Sri Guru Granth Sahib

Page - 1136


ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥
bhairau mahalaa 5 ghar 1 |

Bhairao, Fifth Mehl, First House:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਗਲੀ ਥੀਤਿ ਪਾਸਿ ਡਾਰਿ ਰਾਖੀ ॥
sagalee theet paas ddaar raakhee |

Setting aside all other days,

ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ ॥੧॥
asattam theet govind janamaa see |1|

It is said that the Lord was born on the eighth lunar day. ||1||

ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ ॥
bharam bhoole nar karat kacharaaein |

Deluded and confused by doubt, the mortal practices falsehood.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਰਹਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam maran te rahat naaraaein |1| rahaau |

The Lord is beyond birth and death. ||1||Pause||

ਕਰਿ ਪੰਜੀਰੁ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ॥
kar panjeer khavaaeio chor |

You prepare sweet treats and feed them to your stone god.

ਓਹੁ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ ॥੨॥
ohu janam na marai re saakat dtor |2|

God is not born, and He does not die, you foolish, faithless cynic! ||2||

ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹਿ ਲੋਰੋਨੀ ॥
sagal paraadh dehi loronee |

You sing lullabyes to your stone god - this is the source of all your mistakes.

ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ॥੩॥
so mukh jlau jit kaheh tthaakur jonee |3|

Let that mouth be burnt, which says that our Lord and Master is subject to birth. ||3||

ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
janam na marai na aavai na jaae |

He is not born, and He does not die; He does not come and go in reincarnation.

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥
naanak kaa prabh rahio samaae |4|1|

The God of Nanak is pervading and permeating everywhere. ||4||1||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bhairau mahalaa 5 |

Bhairao, Fifth Mehl:

ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥
aootthat sukheea baitthat sukheea |

Standing up, I am at peace; sitting down, I am at peace.

ਭਉ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ॥੧॥
bhau nahee laagai jaan aaise bujheea |1|

I feel no fear, because this is what I understand. ||1||

ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
raakhaa ek hamaaraa suaamee |

The One Lord, my Lord and Master, is my Protector.

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sagal ghattaa kaa antarajaamee |1| rahaau |

He is the Inner-knower, the Searcher of Hearts. ||1||Pause||

ਸੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗਿ ਅਚਿੰਤਾ ॥
soe achintaa jaag achintaa |

I sleep without worry, and I awake without worry.

ਜਹਾ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥
jahaa kahaan prabh toon varatantaa |2|

You, O God, are pervading everywhere. ||2||

ਘਰਿ ਸੁਖਿ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ghar sukh vasiaa baahar sukh paaeaa |

I dwell in peace in my home, and I am at peace outside.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੩॥੨॥
kahu naanak gur mantru drirraaeaa |3|2|

Says Nanak, the Guru has implanted His Mantra within me. ||3||2||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bhairau mahalaa 5 |

Bhairao, Fifth Mehl:

ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ ॥
varat na rhau na mah ramadaanaa |

I do not keep fasts, nor do I observe the month of Ramadaan.

ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ ॥੧॥
tis sevee jo rakhai nidaanaa |1|

I serve only the One, who will protect me in the end. ||1||

ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥
ek gusaaee alahu meraa |

The One Lord, the Lord of the World, is my God Allah.

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hindoo turak duhaan neberaa |1| rahaau |

He adminsters justice to both Hindus and Muslims. ||1||Pause||

ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥
haj kaabai jaau na teerath poojaa |

I do not make pilgrimages to Mecca, nor do I worship at Hindu sacred shrines.

ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥
eko sevee avar na doojaa |2|

I serve the One Lord, and not any other. ||2||

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥
poojaa krau na nivaaj gujaarau |

I do not perform Hindu worship services, nor do I offer the Muslim prayers.

ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੩॥
ek nirankaar le ridai namasakaarau |3|

I have taken the One Formless Lord into my heart; I humbly worship Him there. ||3||

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥
naa ham hindoo na musalamaan |

I am not a Hindu, nor am I a Muslim.

ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ ॥੪॥
alah raam ke pindd paraan |4|

My body and breath of life belong to Allah - to Raam - the God of both. ||4||

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ ॥
kahu kabeer ihu keea vakhaanaa |

Says Kabeer, this is what I say:

ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਖੁਦਿ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੫॥੩॥
gur peer mil khud khasam pachhaanaa |5|3|

meeting with the Guru, my Spiritual Teacher, I realize God, my Lord and Master. ||5||3||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bhairau mahalaa 5 |

Bhairao, Fifth Mehl:

ਦਸ ਮਿਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਧਿ ਆਨੀ ॥
das miragee sahaje bandh aanee |

I easily tied up the deer - the ten sensory organs.

ਪਾਂਚ ਮਿਰਗ ਬੇਧੇ ਸਿਵ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੧॥
paanch mirag bedhe siv kee baanee |1|

I shot five of the desires with the Word of the Lord's Bani. ||1||

ਸੰਤਸੰਗਿ ਲੇ ਚੜਿਓ ਸਿਕਾਰ ॥
santasang le charrio sikaar |

I go out hunting with the Saints,

ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਹਥੀਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mrig pakare bin ghor hatheeaar |1| rahaau |

and we capture the deer without horses or weapons. ||1||Pause||

ਆਖੇਰ ਬਿਰਤਿ ਬਾਹਰਿ ਆਇਓ ਧਾਇ ॥
aakher birat baahar aaeio dhaae |

My mind used to run around outside hunting.

ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗਾਂਇ ॥੨॥
aheraa paaeio ghar kai gaane |2|

But now, I have found the game within the home of my body-village. ||2||

ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਘਰਿ ਆਣੇ ਹਾਟਿ ॥
mrig pakare ghar aane haatt |

I caught the deer and brought them home.

ਚੁਖ ਚੁਖ ਲੇ ਗਏ ਬਾਂਢੇ ਬਾਟਿ ॥੩॥
chukh chukh le ge baandte baatt |3|

Dividing them up, I shared them, bit by bit. ||3||

ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ehu aheraa keeno daan |

God has given this gift.

ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੪॥੪॥
naanak kai ghar keval naam |4|4|

Nanak's home is filled with the Naam, the Name of the Lord. ||4||4||

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bhairau mahalaa 5 |

Bhairao, Fifth Mehl:

ਜੇ ਸਉ ਲੋਚਿ ਲੋਚਿ ਖਾਵਾਇਆ ॥
je sau loch loch khaavaaeaa |

Even though he may be fed with hundreds of longings and yearnings,

ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
saakat har har cheet na aaeaa |1|

still the faithless cynic does not remember the Lord, Har, Har. ||1||

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਲੇਹੁ ਮਤੇ ॥
sant janaa kee lehu mate |

Take in the teachings of the humble Saints.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹੁ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saadhasang paavahu param gate |1| rahaau |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall obtain the supreme status. ||1||Pause||

ਪਾਥਰ ਕਉ ਬਹੁ ਨੀਰੁ ਪਵਾਇਆ ॥
paathar kau bahu neer pavaaeaa |

Stones may be kept under water for a long time.

ਨਹ ਭੀਗੈ ਅਧਿਕ ਸੂਕਾਇਆ ॥੨॥
nah bheegai adhik sookaaeaa |2|

Even so, they do not absorb the water; they remain hard and dry. ||2||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430