Sri Guru Granth Sahib

Page - 814


ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵੈ ਦਾਸੁ ਤੁਮੑ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ ॥
sun sun jeevai daas tuma baanee jan aakhee |

Your slave lives by hearing, hearing the Word of Your Bani, chanted by Your humble servant.

ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pragatt bhee sabh loa meh sevak kee raakhee |1| rahaau |

The Guru is revealed in all the worlds; He saves the honor of His servant. ||1||Pause||

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭਿ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥
agan saagar te kaadtiaa prabh jalan bujhaaee |

God has pulled me out of the ocean of fire, and quenched my burning thirst.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਲੁ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥
amrit naam jal sanchiaa gur bhe sahaaee |2|

The Guru has sprinkled the Ambrosial Water of the Naam, the Name of the Lord; He has become my Helper. ||2||

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥
janam maran dukh kaattiaa sukh kaa thaan paaeaa |

The pains of birth and death are removed, and I have obtained a resting place of peace.

ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥੩॥
kaattee silak bhram moh kee apane prabh bhaaeaa |3|

The noose of doubt and emotional attachment has been snapped; I have become pleasing to my God. ||3||

ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
mat koee jaanahu avar kachh sabh prabh kai haath |

Let no one think that there is any other at all; everything is in the Hands of God.

ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗਿ ਸੰਤਨ ਸਾਥਿ ॥੪॥੨੨॥੫੨॥
sarab sookh naanak paae sang santan saath |4|22|52|

Nanak has found total peace, in the Society of the Saints. ||4||22||52||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ ॥
bandhan kaatte aap prabh hoaa kirapaal |

My bonds have been snapped; God Himself has become compassionate.

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥
deen deaal prabh paarabraham taa kee nadar nihaal |1|

The Supreme Lord God is Merciful to the meek; by His Glance of Grace, I am in ecstasy. ||1||

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥
gur poorai kirapaa karee kaattiaa dukh rog |

The Perfect Guru has shown mercy to me, and eradicated my pains and illnesses.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man tan seetal sukhee bheaa prabh dhiaavan jog |1| rahaau |

My mind and body have been cooled and soothed, meditating on God, most worthy of meditation. ||1||Pause||

ਅਉਖਧੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ॥
aaukhadh har kaa naam hai jit rog na viaapai |

The Name of the Lord is the medicine to cure all disease; with it, no disease afflicts me.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਿਤੈ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥੨॥
saadhasang man tan hitai fir dookh na jaapai |2|

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the mind and body are tinged with the Lord's Love, and I do not suffer pain any longer. ||2||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
har har har har jaapeeai antar liv laaee |

I chant the Name of the Lord, Har, Har, Har, Har, lovingly centering my inner being on Him.

ਕਿਲਵਿਖ ਉਤਰਹਿ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
kilavikh utareh sudh hoe saadhoo saranaaee |3|

Sinful mistakes are erased and I am sanctified, in the Sanctuary of the Holy Saints. ||3||

ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਰਿ ਬਲਾਈ ॥
sunat japat har naam jas taa kee door balaaee |

Misfortune is kept far away from those who hear and chant the Praises of the Lord's Name.

ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥
mahaa mantru naanak kathai har ke gun gaaee |4|23|53|

Nanak chants the Mahaa Mantra, the Great Mantra, singing the Glorious Praises of the Lord. ||4||23||53||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਸਾਂਤਿ ॥
bhai te upajai bhagat prabh antar hoe saant |

From the Fear of God, devotion wells up, and deep within, there is peace.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ॥੧॥
naam japat govind kaa binasai bhram bhraant |1|

Chanting the Name of the Lord of the Universe, doubt and delusions are dispelled. ||1||

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟਿਆ ਤਾ ਕੈ ਸੁਖਿ ਪਰਵੇਸੁ ॥
gur pooraa jis bhettiaa taa kai sukh paraves |

One who meets with the Perfect Guru, is blessed with peace.

ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀਐ ਸੁਣੀਐ ਉਪਦੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man kee mat tiaageeai suneeai upades |1| rahaau |

So renounce the intellectual cleverness of your mind, and listen to the Teachings. ||1||Pause||

ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰੀਐ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥
simarat simarat simareeai so purakh daataar |

Meditate, meditate, meditate in remembrance on the Primal Lord, the Great Giver.

ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
man te kabahu na veesarai so purakh apaar |2|

May I never forget that Primal, Infinite Lord from my mind. ||2||

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਅਚਰਜ ਗੁਰਦੇਵ ॥
charan kamal siau rang lagaa acharaj guradev |

I have enshrined love for the Lotus Feet of the Wondrous Divine Guru.

ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਉ ਲਾਵਹੁ ਸੇਵ ॥੩॥
jaa kau kirapaa karahu prabh taa kau laavahu sev |3|

One who is blessed by Your Mercy, God, is committed to Your service. ||3||

ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਨੰਦ ॥
nidh nidhaan amrit peea man tan aanand |

I drink in the Ambrosial Nectar, the treasure of wealth, and my mind and body are in bliss.

ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੪॥੨੪॥੫੪॥
naanak kabahu na veesarai prabh paramaanand |4|24|54|

Nanak never forgets God, the Lord of supreme bliss. ||4||24||54||

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bilaaval mahalaa 5 |

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਨਾਠੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥
trisan bujhee mamataa gee naatthe bhai bharamaa |

Desire is stilled, and egotism is gone; fear and doubt have run away.

ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰਿ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੧॥
thit paaee aanad bheaa gur keene dharamaa |1|

I have found stability, and I am in ecstasy; the Guru has blessed me with Dharmic faith. ||1||

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਬਿਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ॥
gur pooraa aaraadhiaa binasee meree peer |

Worshipping the Perfect Guru in adoration, my anguish is eradicated.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tan man sabh seetal bheaa paaeaa sukh beer |1| rahaau |

My body and mind are totally cooled and soothed; I have found peace, O my brother. ||1||Pause||

ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਾਗਿਆ ਪੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥
sovat har jap jaagiaa pekhiaa bisamaad |

I have awakened from sleep, chanting the Name of the Lord; gazing upon Him, I am filled with wonder.

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਤਾ ਕਾ ਅਚਰਜ ਸੁਆਦੁ ॥੨॥
pee amrit tripataasiaa taa kaa acharaj suaad |2|

Drinking in the Ambrosial Nectar, I am satisfied. How wondrous is its taste! ||2||

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਸੰਗੀ ਤਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ ॥
aap mukat sangee tare kul kuttanb udhaare |

I myself am liberated, and my companions swim across; my family and ancestors are also saved.

ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥
safal sevaa guradev kee niramal darabaare |3|

Service to the Divine Guru is fruitful; it has made me pure in the Court of the Lord. ||3||

ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਣਹੀਨੁ ॥
neech anaath ajaan mai niragun gunaheen |

I am lowly, without a master, ignorant, worthless and without virtue.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Share