreme Lord God has granted His Grace. ||1||

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
naanak naam japai so jeevai |

O Nanak, he alone lives, who chants the Naam, the Name of the Lord.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥
saadhasang har amrit peevai |2|103|172|

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, drink deeply of the Lord's Ambrosial Nectar. ||2||103||172||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥
dhan ohu masatak dhan tere net |

Blessed is that forehead, and blessed are those eyes;

ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥੧॥
dhan oe bhagat jin tum sang het |1|

blessed are those devotees who are in love with You. ||1||

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥
naam binaa kaise sukh laheeai |

Without the Naam, the Name of the Lord, how anyone find peace?

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rasanaa raam naam jas kaheeai |1| rahaau |

With your tongue, chant the Praises of the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
tin aoopar jaaeeai kurabaan |

Nanak is a sacrifice to those

ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥
naanak jin japiaa nirabaan |2|104|173|

who meditate on the Lord of Nirvaanaa. ||2||104||173||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥
toonhai masalat toonhai naal |

You are my Advisor; You are always with me.

ਤੂਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥
toohai raakheh saar samaal |1|

You preserve, protect and care for me. ||1||

ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥
aaisaa raam deen dunee sahaaee |

Such is the Lord, our Help and Support in this world and the next.

ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
daas kee paij rakhai mere bhaaee |1| rahaau |

He protects the honor of His slave, O my Sibling of Destiny. ||1||Pause||

ਆਗੈ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥
aagai aap ihu thaan vas jaa kai |

He alone exists hereafter; this place is in His Power.

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥
aatth pahar man har kau jaapai |2|

Twenty-four hours a day, O my mind, chant and meditate on the Lord. ||2||

ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
pat paravaan sach neesaan |

His honor is acknowledged, and he bears the True Insignia;

ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥
jaa kau aap kareh furamaan |3|

the Lord Himself issues His Royal Command. ||3||

ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥
aape daataa aap pratipaal |

He Himself is the Giver; He Himself is the Cherisher.

ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥
nit nit naanak raam naam samaal |4|105|174|

Continually, continuously, O Nanak, dwell upon the Name of the Lord. ||4||105||174||

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
gaurree mahalaa 5 |

Gauree, Fifth Mehl:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ॥
satigur pooraa bheaa kripaal |

When the Perfect True Guru becomes merciful,

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੁਪਾਲੁ ॥੧॥
hiradai vasiaa sadaa gupaal |1|

the Lord of the World abides in the heart forever. ||1||

ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
raam ravat sad hee sukh paaeaa |

Meditating on the Lord, I have found eternal peace.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430