Sri Guru Granth Sahib

Page - 727


ਜੀਵਤ ਲਉ ਬਿਉਹਾਰੁ ਹੈ ਜਗ ਕਉ ਤੁਮ ਜਾਨਉ ॥
jeevat lau biauhaar hai jag kau tum jaanau |

Your worldly affairs exist only as long as you are alive; know this well.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨਉ ॥੨॥੨॥
naanak har gun gaae lai sabh sufan samaanau |2|2|

O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord; everything is like a dream. ||2||2||

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥
tilang mahalaa 9 |

Tilang, Ninth Mehl:

ਹਰਿ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥
har jas re manaa gaae lai jo sangee hai tero |

Sing the Lord's Praises, O mind; He is your only true companion.

ਅਉਸਰੁ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤੁ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aausar beetio jaat hai kahio maan lai mero |1| rahaau |

Your time is passing away; listen carefully to what I say. ||1||Pause||

ਸੰਪਤਿ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤਿ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥
sanpat rath dhan raaj siau at nehu lagaaeio |

You are so in love with property, chariots, wealth and power.

ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲਿ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ॥੧॥
kaal faas jab gal paree sabh bheio paraaeio |1|

When the noose of death tightens around your neck, they will all belong to others. ||1||

ਜਾਨਿ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜੁ ਬਿਗਾਰਿਓ ॥
jaan boojh kai baavare tai kaaj bigaario |

Know this well, O madman - you have ruined your affairs.

ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਚਿਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿਓ ॥੨॥
paap karat sukachio nahee nah garab nivaario |2|

You did not restrain yourself from committing sins, and you did not eradicate your ego. ||2||

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥
jih bidh gur upadesiaa so sun re bhaaee |

So listen to the Teachings imparted by the Guru, O Siblings of Destiny.

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਰਿ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ॥੩॥੩॥
naanak kahat pukaar kai gahu prabh saranaaee |3|3|

Nanak proclaims: hold tight to the Protection and the Sanctuary of God. ||3||3||

ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
tilang baanee bhagataa kee kabeer jee |

Tilang, The Word Of Devotee Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥
bed kateb ifataraa bhaaee dil kaa fikar na jaae |

The Vedas and the Scriptures are only make-believe, O Siblings of Destiny; they do not relieve the anxiety of the heart.

ਟੁਕੁ ਦਮੁ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ ਹਾਜਿਰ ਹਜੂਰਿ ਖੁਦਾਇ ॥੧॥
ttuk dam karaaree jau karahu haajir hajoor khudaae |1|

If you will only center yourself on the Lord, even for just a breath, then you shall see the Lord face-to-face, present before you. ||1||

ਬੰਦੇ ਖੋਜੁ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰੁ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹਿ ॥
bande khoj dil har roj naa fir paresaanee maeh |

O human being, search your own heart every day, and do not wander around in confusion.

ਇਹ ਜੁ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰੁ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
eih ju duneea sihar melaa dasatageeree naeh |1| rahaau |

This world is just a magic-show; no one will be holding your hand. ||1||Pause||

ਦਰੋਗੁ ਪੜਿ ਪੜਿ ਖੁਸੀ ਹੋਇ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦੁ ਬਕਾਹਿ ॥
darog parr parr khusee hoe bekhabar baad bakaeh |

Reading and studying falsehood, people are happy; in their ignorance, they speak nonsense.

ਹਕੁ ਸਚੁ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਹਿ ॥੨॥
hak sach khaalak khalak miaane siaam moorat naeh |2|

The True Creator Lord is diffused into His creation; He is not just the dark-skinned Krishna of legends. ||2||

ਅਸਮਾਨ ਮੵਿਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ॥
asamaan mayiaane lahang dareea gusal karadan bood |

Through the Tenth Gate, the stream of nectar flows; take your bath in this.

ਕਰਿ ਫਕਰੁ ਦਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮਉਜੂਦੁ ॥੩॥
kar fakar daaeim laae chasame jah tahaa maujood |3|

Serve the Lord forever; use your eyes, and see Him ever-present everywhere. ||3||

ਅਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰਉ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਇ ॥
alaah paakan paak hai sak krau je doosar hoe |

The Lord is the purest of the pure; only through doubt could there be another.

ਕਬੀਰ ਕਰਮੁ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹੁ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥
kabeer karam kareem kaa uhu karai jaanai soe |4|1|

O Kabeer, mercy flows from the Merciful Lord; He alone knows who acts. ||4||1||

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥
naamadev jee |

Naam Dayv Jee:

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥
mai andhule kee ttek teraa naam khundakaaraa |

I am blind; Your Name, O Creator Lord, is my only anchor and support.

ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai gareeb mai masakeen teraa naam hai adhaaraa |1| rahaau |

I am poor, and I am meek. Your Name is my only support. ||1||Pause||

ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨਂੀ ॥
kareemaan raheemaan alaah too gananee |

O beautiful Lord, benevolent and merciful Lord, You are so wealthy and generous.

ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ਦਰਿ ਪੇਸਿ ਤੂੰ ਮਨਂੀ ॥੧॥
haajaraa hajoor dar pes toon mananee |1|

You are ever-present in every presence, within and before me. ||1||

ਦਰੀਆਉ ਤੂ ਦਿਹੰਦ ਤੂ ਬਿਸੀਆਰ ਤੂ ਧਨੀ ॥
dareeaau too dihand too biseeaar too dhanee |

You are the river of life, You are the Giver of all; You are so very wealthy.

ਦੇਹਿ ਲੇਹਿ ਏਕੁ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥
dehi lehi ek toon digar ko nahee |2|

You alone give, and You alone take away; there is no other at all. ||2||

ਤੂੰ ਦਾਨਾਂ ਤੂੰ ਬੀਨਾਂ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਕਿਆ ਕਰੀ ॥
toon daanaan toon beenaan mai beechaar kiaa karee |

You are wise, You are the supreme seer; how could I make You an object of thought?

ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥
naame che suaamee bakhasand toon haree |3|1|2|

O Lord and Master of Naam Dayv, You are the merciful Lord of forgiveness. ||3||1||2||

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸਿਖਬਰੀ ॥
hale yaaraan hale yaaraan khusikhabaree |

Hello, my friend, hello my friend. Is there any good news?

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਉ ॥ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bal bal jaanau hau bal bal jaanau | neekee teree bigaaree aale teraa naau |1| rahaau |

I am a sacrifice, a devoted sacrifice, a dedicated and devoted sacrifice, to You. Slavery to You is so sublime; Your Name is noble and exalted. ||1||Pause||

ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
kujaa aamad kujaa rafatee kujaa me ravee |

Where did you come from? Where have You been? And where are You going?

ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥
dvaarikaa nagaree raas bugoee |1|

Tell me the truth, in the holy city of Dwaarikaa. ||1||

ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥
khoob teree pagaree meetthe tere bol |

How handsome is your turban! And how sweet is your speech.

ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥
dvaarikaa nagaree kaahe ke magol |2|

Why are there Moghals in the holy city of Dwaarikaa? ||2||

ਚੰਦਂੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥
chandanee hajaar aalam ekal khaanaan |

You alone are the Lord of so many thousands of worlds.

ਹਮ ਚਿਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥
ham chinee paatisaah saanvale baranaan |3|

You are my Lord King, like the dark-skinned Krishna. ||3||

ਅਸਪਤਿ ਗਜਪਤਿ ਨਰਹ ਨਰਿੰਦ ॥
asapat gajapat narah narind |

You are the Lord of the sun, Lord Indra and Lord Brahma, the King of men.

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥
naame ke svaamee meer mukand |4|2|3|

You are the Lord and Master of Naam Dayv, the King, the Liberator of all. ||4||2||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter