Sri Guru Granth Sahib

Page - 269


ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥
mithiaa netr pekhat par tria roopaad |

False are the eyes which gaze upon the beauty of another's wife.

ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
mithiaa rasanaa bhojan an svaad |

False is the tongue which enjoys delicacies and external tastes.

ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥
mithiaa charan par bikaar kau dhaaveh |

False are the feet which run to do evil to others.

ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
mithiaa man par lobh lubhaaveh |

False is the mind which covets the wealth of others.

ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥
mithiaa tan nahee praupakaaraa |

False is the body which does not do good to others.

ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
mithiaa baas let bikaaraa |

False is the nose which inhales corruption.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥
bin boojhe mithiaa sabh bhe |

Without understanding, everything is false.

ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥
safal deh naanak har har naam le |5|

Fruitful is the body, O Nanak, which takes to the Lord's Name. ||5||

ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
birathee saakat kee aarajaa |

The life of the faithless cynic is totally useless.

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
saach binaa kah hovat soochaa |

Without the Truth, how can anyone be pure?

ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥
birathaa naam binaa tan andh |

Useless is the body of the spiritually blind, without the Name of the Lord.

ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
mukh aavat taa kai duragandh |

From his mouth, a foul smell issues forth.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥
bin simaran din rain brithaa bihaae |

Without the remembrance of the Lord, day and night pass in vain,

ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥
megh binaa jiau khetee jaae |

like the crop which withers without rain.

ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
gobid bhajan bin brithe sabh kaam |

Without meditation on the Lord of the Universe, all works are in vain,

ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥
jiau kirapan ke niraarath daam |

like the wealth of a miser, which lies useless.

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
dhan dhan te jan jih ghatt basio har naau |

Blessed, blessed are those, whose hearts are filled with the Name of the Lord.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥
naanak taa kai bal bal jaau |6|

Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ||6||

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥
rahat avar kachh avar kamaavat |

He says one thing, and does something else.

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥
man nahee preet mukhahu gandt laavat |

There is no love in his heart, and yet with his mouth he talks tall.

ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥
jaananahaar prabhoo parabeen |

The Omniscient Lord God is the Knower of all.

ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥
baahar bhekh na kaahoo bheen |

He is not impressed by outward display.

ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥
avar upadesai aap na karai |

One who does not practice what he preaches to others,

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
aavat jaavat janamai marai |

shall come and go in reincarnation, through birth and death.

ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
jis kai antar basai nirankaar |

One whose inner being is filled with the Formless Lord

ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
tis kee seekh tarai sansaar |

by his teachings, the world is saved.

ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
jo tum bhaane tin prabh jaataa |

Those who are pleasing to You, God, know You.

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥
naanak un jan charan paraataa |7|

Nanak falls at their feet. ||7||

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥
krau benatee paarabraham sabh jaanai |

Offer your prayers to the Supreme Lord God, who knows everything.

ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥
apanaa keea aapeh maanai |

He Himself values His own creatures.

ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
aapeh aap aap karat niberaa |

He Himself, by Himself, makes the decisions.

ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥
kisai door janaavat kisai bujhaavat neraa |

To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.

ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥
aupaav siaanap sagal te rahat |

He is beyond all efforts and clever tricks.

ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥
sabh kachh jaanai aatam kee rahat |

He knows all the ways and means of the soul.

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
jis bhaavai tis le larr laae |

Those with whom He is pleased are attached to the hem of His robe.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
thaan thanantar rahiaa samaae |

He is pervading all places and interspaces.

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
so sevak jis kirapaa karee |

Those upon whom He bestows His favor, become His servants.

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥
nimakh nimakh jap naanak haree |8|5|

Each and every moment, O Nanak, meditate on the Lord. ||8||5||

ਸਲੋਕੁ ॥
salok |

Salok:

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
kaam krodh ar lobh moh binas jaae ahamev |

Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥
naanak prabh saranaagatee kar prasaad guradev |1|

Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru. ||1||

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asattapadee |

Ashtapadee:

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
jih prasaad chhateeh amrit khaeh |

By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;

ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
tis tthaakur kau rakh man maeh |

enshrine that Lord and Master within your mind.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
jih prasaad sugandhat tan laaveh |

By His Grace, you apply scented oils to your body;

ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
tis kau simarat param gat paaveh |

remembering Him, the supreme status is obtained.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥
jih prasaad baseh sukh mandar |

By His Grace, you dwell in the palace of peace;

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
tiseh dhiaae sadaa man andar |

meditate forever on Him within your mind.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥
jih prasaad grih sang sukh basanaa |

By His Grace, you abide with your family in peace;

ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
aatth pahar simarahu tis rasanaa |

keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
jih prasaad rang ras bhog |

By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥
naanak sadaa dhiaaeeai dhiaavan jog |1|

O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
jih prasaad paatt pattanbar hadtaaveh |

By His Grace, you wear silks and satins;

ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
tiseh tiaag kat avar lubhaaveh |

why abandon Him, to attach yourself to another?

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
jih prasaad sukh sej soeejai |

By His Grace, you sleep in a cozy bed;

ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
man aatth pahar taa kaa jas gaaveejai |

O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
jih prasaad tujh sabh koaoo maanai |

By His Grace, you are honored by everyone;


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430
Flag Counter