Sri Guru Granth Sahib

Page - 1364


ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥
saagar mer udiaan ban nav khandd basudhaa bharam |

I would cross the oceans, mountains, wilderness, forests and the nine regions of the earth in a single step,

ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੩॥
moosan prem piram kai gnau ek kar karam |3|

O Musan, for the Love of my Beloved. ||3||

ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥
moosan masakar prem kee rahee ju anbar chhaae |

O Musan, the Light of the Lord's Love has spread across the sky;

ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥੪॥
beedhe baandhe kamal meh bhavar rahe lapattaae |4|

I cling to my Lord, like the bumble bee caught in the lotus flower. ||4||

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥
jap tap sanjam harakh sukh maan mahat ar garab |

Chanting and intense meditation, austere self-discipline, pleasure and peace, honor, greatness and pride

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥੫॥
moosan nimakhak prem par vaar vaar denau sarab |5|

- O Musan, I would dedicate and sacrifice all these for a moment of my Lord's Love. ||5||

ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ॥
moosan maram na jaanee marat hirat sansaar |

O Musan, the world does not understand the Mystery of the Lord; it is dying and being plundered.

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਨ ਬੇਧਿਓ ਉਰਝਿਓ ਮਿਥ ਬਿਉਹਾਰ ॥੬॥
prem piram na bedhio urajhio mith biauhaar |6|

It is not pierced through by the Love of the Beloved Lord; it is entangled in false pursuits. ||6||

ਘਬੁ ਦਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀਐ ਬਿਛੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲ ॥
ghab dab jab jaareeai bichhurat prem bihaal |

When someone's home and property are burnt, because of his attachment to them, he suffers in the sorrow of separation.

ਮੂਸਨ ਤਬ ਹੀ ਮੂਸੀਐ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੭॥
moosan tab hee mooseeai bisarat purakh deaal |7|

O Musan, when mortals forget the Merciful Lord God, then they are truly plundered. ||7||

ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jaa ko prem suaau hai charan chitav man maeh |

Whoever enjoys the taste of the Lord's Love, remembers His Lotus Feet in his mind.

ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਹਿ ॥੮॥
naanak birahee braham ke aan na katahoo jaeh |8|

O Nanak, the lovers of God do not go anywhere else. ||8||

ਲਖ ਘਾਟੀਂ ਊਂਚੌ ਘਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਹਾਲ ॥
lakh ghaatteen aoonchau ghano chanchal cheet bihaal |

Climbing thousands of steep hillsides, the fickle mind becomes miserable.

ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ॥੯॥
neech keech nimrit ghanee karanee kamal jamaal |9|

Look at the humble, lowly mud, O Jamaal: the beautiful lotus grows in it. ||9||

ਕਮਲ ਨੈਨ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦ੍ਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ ॥
kamal nain anjan siaam chandr badan chit chaar |

My Lord has lotus-eyes; His Face is so beautifully adorned.

ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ ਸਿਉ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਿ ਹਾਰ ॥੧੦॥
moosan magan maram siau khandd khandd kar haar |10|

O Musan, I am intoxicated with His Mystery. I break the necklace of pride into bits. ||10||

ਮਗਨੁ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਧ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ॥
magan bheio pria prem siau soodh na simarat ang |

I am intoxicated with the Love of my Husband Lord; remembering Him in meditation, I am not conscious of my own body.

ਪ੍ਰਗਟਿ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗ ॥੧੧॥
pragatt bheio sabh loa meh naanak adham patang |11|

He is revealed in all His Glory, all throughout the world. Nanak is a lowly moth at His Flame. ||11||

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ॥
salok bhagat kabeer jeeo ke |

Saloks Of Devotee Kabeer Jee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik oankaar satigur prasaad |

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਊਪਰਿ ਰਾਮੁ ॥
kabeer meree simaranee rasanaa aoopar raam |

Kabeer, my rosary is my tongue, upon which the Lord's Name is strung.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾ ਕੋ ਸੁਖੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧॥
aad jugaadee sagal bhagat taa ko sukh bisraam |1|

From the very beginning, and throughout the ages, all the devotees abide in tranquil peace. ||1||

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ॥
kabeer meree jaat kau sabh ko hasanehaar |

Kabeer, everyone laughs at my social class.

ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੨॥
balihaaree is jaat kau jih japio sirajanahaar |2|

I am a sacrifice to this social class, in which I chant and meditate on the Creator. ||2||

ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਡੁਲਾਵਹਿ ਜੀਉ ॥
kabeer ddagamag kiaa kareh kahaa ddulaaveh jeeo |

Kabeer, why do you stumble? Why does your soul waver?

ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥੩॥
sarab sookh ko naaeiko raam naam ras peeo |3|

He is the Lord of all comforts and peace; drink in the Sublime Essence of the Lord's Name. ||3||

ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ਊਪਰਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
kabeer kanchan ke kunddal bane aoopar laal jarraau |

Kabeer, earrings made of gold and studded with jewels,

ਦੀਸਹਿ ਦਾਧੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨੑ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੪॥
deeseh daadhe kaan jiau jina man naahee naau |4|

look like burnt twigs, if the Name is not in the mind. ||4||

ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥
kabeer aaisaa ek aadh jo jeevat miratak hoe |

Kabeer, rare is such a person, who remains dead while yet alive.

ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥੫॥
nirabhai hoe kai gun ravai jat pekhau tat soe |5|

Singing the Glorious Praises of the Lord, he is fearless. Wherever I look, the Lord is there. ||5||

ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥
kabeer jaa din hau mooaa paachhai bheaa anand |

Kabeer, on the day when I die, afterwards there shall be bliss.

ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਸੰਗੀ ਭਜਹਿ ਗੁੋਬਿੰਦੁ ॥੬॥
mohi milio prabh aapanaa sangee bhajeh guobind |6|

I shall meet with my Lord God. Those with me shall meditate and vibrate on the Lord of the Universe. ||6||

ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
kabeer sabh te ham bure ham taj bhalo sabh koe |

Kabeer, I am the worst of all. Everyone else is good.

ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥੭॥
jin aaisaa kar boojhiaa meet hamaaraa soe |7|

Whoever understands this is a friend of mine. ||7||

ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪਹਿ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਕਰਿ ਭੇਸ ॥
kabeer aaee mujheh peh anik kare kar bhes |

Kabeer, she came to me in various forms and disguises.

ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਨਿ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸੁ ॥੮॥
ham raakhe gur aapane un keeno aades |8|

My Guru saved me, and now she bows humbly to me. ||8||

ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
kabeer soee maareeai jih mooaai sukh hoe |

Kabeer, kill only that, which, when killed, shall bring peace.

ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੯॥
bhalo bhalo sabh ko kahai buro na maanai koe |9|

Everyone shall call you good, very good, and no one shall think you are bad. ||9||

ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਹਿ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਊਭੇ ਜੰਤ ॥
kabeer raatee hoveh kaareea kaare aoobhe jant |

Kabeer, the night is dark, and men go about doing their dark deeds.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430