Sri Guru Granth Sahib

Page - 1343


ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
dhaavat raakhai tthaak rahaae |

The wandering mind is restrained and held in its place.

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥੪॥
sachaa naam man vasaae |4|

The True Name is enshrined in the mind. ||4||

ਬਿਸਮ ਬਿਨੋਦ ਰਹੇ ਪਰਮਾਦੀ ॥
bisam binod rahe paramaadee |

The exciting and intoxicating worldly plays come to an end,

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
guramat maaniaa ek liv laagee |

for those who accept the Guru's Teachings, and become lovingly attuned to the One Lord.

ਦੇਖਿ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਲ ਮਹਿ ਆਗੀ ॥
dekh nivaariaa jal meh aagee |

Seeing this, the fire in the water is extinguished.

ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥੫॥
so boojhai hovai vaddabhaagee |5|

They alone realize this, who are blessed by great good fortune. ||5||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
satigur seve bharam chukaae |

Serving the True Guru, doubt is dispelled.

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
anadin jaagai sach liv laae |

Those who are lovingly attuned to the True Lord remain awake and aware night and day.

ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
eko jaanai avar na koe |

They know the One Lord, and no other.

ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੬॥
sukhadaataa seve niramal hoe |6|

Serving the Giver of peace, they become immaculate. ||6||

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
sevaa surat sabad veechaar |

Selfless service and intuitive awareness come by reflecting upon the Word of the Shabad.

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥
jap tap sanjam haumai maar |

Chanting, intensive meditation and austere self-discipline come by subduing the ego.

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਜਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
jeevan mukat jaa sabad sunaae |

One becomes Jivan-mukta - liberated while yet alive, by listening to the Shabad.

ਸਚੀ ਰਹਤ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੭॥
sachee rahat sachaa sukh paae |7|

Living a truthful way of life, one finds true peace. ||7||

ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
sukhadaataa dukh mettanahaaraa |

The Giver of peace is the Eradicator of pain.

ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਸਿ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥
avar na soojhas beejee kaaraa |

I cannot conceive of serving any other.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ ॥
tan man dhan har aagai raakhiaa |

I place my body, mind and wealth in offering before Him.

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ॥੮॥੨॥
naanak kahai mahaa ras chaakhiaa |8|2|

Says Nanak, I have tasted the supreme, sublime Essence of the Lord. ||8||2||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
prabhaatee mahalaa 1 |

Prabhaatee, First Mehl:

ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ॥
nivalee karam bhuangam bhaatthee rechak poorak kunbh karai |

You may perform exercises of inner purification, and fire up the furnace of the Kundalini, inhaling and exhaling and holding the breath.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਛੁ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਡਿ ਮਰੈ ॥
bin satigur kichh sojhee naahee bharame bhoolaa boodd marai |

Without the True Guru, you will not understand; deluded by doubt, you shall drown and die.

ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਹੈ ॥
andhaa bhariaa bhar bhar dhovai antar kee mal kade na lahai |

The spiritually blind are filled with filth and pollution; they may wash, but the filth within shall never depart.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭਿ ਕਰਮਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ॥੧॥
naam binaa fokatt sabh karamaa jiau baajeegar bharam bhulai |1|

Without the Naam, the Name of the Lord, all their actions are useless, like the magician who deceives through illuions. ||1||

ਖਟੁ ਕਰਮ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
khatt karam naam niranjan soee |

The merits of the six religious rituals are obtained through the Immaculate Naam.

ਤੂ ਗੁਣ ਸਾਗਰੁ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
too gun saagar avagun mohee |1| rahaau |

You, O Lord, are the Ocean of virtue; I am so unworthy. ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਧੰਧਾ ਧਾਵਣੀ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ॥
maaeaa dhandhaa dhaavanee duramat kaar bikaar |

Running around chasing the entanglements of Maya is an evil-minded act of corruption.

ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦਾ ਬੂਝਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਰ ॥
moorakh aap ganaaeidaa boojh na sakai kaar |

The fool makes a show of his self-conceit; he does not know how to behave.

ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ ॥
manasaa maaeaa mohanee manamukh bol khuaar |

The self-willed manmukh is enticed by his desires for Maya; his words are useless and empty.

ਮਜਨੁ ਝੂਠਾ ਚੰਡਾਲ ਕਾ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸੀਂਗਾਰ ॥੨॥
majan jhootthaa chanddaal kaa fokatt chaar seengaar |2|

The ritual cleansings of the sinner are fradulent; his rituals and decorations are useless and empty. ||2||

ਝੂਠੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਕਰਣੀ ਬਾਦਿ ਬਿਬਾਦੁ ॥
jhootthee man kee mat hai karanee baad bibaad |

False is the wisdom of the mind; its actions inspire useless disputes.

ਝੂਠੇ ਵਿਚਿ ਅਹੰਕਰਣੁ ਹੈ ਖਸਮ ਨ ਪਾਵੈ ਸਾਦੁ ॥
jhootthe vich ahankaran hai khasam na paavai saad |

The false are filled with egotism; they do not obtain the sublime taste of their Lord and Master.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਕਮਾਵਣਾ ਫਿਕਾ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ॥
bin naavai hor kamaavanaa fikaa aavai saad |

Without the Name, whatever else they do is tasteless and insipid.

ਦੁਸਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁਚੀਐ ਬਿਖੁ ਵਾਤੀ ਜੀਵਣ ਬਾਦਿ ॥੩॥
dusattee sabhaa vigucheeai bikh vaatee jeevan baad |3|

Associating with their enemies, they are plundered and ruined. Their speech is poison, and their lives are useless. ||3||

ਏ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਮਰਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥
e bhram bhoole marahu na koee |

Do not be deluded by doubt; do not invite your own death.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
satigur sev sadaa sukh hoee |

Serve the True Guru, and you shall be at peace forever.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
bin satigur mukat kinai na paaee |

Without the True Guru, no one is liberated.

ਆਵਹਿ ਜਾਂਹਿ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥੪॥
aaveh jaanhi mareh mar jaaee |4|

They come and go in reincarnation; they die, only to be reborn and die again. ||4||

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥
ehu sareer hai trai gun dhaat |

This body wanders, caught in the three dispositions.

ਇਸ ਨੋ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥
eis no viaapai sog santaap |

It is afflicted by sorrow and suffering.

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜਿਸੁ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ ॥
so sevahu jis maaee na baap |

So serve the One who has no mother or father.

ਵਿਚਹੁ ਚੂਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰੁ ਆਪੁ ॥੫॥
vichahu chookai tisanaa ar aap |5|

Desire and selfishness shall depart from within. ||5||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੋਈ ॥
jah jah dekhaa tah tah soee |

Wherever I look, I see Him.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
bin satigur bhette mukat na hoee |

Without meeting the True Guru, no one is liberated.

ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥
hiradai sach eh karanee saar |

Enshrine the True One in your heart; this is the most excellent action.

ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਪਾਖੰਡੁ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੬॥
hor sabh paakhandd pooj khuaar |6|

All other hypocritical actions and devotions bring only ruin. ||6||

ਦੁਬਿਧਾ ਚੂਕੈ ਤਾਂ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥
dubidhaa chookai taan sabad pachhaan |

When one is rid of duality, then he realizes the Word of the Shabad.

ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥
ghar baahar eko kar jaan |

Inside and out, he knows the One Lord.

ਏਹਾ ਮਤਿ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥
ehaa mat sabad hai saar |

This is the most Excellent Wisdom of the Shabad.

ਵਿਚਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਥੈ ਪਵੈ ਛਾਰੁ ॥੭॥
vich dubidhaa maathai pavai chhaar |7|

Ashes fall on the heads of those who are in duality. ||7||

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥
karanee keerat guramat saar |

To praise the Lord through the Guru's Teachings is the most excellent action.

ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
sant sabhaa gun giaan beechaar |

In the Society of the Saints, contemplate the Glories of God and His spiritual wisdom.

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਣੁ ॥
man maare jeevat mar jaan |

Whoever subdues his mind, knows the state of being dead while yet alive.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥੩॥
naanak nadaree nadar pachhaan |8|3|

O Nanak, by His Grace, the Gracious Lord is realized. ||8||3||


Index (1 - 1430)
Jap Page: 1 - 8
So Dar Page: 8 - 10
So Purakh Page: 10 - 12
Sohila Page: 12 - 13
Siree Raag Page: 14 - 93
Raag Maajh Page: 94 - 150
Raag Gauree Page: 151 - 346
Raag Aasaa Page: 347 - 488
Raag Gujri Page: 489 - 526
Raag Dayv Gandhaaree Page: 527 - 536
Raag Bihaagraa Page: 537 - 556
Raag Vadhans Page: 557 - 594
Raag Sorath Page: 595 - 659
Raag Dhanaasree Page: 660 - 695
Raag Jaithsree Page: 696 - 710
Raag Todee Page: 711 - 718
Raag Bairaaree Page: 719 - 720
Raag Tilang Page: 721 - 727
Raag Soohee Page: 728 - 794
Raag Bilaaval Page: 795 - 858
Raag Gond Page: 859 - 875
Raag Raamkalee Page: 876 - 974
Raag Nat Naaraayan Page: 975 - 983
Raag Maalee Gauraa Page: 984 - 988
Raag Maaroo Page: 989 - 1106
Raag Tukhaari Page: 1107 - 1117
Raag Kaydaaraa Page: 1118 - 1124
Raag Bhairao Page: 1125 - 1167
Raag Basant Page: 1168 - 1196
Raag Saarang Page: 1197 - 1253
Raag Malaar Page: 1254 - 1293
Raag Kaanraa Page: 1294 - 1318
Raag Kalyaan Page: 1319 - 1326
Raag Prabhaatee Page: 1327 - 1351
Raag Jaijaavantee Page: 1352 - 1359
Salok Sehshkritee Page: 1353 - 1360
Gaathaa Fifth Mehl Page: 1360 - 1361
Phunhay Fifth Mehl Page: 1361 - 1663
Chaubolas Fifth Mehl Page: 1363 - 1364
Salok Kabeer Jee Page: 1364 - 1377
Salok Fareed Jee Page: 1377 - 1385
Svaiyay Sri Mukhbak Mehl 5 Page: 1385 - 1389
Svaiyay First Mehl Page: 1389 - 1390
Svaiyay Second Mehl Page: 1391 - 1392
Svaiyay Third Mehl Page: 1392 - 1396
Svaiyay Fourth Mehl Page: 1396 - 1406
Svaiyay Fifth Mehl Page: 1406 - 1409
Salok Vaaran Thay Vadheek Page: 1410 - 1426
Salok Ninth Mehl Page: 1426 - 1429
Mundhaavanee Fifth Mehl Page: 1429 - 1429
Raagmala Page: 1430 - 1430