Sri Guru Granth Sahib

Page - 337


ਝੂਠਾ ਪਰਪੰਚੁ ਜੋਰਿ ਚਲਾਇਆ ॥੨॥
jhootthaa parapanch jor chalaaeaa |2|

By Your Power, You have set this false contrivance in motion. ||2||

ਕਿਨਹੂ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ ॥
kinahoo laakh paanch kee joree |

Some collect hundreds of thousands of dollars,

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ ॥੩॥
ant kee baar gagareea foree |3|

but in the end, the pitcher of the body bursts. ||3||

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥
keh kabeer ik neev usaaree |

Says Kabeer, that single foundation which you have laid

ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੪॥੧॥੯॥੬੦॥
khin meh binas jaae ahankaaree |4|1|9|60|

will be destroyed in an instant - you are so egotistical. ||4||1||9||60||

ਗਉੜੀ ॥
gaurree |

Gauree:

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥
raam jpau jeea aaise aaise |

Just as Dhroo and Prahlaad meditated on the Lord,

ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ ॥੧॥
dhraoo prahilaad japio har jaise |1|

So should you meditate on the Lord, O my soul. ||1||

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥
deen deaal bharose tere |

O Lord, Merciful to the meek, I have placed my faith in You;

ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabh paravaar charraaeaa berre |1| rahaau |

along with all my family, I have come aboard Your boat. ||1||Pause||

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥
jaa tis bhaavai taa hukam manaavai |

When it is pleasing to Him, then He inspires us to obey the Hukam of His Command.

ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਰਿ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥
eis berre kau paar laghaavai |2|

He causes this boat to cross over. ||2||

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਨੀ ॥
guraparasaad aaisee budh samaanee |

By Guru's Grace, such understanding is infused into me;

ਚੂਕਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥
chook gee fir aavan jaanee |3|

my comings and goings in reincarnation have ended. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥
kahu kabeer bhaj saarigapaanee |

Says Kabeer, meditate, vibrate upon the Lord, the Sustainer of the earth.

ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥
auravaar paar sabh eko daanee |4|2|10|61|

In this world, in the world beyond and everywhere, He alone is the Giver. ||4||2||10||61||

ਗਉੜੀ ੯ ॥
gaurree 9 |

Gauree 9:

ਜੋਨਿ ਛਾਡਿ ਜਉ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥
jon chhaadd jau jag meh aaeio |

He leaves the womb, and comes into the world;

ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥੧॥
laagat pavan khasam bisaraaeio |1|

as soon as the air touches him, he forgets his Lord and Master. ||1||

ਜੀਅਰਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jeearaa har ke gunaa gaau |1| rahaau |

O my soul, sing the Glorious Praises of the Lord. ||1||Pause||

ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥
garabh jon meh uradh tap karataa |

You were upside-down, living in the womb; you generated the intense meditative heat of 'tapas'.

ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ॥੨॥
tau jatthar agan meh rahataa |2|

Then, you escaped the fire of the belly. ||2||

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥
lakh chauraaseeh jon bhram aaeio |

After wandering through 8.4 million incarnations, you came.

ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥੩॥
ab ke chhuttake tthaur na tthaaeio |3|

If you stumble and fall now, you shall find no home or place of rest. ||3||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥
kahu kabeer bhaj saarigapaanee |

Says Kabeer, meditate, vibrate upon the Lord, the Sustainer of the earth.

ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥
aavat deesai jaat na jaanee |4|1|11|62|

He is not seen to be coming or going; He is the Knower of all. ||4||1||11||62||

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥
gaurree poorabee |

Gauree Poorbee:

ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
surag baas na baachheeai ddareeai na narak nivaas |

Don't wish for a home in heaven, and don't be afraid to live in hell.

ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ ॥੧॥
honaa hai so hoee hai maneh na keejai aas |1|

Whatever will be will be, so don't get your hopes up in your mind. ||1||

ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥
rameea gun gaaeeai |

Sing the Glorious Praises of the Lord,

ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa te paaeeai param nidhaan |1| rahaau |

from whom the most excellent treasure is obtained. ||1||Pause||

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥
kiaa jap kiaa tap sanjamo kiaa barat kiaa isanaan |

What good is chanting, penance or self-mortification? What good is fasting or cleansing baths,

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥
jab lag jugat na jaaneeai bhaau bhagat bhagavaan |2|

unless you know the way to worship the Lord God with loving devotion? ||2||

ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ ॥
sanpai dekh na harakheeai bipat dekh na roe |

Don't feel so delighted at the sight of wealth, and don't weep at the sight of suffering and adversity.

ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩॥
jiau sanpai tiau bipat hai bidh ne rachiaa so hoe |3|

As is wealth, so is adversity; whatever the Lord proposes, comes to pass. ||3||

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੰਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰਿ ॥
keh kabeer ab jaaniaa santan ridai majhaar |

Says Kabeer, now I know that the Lord dwells within the hearts of His Saints;

ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੧॥੧੨॥੬੩॥
sevak so sevaa bhale jih ghatt basai muraar |4|1|12|63|

that servant performs the best service, whose heart is filled with the Lord. ||4||1||12||63||

ਗਉੜੀ ॥
gaurree |

Gauree:

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਖਿੰਚਿ ਲੇਇ ਜਿਨਿ ਭਾਰੁ ॥
re man tero koe nahee khinch lee jin bhaar |

O my mind, even if you carry someone's burden, they don't belong to you.

ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖਿ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥
birakh basero pankh ko taiso ihu sansaar |1|

This world is like the perch of the bird on the tree. ||1||

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥
raam ras peea re |

I drink in the sublime essence of the Lord.

ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jih ras bisar ge ras aaur |1| rahaau |

With the taste of this essence, I have forgotten all other tastes. ||1||Pause||

ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥
aaur mue kiaa roeeai jau aapaa thir na rahaae |

Why should we weep at the death of others, when we ourselves are not permanent?

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਰਿ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
jo upajai so binas hai dukh kar rovai balaae |2|

Whoever is born shall pass away; why should we cry out in grief? ||2||

ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥
jah kee upajee tah rachee peevat maradan laag |

We are re-absorbed into the One from whom we came; drink in the Lord's essence, and remain attached to Him.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥
keh kabeer chit chetiaa raam simar bairaag |3|2|13|64|

Says Kabeer, my consciousness is filled with thoughts of remembrance of the Lord; I have become detached from the world. ||3||2||13||64||

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥
raag gaurree |

Raag Gauree:

ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥
panth nihaarai kaamanee lochan bharee le usaasaa |

The bride gazes at the path, and sighs with tearful eyes.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter