Sri Guru Granth Sahib

Page - 254


ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥
gan min dekhahu manai maeh sarapar chalano log |

See, that even by calculating and scheming in their minds, people must surely depart in the end.

ਆਸ ਅਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰੋਗ ॥੧॥
aas anit guramukh mittai naanak naam arog |1|

Hopes and desires for transitory things are erased for the Gurmukh; O Nanak, the Name alone brings true health. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਗਗਾ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤ ॥
gagaa gobid gun ravahu saas saas jap neet |

GAGGA: Chant the Glorious Praises of the Lord of the Universe with each and every breath; meditate on Him forever.

ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੋ ਮੀਤ ॥
kahaa bisaasaa deh kaa bilam na kariho meet |

How can you rely on the body? Do not delay, my friend;

ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥
nah baarik nah jobanai nah biradhee kachh bandh |

there is nothing to stand in Death's way - neither in childhood, nor in youth, nor in old age.

ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥
oh beraa nah boojheeai jau aae parai jam fandh |

That time is not known, when the noose of Death shall come and fall on you.

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਠਾਇ ॥
giaanee dhiaanee chatur pekh rahan nahee ih tthaae |

See, that even spiritual scholars, those who meditate, and those who are clever shall not stay in this place.

ਛਾਡਿ ਛਾਡਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥
chhaadd chhaadd sagalee gee moorr tahaa lapattaeh |

Only the fool clings to that, which everyone else has abandoned and left behind.

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਜਾਹੂ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ॥
guraprasaad simarat rahai jaahoo masatak bhaag |

By Guru's Grace, one who has such good destiny written on his forehead remembers the Lord in meditation.

ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਿਅਹਿ ਸੁਹਾਗ ॥੧੯॥
naanak aae safal te jaa kau prieh suhaag |19|

O Nanak, blessed and fruitful is the coming of those who obtain the Beloved Lord as their Husband. ||19||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਘੋਖੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭ ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ ਕੋਇ ॥
ghokhe saasatr bed sabh aan na kathtau koe |

I have searched all the Shaastras and the Vedas, and they say nothing except this:

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥੧॥
aad jugaadee hun hovat naanak ekai soe |1|

"In the beginning, throughout the ages, now and forevermore, O Nanak, the One Lord alone exists." ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਘਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਹਿ ਏਹ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ॥
ghaghaa ghaalahu maneh eh bin har doosar naeh |

GHAGHA: Put this into your mind, that there is no one except the Lord.

ਨਹ ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਓਹੀ ਸਮਾਹਿ ॥
nah hoaa nah hovanaa jat kat ohee samaeh |

There never was, and there never shall be. He is pervading everywhere.

ਘੂਲਹਿ ਤਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵਹਿ ਸਰਨਾ ॥
ghooleh tau man jau aaveh saranaa |

You shall be absorbed into Him, O mind, if you come to His Sanctuary.

ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥
naam tat kal meh punahacharanaa |

In this Dark Age of Kali Yuga, only the Naam, the Name of the Lord, shall be of any real use to you.

ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਅਨਿਕ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ॥
ghaal ghaal anik pachhutaaveh |

So many work and slave continually, but they come to regret and repent in the end.

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਥਿਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
bin har bhagat kahaa thit paaveh |

Without devotional worship of the Lord, how can they find stability?

ਘੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਹ ਪੀਆ ॥
ghol mahaa ras amrit tih peea |

They alone taste the supreme essence, and drink in the Ambrosial Nectar,

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਜਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥੨੦॥
naanak har gur jaa kau deea |20|

O Nanak, unto whom the Lord, the Guru, gives it. ||20||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਙਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ ॥
ngan ghaale sabh divas saas nah badtan ghattan til saar |

He has counted all the days and the breaths, and placed them in people's destiny; they do not increase or decrease one little bit.

ਜੀਵਨ ਲੋਰਹਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਤੇਊ ਗਵਾਰ ॥੧॥
jeevan loreh bharam moh naanak teaoo gavaar |1|

Those who long to live in doubt and emotional attachment, O Nanak, are total fools. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਙੰਙਾ ਙ੍ਰਾਸੈ ਕਾਲੁ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨ ॥
ngangaa ngraasai kaal tih jo saakat prabh keen |

NGANGA: Death seizes those whom God has made into faithless cynics.

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ ॥
anik jon janameh mareh aatam raam na cheen |

They are born and they die, enduring countless incarnations; they do not realize the Lord, the Supreme Soul.

ਙਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆਏ ॥
ngiaan dhiaan taahoo kau aae |

They alone find spiritual wisdom and meditation,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥
kar kirapaa jih aap divaae |

whom the Lord blesses with His Mercy;

ਙਣਤੀ ਙਣੀ ਨਹੀ ਕੋਊ ਛੂਟੈ ॥
nganatee nganee nahee koaoo chhoottai |

no one is emancipated by counting and calculating.

ਕਾਚੀ ਗਾਗਰਿ ਸਰਪਰ ਫੂਟੈ ॥
kaachee gaagar sarapar foottai |

The vessel of clay shall surely break.

ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ॥
so jeevat jih jeevat japiaa |

They alone live, who, while alive, meditate on the Lord.

ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥੨੧॥
pragatt bhe naanak nah chhapiaa |21|

They are respected, O Nanak, and do not remain hidden. ||21||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਊਧ ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤ ॥
chit chitvau charanaarabind aoodh kaval bigasaant |

Focus your consciousness on His Lotus Feet, and the inverted lotus of your heart shall blossom forth.

ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗੁੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ॥੧॥
pragatt bhe aapeh guobind naanak sant mataant |1|

The Lord of the Universe Himself becomes manifest, O Nanak, through the Teachings of the Saints. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ॥
chachaa charan kamal gur laagaa |

CHACHA: Blessed, blessed is that day,

ਧਨਿ ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥
dhan dhan uaa din sanjog sabhaagaa |

when I became attached to the Lord's Lotus Feet.

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥
chaar kuntt dah dis bhram aaeio |

After wandering around in the four quarters and the ten directions,

ਭਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥
bhee kripaa tab darasan paaeio |

God showed His Mercy to me, and then I obtained the Blessed Vision of His Darshan.

ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ ॥
chaar bichaar binasio sabh dooaa |

By pure lifestyle and meditation, all duality is removed.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ ॥
saadhasang man niramal hooaa |

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the mind becomes immaculate.

ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
chint bisaaree ek drisattetaa |

Anxieties are forgotten, and the One Lord alone is seen,

ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ ਨੇਤ੍ਰਾ ॥੨੨॥
naanak giaan anjan jih netraa |22|

O Nanak, by those whose eyes are anointed with the ointment of spiritual wisdom. ||22||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ ਛੰਤ ਗੋਬਿਦ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥
chhaatee seetal man sukhee chhant gobid gun gaae |

The heart is cooled and soothed, and the mind is at peace, chanting and singing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇ ॥੧॥
aaisee kirapaa karahu prabh naanak daas dasaae |1|

Show such Mercy, O God, that Nanak may become the slave of Your slaves. ||1||

ਪਉੜੀ ॥
paurree |

Pauree:

ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥
chhachhaa chhohare daas tumaare |

CHHACHHA: I am Your child-slave.

ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰੇ ॥
daas daasan ke paaneehaare |

I am the water-carrier of the slave of Your slaves.

ਛਛਾ ਛਾਰੁ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ ॥
chhachhaa chhaar hot tere santaa |

Chhachha: I long to become the dust under the feet of Your Saints.


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter